Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Belgų barono kelionė į Antarktidą

Lapkričio 5 dieną sukako lygiai 120 metų, kai į Antverpeną sugrįžo belgų barono Adrieno de Gerlache de Gomery (1866-1934) vadovaujama „Belgica“ ekspedicija, kuri buvo pirmoji kada nors žiemojusi Antarktidoje

Adrienas de Gerlacheir jo laivas BELGICA.  Atvirukas skirtas  kelionei paminėti.
Adrienas de Gerlacheir jo laivas BELGICA. Atvirukas skirtas kelionei paminėti. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Viliojo nuotykių kupinas gyvenimas

 

Aristokratiškos šeimos atžalą Adrieną nuo mažens traukė jūra. Baigęs vidurinę mokyklą norėjo siekti jūrų laivyno karininko karjeros, tačiau tėvas primygtinai ragino jį studijuoti inžineriją Briuselio universitete. Tėvo norams pakluso, tačiau neatsisakė ir jūreiviškos svajonės. Per vasaros atostogas Adrienas įsidarbindavo junga keleiviniuose garlaiviuose, kurie kursavo tarp Antverpeno ir Niujorko.

Gavęs inžinieriaus diplomą, Adrienas de Gerlache įstojo į Belgijos karinį jūrų laivyną. Išklausęs kursą Ostendės jūreivystės mokykloje, buvo pakeltas į leitenantus ir paskirtas į tyrimų laivą „Belgique“. Po kelionių į San Franciską, Konstantinopolį ir Juodąją jūrą, Adrienas buvo paskirtas keltų, plaukiojančių tarp Ostendės ir Doverio, karininku. 1894 metų rugpjūčio 22 dieną jis galiausiai tapo laivo kapitonu.

Nusivylęs monotonišku darbu keltuose, dvidešimt aštuonerių metų kapitonas ilgėjosi nuotykių kupino gyvenimo jūroje. Sužinojęs apie švedo keliautojo Oto Nordenšeldo planuojamą Antarkties ekspediciją, parašė jam laišką ir išreiškė norą prisijungti prie tos kelionės. Kai Nordenšeldas nieko neatsakė, o ir jo planuota ekspedicija neįvyko, Adrienas de Gerlache pats pradėjo planuoti kelionę į tolimą Antarktidą.

 

Išsipildžiusi svajonė

 

Apie savo planus surengti tokią ekspediciją Adrienas de Gerlache paskelbė pačiu laiku. 1895 metais Londone vykusiame tarptautiniame geografų kongrese buvo nuspręsta visomis įmanomomis priemonėmis ištirti vis dar paslaptingą žemyną Pietų ašigalyje. Net keletas šalių, įskaitant Jungtinę Karalystę ir Vokietiją, pradėjo kurti antarktinių tyrimų institutus ir organizacijas.

Belgija, turėdama tik apie 70 kilometrų pakrantės, vargiai galėjo pasigirti jūrinėmis tradicijomis, tačiau karalius Leopoldas II ir Karališkoji geografų draugija nusprendė paremti savo tautiečio rengiamą ekspediciją į Antarktidą.

Užsitikrinęs finansinę paramą, Adrienas de Gerlache pradėjo ieškoti ekspedicijai tinkamo laivo. Norvegijoje jį sudomino dvylikos metų senumo tvirtas ąžuolinis banginių medžioklės laivas „Patria“. Tai buvo trijų stiebų 36 metrų ilgio barkas, turintis 35 AG garinį variklį ir keturis medžioklinius katerius. Būsimasis ekspedicijos vadovas jį nusipirko ir po išsamios renovacijos pavertė mokslinių tyrimų laivu. Pavadino jį romėnišku šiaurės Galijos, kuri apėmė Belgijos, Nyderlandų ir kitas artimas teritorijas, vardu „Belgica“.

1897 metų rugpjūčio 16 dieną „Belgica“ su 23 žmonių įgula iš Antverpeno išplaukė į Antarktidą. Laivo įgulą sudarė tiek belgai, tiek norvegai. Laivo kapitono pareigas ėjo belgas Georges Lecointe, šturmanu buvo pasamdytas tada dar mažai kam žinomas norvegas Roaldas Amundsenas, kuris vėliau tapo pirmuoju žmogumi pasiekusiu Pietų ašigalį.

Moksliniams darbams ekspedicijos vadas De Gerlache subūrė tarptautinę komandą. Ją sudarė lenkų okeanografas ir meteorologas Henrikas Arktowskis, rumunų gamtininkas Emilis Rokvicas, belgų geofizikas Emilis Danco, amerikietis chirurgas, antropologas ir fotografas Frederikas Cookas, kuris po dešimties metų ginčijosi su kitu keliautoju dėl teisės vadintis pirmuoju žmogumi, pasiekusiu Šiaurės ašigalį.

 

Kelionės pradžią lydėjo problemos

 

Skirtingai nuo labiau patyrusių ekspedicijų vadovų, Adrienas de Gerlache neišvengė klaidų. Jo organizuojamos ekspedicijos problemos prasidėjo dar nepasiekus Antarktidos.

Pirmiausia laivas išplaukė pernelyg perkrautas, todėl ne kartą audringame Atlanto vandenyne vos ne apsivertė. Antra neparodė įžvalgumo pasirinkdamas laivo įgulos narius. Pakeliui užsukus į Ostendę, du jūreiviai atsisakė toliau plaukti, kiti du, be leidimo išlipę į krantą, grįžo į laivą girti. Atvykus į Montevidėjų už pražangas teko atleisti virėją belgą, o vėliau ir jo vieton priimtą švedą.

Atplaukus į piečiausią Pietų Amerikos uostą Puntą Arenasą, laive vėl iškilo drausminių problemų, susijusių su girtavimu, atsisakymu dirbti. Vykstant konfliktams, kai kurie jūreiviai kaltino ekspedicijos vadovą išankstiniu nusistatymu prieš įgulos narius norvegus. Vienu metu Adrienas de Gerlache netgi kreipėsi į Čilės karinio jūrų laivyną, prašydamas atsiųsti karinį patrulį, kuris padėtų atstatyti tvarką laive prieš jam išplaukiant į tolimesnę kelionę.

Pagaliau, 1898 metų kovo mėnesį, prieš pat Antarktidos žiemos pradžią, Adrieno de Gerlache ekspedicijos laivas „Belgica“ kirto 71-ąją pietų platumos lygiagretę. Iki tol dar nei vienas žmogus nebuvo tiek priartėjęs prie Antarktidos žemyno.

Ekspedicijos planuose buvo numatyta surasti ten tinkamą vietą keturių žmonių žiemojimui tyrimams įrengtame namelyje. Tada „Belgica“ turėtų plaukti į Melburną ir sugrįžti pas žiemotojus tik pavasarį. Kadangi tuo metu nebuvo tiksliai žinoma kur prasideda žemynas, de Gerlache nusprendė plaukti toliau pietų link..

 

Ledų spąstuose

 

Kovo 3 dieną netoli Petro I salos „Belgica“ pateko į ledų spąstus. Nepaisant įgulos pastangų išlaisvinti laivą, ekspedicijos dalyviai suprato, kad jie bus priversti čia praleisti visą Antarktikos žiemą. Tai suteikė galimybę mokslininkams be pavojaus apžiūrėti pako ledus, lengviau atlikti hidrologinius ir kitokius matavimus.

Po kelių savaičių saulė dingo už horizonto ir keliautojus užgulė visiška tamsa. Prasidėjo žiema, kuriai laivas nebuvo gerai paruoštas, įgula neturėjo pakankamai žieminių rūbų, trūko maisto įvairovės. Padėtį pablogino De Gerlache draudimas valgyti vienintelį vietinės kilmės gyvybiškai svarbų maistinės medžiagos šaltinį – šviežią pingvinų ir ruonių mėsą.

Vyrai pradėjo sirgti skorbutu, kentėjo nuo šalčio, tinkamo maisto trūkumo ir depresijos. Pirmąja auka tapo ekspedicijos geofizikas E.Danco. Skaudus smūgis įgulai buvo ir draugiško laivo katino Nanseno mirtis. Keletas vyrų neteko sveiko proto, sunkiai sirgdami testamentus parašė ekspedicijos vadas De Gerlache ir laivo kapitonas G.Lecointe.

Liepos 22 dieną sugrįžusi Saulė pakėlė vyrų nuotaikas. Sugrįžo ir sveikata, nes gydytojas F.Cookas įtikino ekspedicijos vadą ir visą įgulą valgyti žalią pingvinų ir ruonių mėsą. Esą eskimai nuo amžių taip maitinasi ir puikiai jaučiasi.

 

Sugrįžimas ir įvertinimas

 

Nors Antarktidos vasara prasidėjo 1898 metų spalyje, tačiau praėjo dar beveik 4 mėnesiai kol atsirado prošvaistė ištrūkti iš pako ledo gniaužtų. Per priverstinį žiemojimą „Belgica“ kartu su ledo lauku nudreifavo daugiau kaip 3000 kilometrus ir 1899 metų vasario viduryje atsidūrė už 600 metrų nuo atviros jūros. Vyrai pradėjo ruošti farvaterį per 4 metrų storumo ledų lauką.

„Joks anarchistas tikriausiai nėra matęs uolesnių bombų gamintojų ir sprogdintojų už „Belgica“ vyrus“, – vėliau savo atsiminimuose rašė De Gerlache. Deja, kovo pradžioje audra sunaikino pradėtą darbą ir užvėrė farvaterį. Pasibaigus sprogmenų atsargoms, komandai teko pasikliauti tik ledo kirtikliais ir savo raumenų jėga. Po 377 dienų ledų nelaisvės De Gerlache ekspedicijos laivas „Belgica“ vėl išplaukė į atvirą jūrą.

Ekspedicijos sugrįžimas į Antverpeną tapo nacionaline Belgijos švente. Adrienas de Gerlache ir jo vyrai buvo apdovanoti Karaliaus Leopoldo ordinu, o Antverpeno miesto valdžia pagerbė vyrus medaliais ir įrašydama jų vardus į Auksinę miesto knygą.

Belgų barono Adrieno de Gerlache vadovaujama „Belgica“ ekspedicija buvo pirmoji visą žiemą praleidusi už Antarktikos poliarinio rato. Per 377 dienas, praleistas ant dreifuojančio ledo, pirmą kartą buvo atlikti išsamūs meteorologiniai stebėjimai, surinkta nežinomų augalų ir geologinių mėginių, ištirtos srovės Antarktidos pakrantėje.

Adrienas de Gerlache daugiau niekada negrįžo į Antarktidą, tačiau kartu su Orleano kunigaikščiu Philippe'u surengė keletą mokslinių ekspedicijų į Grenlandiją, Špicbergeną ir Prano Juozapo Žemę.

 

Fotoreportažas
  • Belgų barono kelionė į Antarktidą-Foto-nr-8607_8608.jpg
  • Belgų barono kelionė į Antarktidą-Foto-nr-8607_8609.jpg
  • Belgų barono kelionė į Antarktidą-Foto-nr-8607_8610.jpg
  • Belgų barono kelionė į Antarktidą-Foto-nr-8607_8611.jpg
  • Belgų barono kelionė į Antarktidą-Foto-nr-8607_8612.jpg
  • Belgų barono kelionė į Antarktidą-Foto-nr-8607_8613.jpg
  • Belgų barono kelionė į Antarktidą-Foto-nr-8607_8614.jpg
  • Belgų barono kelionė į Antarktidą-Foto-nr-8607_8615.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Belgų barono kelionė į Antarktidą"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.