Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Vaikystėje visada svajojau apie jūrą ir svetimus kraštus. Svajonė išsipildė - sėdim su laive dirbančiu vietiniu Saidov ir grožimės ekvatoriaus saulėlydžiu - Žydrūnas Naujokas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Buriuotojo Atlantas neatskyrė nuo Lietuvos

Kas prieš ketvirtį amžiaus lankė Smiltynės jachtklube rengiamus kursus jauniesiems buriuotojams, tikriausiai prisimena, kokia skurdi buvo tuometė mokymo literatūra. Išminties dažniausiai tekdavo semtis iš rusiškų leidinių, populiaraus sovietinio žurnalo "Katera i jachty". Ten pirmą kartą pamačiau Toronte (Kanada) gyvenančio lietuvio buriuotojo Bronio Stundžios vadovėlį "Burės ir varikliai".  Man ir kitiems ši knyga buvo lyg stebuklas - nematytos iliustracijos, negirdėti jūriniai žodžiai, lietuviški vėjų pavadinimai žadino norą kelti bures...

Buriuotojas ir jūrinių knygų autorius Bronys Stundžia.
Buriuotojas ir jūrinių knygų autorius Bronys Stundžia. @ „Albatrosas.lt“ nuotr.

Iš kur šią knygą gavo tada kursams vadovavęs Lietuvos jūrinio buriavimo patriarchu vadinamas klaipėdietis Osvaldas Kubiliūnas, dabar galime tik spėlioti. Tačiau B.Stundžios vadovėlis mums visiems labai pravertė.

Vėliau buriuotojams atsivėrė platesni vandenys. Kai 1989 metais klaipėdiečiai jachta "Lietuva" pirmą kartą įveikė Atlanto vandenyną, įplaukė į Niujorko uostą, įgula sulaukė garbingo svečio - B.Stundžios. Atsisveikindamas jis paliko dovaną - keliasdešimt knygų "Burės ir varikliai" ir paprašė jas jachta nuplukdyti į Lietuvą. 

B.Stundžios vadovėlį dažnai atsiversdavau ir vėliau, su ta pačia įgula išsirengęs į daugiau kaip metus trukusią kelionę aplink Žemės rutulį. Kiek vėliau, gavęs šį pirmąjį lietuvišką buriavimo vadovėlį iš paties autoriaus rankų, jaučiausi laimingiausias žmogus pasaulyje. Beje, JAV pasirodė net trys B.Stundžios knygos "Burės ir varikliai" laidos.

B.Stundžia - vienas iš tų likimo vėjų į užatlantį nublokštų tarpukario buriuotojų, kurie neatitrūko nuo Lietuvos, skatino už geležinės uždangos likusius tėvynainius domėtis jūra, veržtis tolyn už horizonto linijos.

B.Stundžia baigė Klaipėdoje tarpukariu veikusią buriavimo mokyklą - buvo pirmosios laidos absolventas. Jis pasižymėjo ir, kaip veiklus jūrų skautas, buvo vienas iš garsios studentų korporacijos "Jūra" vadovų.

Vokiečių okupacijos metais, kai Lietuva neteko priėjimo prie jūros, B.Stundžia stengėsi atgaivinti buriavimą vidaus vandenyse - gyvendamas Vilniuje su bendraminčiais organizavo buriuotojų kursus Trakų ežeruose.

Priartėjus raudonajai armijai, B.Stundžia buvo priverstas trauktis iš tėvynės - nė vienam okupantui nenorėjusio nusilenkti Lietuvos kariuomenės atsargos karininko sovietinis režimas būtų nepagailėjęs.

Už Atlanto jis liko ištikimas savo idėjoms ir pomėgiams - kaip ir anksčiau aktyviai buriavo, bendradarbiavo su išeivijos spauda, daugelį metų buvo vienas iš pagrindinių Šiaurės Amerikos lietuvių jūrų skautų sąjūdžio vadovų.

Kanadoje laisvu nuo darbo metu baigęs prestižinę laivavedžių mokyklą "Canadian Power Sguadron", B.Sundžia ne tik gerokai išplėtė savo akiratį, pagilino žinias, bet ir įgijo kapitono licenciją. Jis išleido dar vieną vadovėlį "Buriavimas ir jūrininkystė". Įspūdžius iš savo kelionių jachtomis jis išguldė įdomioje marinistinės tematikos apybraižų rinktinėje "Septyniose jūrose".  Pernai JAV pasirodė naujausia B.Stundžios publicistikos knyga - "Jūrų suvilioti".

B.Stundžia įspaudė savo pėdsaką ir lingvistikoje - gaivindamas kitų kalbų žodžiais užtvindytą lietuvišką jūrinę terminiją, išleido net kelis žodynėlius, kuriuose svetimybes siūlo keisti pamario žvejų vartotais tradiciniais įvardais.  Jis yra ir originalių jūrinių naujadarų kūrėjas.

Už nuopelnus B.Stundžia  apdovanotas Skautų sąjungos išeivijoje "Geležinio vilko" ordinu.

 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Buriuotojo Atlantas neatskyrė nuo Lietuvos"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.