Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Vaikystėje visada svajojau apie jūrą ir svetimus kraštus. Svajonė išsipildė - sėdim su laive dirbančiu vietiniu Saidov ir grožimės ekvatoriaus saulėlydžiu - Žydrūnas Naujokas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

„Altmark“ incidento istorija

1940 metų vasario 16-17 dienomis Didžiosios Britanijos eskadrinio minininko „Cossack“ įgula neutralios Norvegijos teritoriniuose vandenyse sugebėjo iš vokiečių laivo „Altmark“ išlaisvinti britų prakybos laivyno jūreivius, kuriuos į nelaisvę buvo paėmęs piratinis kreiseris „Admiral Graf Spee“. Tai sukėlė vokiečių invaziją į neutralią Norvegiją.

Išlaisvinti britų prekybos laivų jūreiviai, kurie buvo vokiečių laivo "Altmark" kaliniais.
Išlaisvinti britų prekybos laivų jūreiviai, kurie buvo vokiečių laivo "Altmark" kaliniais. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

XX amžiaus kaperiai

 

Dar iki karo pradžios vokiečių kreiseris „Admiral Graf Spee“ buvo pasiųstas į Pietų Atlantą. Laive buvo 1134 įgulos nariai ir jūrų pėstininkai. Jiems buvo skirta aiški misija: prasidėjus karui kreiseris turėjo paralyžiuoti britų laivybą ir sukelti chaosą transatlantinėse jūrų trasose. Kreiserio vadas Hansas Langsdorffas, panašiai, kaip ir viduramžių kaperiai, turėjo asmenišką Hitlerio leidimą sulaikyti, apiplėšti ir nuskandinti bet kokį prekybos laivą, gabenantį krovinį į antihitlerinės koalicijos sąjungininkų uostus.

Kreiserį, išsiruošusį piratiniam žygiui, lydėjo aprūpinimo laivas „Altmark“. Tai buvo tik prieš porą metų Kylyje į vandenį nuleistas 178 metrų ilgio tanklaivis, galintis paimti daugiau kaip 14000 tonų krovinių. Jis jau buvo spėjęs kartu su „Admiral Graf Spee“ sudalyvauti Ispanijos pilietiniame kare, kuriame vokiečiai rėmė Francisko Franko vadovaujamus pučistus. Laivo kapitonas Heinrichas Dau buvo atsidavęs nacių partijos narys. Jis visą savo gyvenimą jūroje praleido plaukiodamas prekybos laivais, pasižymėjo valdingu charakteriu, dėl kurio žemesnieji laivo pareigūnai jausdavosi nepelnytai žeminami.

Toks laivas ir toks jo kapitonas puikiai tiko XX amžiaus kaperio pagalbininku.

 

Skandino laivus, bet nežudė jūreivių

 

Kreiseriui „Admiral Graf Spee“ karas prasidėjo 1939 metų rugsėjo 26 dieną. Tą dieną kreiserio vadui Hansui Langsdorffui buvo įsakyta užpulti Aljanso prekybos laivus. Po keturių dienų jis susidūrė su pirmąja auka. Ja tapo britų garlaivis „Clement“, plaukęs iš Niujorko į Braziliją, gabendamas 500 tonų mišrių krovinių ir 500 tonų parafininio aliejaus.

Nuo rugsėjo 30 iki gruodžio 7 dienos vokiečių kreiseris Atlanto ir Indijos vandenynuose sulaikė ir nuskandino 9 Didžiosios Britanijos prekybinius laivus, kurių bendras tonažas sudarė 50089 BRT. Kaip nekeista, bet per šiuos antpuolius nežuvo nei vienas prekybinio laivo jūreivis.

H.Langsdorffas griežtai laikėsi tarptautinės Hagos konvencijos reikalavimų. Priešų prekybinius laivus jis nuskandindavo tik tada, kai visa jų įgula jau būdavo perkelta į kreiserį ir tapdavo vokiečių belaisviais. Už parodytą žmogiškumą H.Langsdorffas susilaukė net Vokietijos priešų palankaus vertinimo. Vinstonas Čerčilis, karo metais Didžiosios Britanijos premjeras, savo memuaruose mini jį kaip „iškilų karininką“.

Kol kreiseris „medžiojo“ britų ir jų sąjungininkų prekybos laivus, „Altmark“ laikėsi toliau nuo įprastinių laivybos kelių. Jis stengėsi išlikti nepastebėtas, todėl ne kartą keitė pavadinimą ir ir vėliavą. Tuo metu, kai jį pastebėjo britų lėktuvas, „Altmark“ buvo apsimetęs JAV tanklaiviu „Delmar“.

„Altmark“ maždaug kas dvi savaites Atlanto vandenyno viduryje susitikdavo su „Admirolu“, kuriam papildydavo kuro, šaudmenų ir maisto atsargas.

 

Kalėjimas po deniu

 

Skandindamas britų krovininius laivus, kreiseris jų įgulas perkeldavo pas save. Greitai kreiseryje nebeliko pakankamai vietos, kur būtų galima laikyti belaisvius. Eilinį kartą susitikus vokiečių laivams Atlanto viduryje, H.Langsdorffas informavo kapitoną H.Dau, kad dabar jam teks laikyti kalinius „Altmark“ laive. H.Dau protestavo, stebėdamasis, kodėl britų jūrininkus reikėjo gelbėti, o ne palikti juos Atlanto vandenyno malonei. Be to, jis manė, kad didelis britų jūreivių skaičius kelia rimtą pavojų pačiam „Altmark“ laivui.

Pabrėžęs, kad karo laivyne įsakymai ne svarstomi, o vykdomi, H.Langsdorffas įsakė be kalbų perkelti britus į pagalbinį laivą ir gerai juos prižiūrėti. Vėlyvą spalio 14-osios popietę į „Altmark“ buvo perkelta pirmoji belaisvių grupė. Ji buvo įkurdinta tvankiuose apatiniuose deniuose be natūralios šviesos, be dušo ir stalų.

Iš kreiserio perkelti britų jūrininkai iš karto suprato, kad jie atsidūrė ne tokiame laive, kuris juos nugabentų į artimiausią uostą. Kapitonas H.Dau be užuolankų pareiškė, kad dabar jie yra kaliniai ir bus nugabenti į Vokietiją. Jiems, kad būtų patogiau jaustis, buvo leista patiems pasidaryti stalus ir kėdes iš laive turimos medienos.

Gruodžio 19 dieną „Altmark“ kapitonui buvo įsakyta priimti naują belaisvių grupę ir plaukti namo. Kreiseris „Admiral Graf Spee“ ruošėsi dingti nežinoma kryptimi, nes jį patį jau medžiojo britų ir amerikiečių kariniai laivai.

 

Mainų prekyba

 

Kapitonui H.Dau per radiją iš Berlyno buvo pranešta, kad atskleista „Altmark“ misija ir dabar jo jau ieško sąjungininkų karinės jūrų pajėgos.

Tuo tarpu kreiseris „Admiral Graff Spee“ nuo persekiotojų pasislėpė Montevidėjaus uoste. Čia jį užblokavo Didžiosios Britanijos ir Naujosios Zelandijos sunkieji kreiseriai. Neturėdami kitos išeities, vokiečiai susprogdino savo laivą, o jo vadas H.Langsdorffas nusišovė.

Gavęs tokį pranešimą, kapitonas H.Dau keletą savaičių slėpėsi pietų Atlante į pietvakarius nuo Keiptauno. Kreipdamasis į sulaikytus britų jūrininkus, jis priminė, kad jie dabar yra karo belaisviai, o jų gyvenimo sąlygos ir gydymas priklausys nuo jų gero elgesio.

Laive įkalinti britai greitai sukūrė mainų sistemą su „Altmark“ įgula. Didžiausią paklausą turėjo cigaretės. Už 5 vokiškas cigaretes britai atiduodavo savo naujus marškinėlius, už aštuonias – naujų batų porą. Kadangi britų jūrininkai, palikdami savo laivus. buvo pasiėmę ir visus savo asmeninius daiktus, mainų sistema vyko be pertrūkio. „Altmark“ kapitonas tokia „prekyba“ nebuvo patenkintas. Už pernelyg draugiškus santykius su britais, kai kurie vokiečių jūrininkai buvo griežtai drausminami.

 

Kamufliažas ir perimtas paštas

 

Smarkiai mažėjant geriamo vandens atsargoms, kapitonas H.Dau 1940 metų sausio 24 dieną nusprendė pratęsti kelionę į Vokietiją. Išgirdęs per radiją, kad britai transliuoja jo laivo aprašymą, jis įsakė savo įgulai perdažyti „Altmark“ kita spalva ir medinėmis bei drobių konstrukcijomis pakeisti laivo profilį.

Kartais belaisviams, grupėms po 50 žmonių, buvo leidžiama išlipti į denį pakvėpuoti šviežiu oru ir prasimankštinti. Atsidūrę denyje britų jūrininkai sugebėjo išmesti už borto skardinę su jame įdėtu laišku apie savo padėtį. Deja, tai buvo pastebėta. Kapitonas įsakė sustabdyti laivą ir sužvejoti skardinę. H.Dau buvo labai pasipiktinęs tokiu britų elgesiu ir grasino nušauti kaltininkus. Atrodo, kad vokiečių jūrininkai tyrimą atliko gana aplaidžiai ir kaltininkai nebuvo rasti.

Kelionė tęsėsi toliau, apeinant Didžiosios Britanijos ir Islandijos salas iš vakarų pusės. 1940 metų vasario 14 dieną „Altmark“ su savo 299 karo belaisviais pagaliau pasiekė neutralios Norvegijos teritorinius vandenis. Čia jį pastebėjo britų minininkai ir bandė įspėjamaisiais šūviais sulaikyti.

 

Bausmė už pasyvumą

 

Bėgdamas nuo persekiotojų „Altmark“ įsmuko į 3 kilometrų ilgio ir maždaug 400 metrų pločio gilų Jossingfjodą, apsuptą aukštų kalnų.

Kai tik ši informacija pasiekė anglų admiralitetą, V.Čerčilis įsakė minininko „Cossack“ vadui Phillipui Vianui, nepaisant netoliese stovinčių neutralios Norvegijos karo laivų, abordažu užimti „Altmark“ ir išlaisvinti belaisvius. Greito ir trumpo susidūrimo metu žuvo 7 vokiečiai. Apie 11 valandą vakaro visi 299 belaisviai, britų prekybos laivyno jūreiviai, buvo išlaisvinti ir su „Cossack“ išvyko į Angliją, kur buvo džiaugsmingai sutikti.

Vokiečius supykdė Norvegijos karo laivų pasyvumas stebint, kaip jų teritoriniuose vandenyse savivaliauja britai. Tai reiškė, kad dėl savo neutralumo Norvegija pasirengusi toleruoti Didžiosios Britanijos veiksmus. Praėjus vos kelėtai dienų po vadinamojo „Altmark“ incidento, Hitleris įsakė pradėti Norvegijos okupaciją.

Šiandien kiekvienas norvegas žino kokį svarbų vaidmenį jų šalies istorijoje suvaidino vokiečių tanklaivis „Altmark“. Su juo į Norvegiją atėjo karas.

Fotoreportažas
  • „Altmark“ incidento istorija-Foto-nr-8005_8006.jpg
  • „Altmark“ incidento istorija-Foto-nr-8005_8007.jpg
  • „Altmark“ incidento istorija-Foto-nr-8005_8008.jpg
  • „Altmark“ incidento istorija-Foto-nr-8005_8009.jpg
  • „Altmark“ incidento istorija-Foto-nr-8005_8010.jpg
  • „Altmark“ incidento istorija-Foto-nr-8005_8011.jpg
  • „Altmark“ incidento istorija-Foto-nr-8005_8012.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "„Altmark“ incidento istorija "

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.