Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Aistros dėl neįvykdyto susitarimo

Tarp uosto ir miesto iškyla nesutarimai dėl uosto piečiausios dalies vystymo. O nepradėto statyto uosto statybininkai jau ieško negautų pajamų.

už Jūrų perkėlos prie Kuršių marių taip ir neįrengta pramoginių laivų prieplauka
už Jūrų perkėlos prie Kuršių marių taip ir neįrengta pramoginių laivų prieplauka @ Vidmanto Matučio nuotr.

Problemiška statyba

 

2005 metais Uosto direkcija ir savivaldybė pasirašė susitarimą, kuriuo uostui buvo perduota senoji valčių prieplauka prie Smeltės pusiasalio. Už ją Uosto direkcija įsipareigojo pastatyti naują pramoginių laivų prieplauką prie Kuršių marių už Smeltės pusiasalio.

2011 metais, kai Uosto direkcijai vadovavo Eugenijus Gentvilas, buvo parengti naujosios prieplaukos statybos dokumentai, pasirinktas rangovas, pasirašyta sutartis. Statyba nepradėta, aiškinta, kad ją sustabdė Seimo priimtas sprendimas nusavinti 50 proc. valstybės įmonių pelno.

Šiandien nebeaišku - gerai ar blogai, kad nebuvo pradėta statyti nauja prieplauka. 2014 metais atlikus jos dokumentų vertinimą paaiškėjo, kad pastatyta prieplauka būtų kėlusi problemų. Seklus maždaug 800 metrų ilgio jos laivybos kanalas būtų nuolat užnešamas. Kasmet kanalui valyti būtų reikėję nuo 1,5 iki 2 mln. litų lėšų. Kas būtų skyręs pinigus? Uosto direkcija turinti įsipareigojimą tik pastatyti prieplauką, bet ne ją eksploatuoti.

 

Nusikelia į 2020 metus

 

Uosto tarybos posėdyje A.Kamarauskas pasiūlė iš esmės beveik toje pačioje vietoje įrengti mažųjų laivų prieplauka su kitokia vartų konfigūracija. Būtų suformuoti vadinamieji pietiniai uosto vartai. Jų viduje apsaugota nuo nešmenų iš Kuršių marių ir atsidurtų pramoginių laivų prieplauka. Įplaukimas į ją būtų pagal keltų krantines tarp Smeltės pusiasalio ir Kiaulės Nugaros. Valyti akvatoriją nereikėtų, nes ji būtų apsaugota nuo nešmenų.

Bet tokiu atveju gerokai nusikeltų Pramoginio uostelio statybos terminai. A.Kamarauskas išdėstė, kad iki 2015 metų būtų parengta uosto pietinių vartų koncepcija, iki 2017 metų pakoreguotas uosto bendrasis planas, iki 2018 metų parengti uostelio statybos dokumentai. Pats uostelis statomas 2019 metais naudojantis 2014-2020 metų ES parama. Realiai jis galėtų atsirasti apie 2020 metus

Norint vykdyti tokius pertvarkymus Uosto direkcija pasiūlė nutraukti sutartis su uostelio statybos rangovu. Su savivaldybe siūloma pasirašyti naują susitarimą dėl mažųjų laivų uostelio statybos.

Klaipėdos merui V.Grubliauskui kilo abejonių - o ką daryti su senąja sutartimi. Galbūt netgi įžvelgiama slapto kėslo - nusikratyti miestui duotą įsipareigojimą pastatyti pramoginių laivų prieplauką mainais už senąją valčių prieplauką?

 

Siūlo naują sutartį

 

"Ne mes, o savivaldybės administratorė pasiūlė pasirašyti naują susitarimą. Aplinkybės yra pasikeitusios. Šiandieninė Uosto direkcijos komanda suprato, kad padaryta klaida. Už tai jai tik pliusas. Visi gyvenime klysta. Mes siūlome nedaryti žalos valstybei, bet, neatsisakant įsipareigojimo savivaldybei, projektą vykdyti kitaip, visapusiškai naudingai ir uostui, ir miestui", - replikavo A.Vaitkus. Jo nuomone, atsakomybę nepastatytos pramoginių laivų prieplaukos turėtų nešti tas, kas pasirašė sutartį su rangovu statyti prieplauką, kuri būtų neveikusi ir stojusi vienon greton su Šventosios uostu.

Dėl valčių prieplaukos pokyčių Uosto direkcijai taip pat teks kalbėti Klaipėdos miesto taryboje. Klaipėdos merui baiminantis, kad Uosto direkcija gali "išdurti", juristai turėtų siūlyti galimus kitokius variantus. Vienas iš jų - nenutraukti senosios sutarties, o ją papildyti pagal pasikeitusias aplinkybes.

 

Sutartį sustabdė

 

Spalio 23 dieną Uosto direkcija iš kompanijos "Strabag" gavo pretenziją dėl  4 mln. 476 tūkst. litų. Tokia suma vokiečių kompanija įvertino nuostolius dėl sustabdytos Mažųjų ir pramoginių laivų prieplaukos statybos.

Nuostoliai susidarė dėl to, kad buvo nupirktos, bet nepanaudotos statybinės medžiagos, priskaičiuotos darbuotojų darbo laiko ir kitos išlaidos.

Dar 2011 metais buvusi vokiečių kompanija "Josef Mobius Bau-Aktien Gesellshaft" (dabar "Strabag" laimėjo Uosto direkcijos skelbta konkursą dėl minėtos prieplaukos statybos. 2011 m. rugsėjį su ja buvo pasirašyta 38,5 mln. litų vertės sutartis. Tačiau dar tų pačių metų gruodį Uosto direkcija ją vienašališkai sustabdė. Tuomet Uosto direkcijai vadovavęs Eugenijus Gentvilas aiškino, kad sutartį sustabdė, nes Seimas pareikalavo sumokėti valstybei pusę Uosto direkcijos pelno.

Tokia situacija 2011 metais buvo. Bet prisimename ir tai, kad tarp kompanijos "Josef Mobius Bau-Aktien Gesellshaft" ir E.Gentvilo vadovaujamos Uosto direkcijos tuomet buvo trintis. Gal ir ji kažkiek lėmė sutarties stabdymą?

 

Pinigų buvo

 

Dabartinis Uosto direkcijos vadovas Arvydas Vaitkus aiškina, kad 2011 metais Uosto direkcija galėjo pradėti statyti Mažųjų ir pramoginių laivų prieplauką. Tuomet jos sąskaitoje buvo 73,8 mln. litų laisvų pinigų.

Dar 10 mln. litų buvo numačiusi skirti Europos Sąjunga. Nepradėjus statyti prieplaukos pinigai liko nepanaudoti.

A.Vaitkus mano, kad tuometė Uosto direkcijos vadovybė galėjo pasistengti ir prieplaukai statyti būtų gavusi dar 17 mln. litų. Susisiekimo ministerijoje jam aiškinę, kad pinigų tuomet buvę.

Jei 2011 metais prieplauka būtų buvusi pradėta statyti ir šiandien ji jau būtų pastatyta. Bet kažin ar veiktų? A.Vaitkus aiškino, kad prieplaukos projekte padaryta rimtų klaidų.

Prie Kuršių marių pastatyta prieplauka būtų buvusi panaši į Šventosios ir Drevernos variantus. Stovėtų blizganti prieplauka, o laivai į ją negalėtų plaukti, nes nuolat reikėtų valyti nuo sąnašų laivybos kanalą. Per metus tai kainuotų apie 1,5 mln. litų ir neaišku, kas skirtų tuos pinigus.

Todėl šiandien jau pateikiamas naujas nepastatytos prieplaukos išdėstymo variantas su pietiniais molais ir laivybos kanalo apsauga nuo Kuršių marių sąnašų. Pagal tą variantą Mažųjų ir pramoginių laivų prieplauka būtų pastatyta ne anksčiau kaip 2020 metais.

 

Ieškiniai teismuose

 

Prieplauka nepastatyta, o teismų karuselė gali įsisukti. Uosto direkcija ketina ieškoti kompromisų su "Strabag", o jei prieitų iki teismo jame ginti valstybinės įmonės interesus.

Bet pavyzdžiai rodo, kad teismuose rangovai bylinėjasi ilgai ir nuožmiai. Iki šiol nesibaigė panašus procesas dėl 90-96 krantinių statybos ir nutrauktos sutarties su rangovais. Su Uosto direkcija bylinėjasi bendrovės "Klaipėdos hidrotechnika" ir tas pats "Strabag", kaip kompanijos "Josef Mobius Bau-Aktien Gesellshaft". Ten bendra ieškinio suma siekia per 10 mln. litų. Rangovai yra laimėję žemesnės  instancijos teismus. Uosto direkcija rengia skundą Aukščiausiajam teismui.

Uosto direkcija bylinėjasi ir su danų kompanija "Rohde Nielsen" dėl uoste vykdytų valymo darbų. Rangovų ieškinys - per 6 mln. litų.

Abu ieškiniai iš tų laikų, kai Uosto direkcijai vadovavo E.Gentvilas, kuris kovojo su rangovais. Teisinga ar ne tai buvo kova parodys galutiniai eismų sprendimai.

A.Vaitkus teigė, kad Uosto direkcija yra gavusi ir daugiau pretenzijų, kurios atkeliauja iš E.Gentvilo laikų. Kol kas A.Vaitkus atsisakė įvardinti, kas pateikė tas pretenzijas. 

Fotoreportažas
  • Aistros dėl neįvykdyto susitarimo-Foto-nr-3189_3190.jpg
  • Aistros dėl neįvykdyto susitarimo-Foto-nr-3189_3191.jpg
  • Aistros dėl neįvykdyto susitarimo-Foto-nr-3189_3192.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Aistros dėl neįvykdyto susitarimo"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.