Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Vaikystėje visada svajojau apie jūrą ir svetimus kraštus. Svajonė išsipildė - sėdim su laive dirbančiu vietiniu Saidov ir grožimės ekvatoriaus saulėlydžiu - Žydrūnas Naujokas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Dainose – Kuršių marių orientyrai

Neįtikėtina kiek daug apie Kuršių marias ir pamario gyventojų įpročiu ir gyvenimo būdą gali pasakyti XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje surinktos dainos.

Kuršių marių toliai...
Kuršių marių toliai... @ Vidmanto Matučio nuotr.

Laivų keliai mariose

 

Klaipėdos universiteto mokslininkas Klaidas Perminas analizavo pamario gyventojų dainas ir bandė suvokti, kaip žvejai Kuršių mariose orientavosi tais laikais, kai jose dar nebuvo nei švyturių, nei kitų navigacinių įrenginių.

Iki jo Pamario žvejų dainas detaliai analizavo kiti etnologai. Ypač išsiskiria Klaipėdos universiteto profesoriaus Rimanto Balsio tyrimai. Jis iš dainų „išpešė“ laivų dirbdinimo, plaukimo jais simboliką. Taip pat dainose plačiau analizuoti vandens, šeimos papročių, žvejų ir jų šeimų narių meilės, vedybų, gyvybės atsiradimo, mirties temos.

Bandydamas senosiose Pamario krašto dainose rasti sąsajų su navigacija Kuršių mariose, K.Perminas naujai pažvelgė į šias dainas. Pripažino, kad tiesiogiai navigacijos motyvus dainose rasti itin sunku. Tačiau žinant Kuršių marių pakrantės vietovardžius galima orientuotis iš kur ir kaip plaukiojo žvejai, kokie buvo jų kranto orientyrai.

Visais laikais Kuršių marios kėlė žvejams didesnį ar mažesnį pavojų. Viename XX a. pasakojime kalbama apie tai, kaip laivelis per dieną skendo net tris kartus – „tris kartus skendome, vos gyvi išlikome, tris kartus užplaukėme ant seklumų...“

Senovinėje dainoje laivelio susidūrimui su gamta taip pat skiriamas motyvas – „...ledai sukūlė juodą laivelį, kruša muša žeklelį (burę) ir juodą barakėlį...“.

 

Atbėg laivelis...

 

Vienokius ar kitokius navigacijos motyvus K.Perminas aptiko 31 dainoje. Tam, kad būtų aptikti šie motyvai jam reikėjo peržiūrėti daugiau kaip tūkstantį dainų, kurias XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje užrašė ekspedicijose dalyvavę tyrėjai Georgas Neselmanas, Hansas Bruožis, Karlas Brikmanas, Antanas Juška, Liudvikas Rėza ir kiti.

Anot K.Permino, dainos yra patikimas šaltinis, nes jas užrašė žinomi folkloro tyrėjai, kurių patikimumu neabejojama – „Einant pas žmones ir prašant juos padainuoti netgi kūrybingiausias žmogus ekspromtu dainos iš lempos nesukurs“.

Analizuodamas navigaciją Kuršių mariose pagal dainas K.Perminas žvelgė į tris pagrindinius aspektus – išplaukimo tašką, kranto orientyrus ir plaukimo tikslus. Jie vienaip ar kitaip atsispindi dainose.

Pamario gyventojų dainose, anot K.Permino, išplaukimo vieta retai nurodoma, dažniausiai daina prasideda žodžiais – „atbėga laivužis per jūreles mareles“. Niekur dainose nėra žodžio atplaukia ar plaukia, visur laivelis bėga.

Tais retais atvejais, kai nurodoma laivelio išplaukimo vieta kaimas iš kurio jis išplaukia nurodomas kaip kiemas ar kiemužis. Pavyzdžiui – „...Ei kyla iškyla iš Gilijos kiemužio deimantinis laivužis...“ arba „...Išbėk išbėk iš Rusnės kiemelio tu jaunas žvejytėli...“. Vienoje dainoje netgi minimas retos Ventės rago pavadinimas – „...parbėga laivelis iš Ventragėlio...“

 

Dainose – ir Klaipėdužė

 

Gali atrodyti, kad Kuršių marių žvejai visais laikais Kuršių mariose nesunkiai orientavosi, nes nuo vieno kranto daugelyje vietų matomas kitas krantas. Bet taip nebūdavo. Blogesniu oru žvejai sunkiau orientuodavosi ir tai atsispindi dainose.

Anot K.Permino, dainose aptinkami du navigaciniai orientavimosi Kuršių mariose būdai – lipimas ir apžvalga iš stiebo ir apžvalga iš paties laivelio denio. „...Lipki į laivo mastužį ir pažiūrėki kur suks vėjužis...“, kur „mastužis“ ir reiškia stiebą. Arba „...Ai lipki masto viršūnėlėn rasi pamatysi kopų kalnelį...“. Kitoje dainoje po raginimo lipti į mastužį yra toks tęsinys – „...gal pamatysi kopų kalnelį ir laibąsias pušikes...“. O atsakymas dainoje dažniausiai būna toks – nematau nei kopų kalnelio, nei laibųjų pušikių, o tik jauną mergelę pamariu vaikštančią... arba jauną mergelę rūtų darželį...

Kai toje pačioje dainoje bernelis išplaukia iš Rusnės kiemužio ir jam liepiama lipti į mastužį pažiūrėti kopų kalnelio, daroma prielaida, kad žvejų laivelis išplaukė iš Atmatos ir iš laivelio stengiamasi pamatyti Kuršių Nerijos krantą ties aukščiausiomis kopomis ties Urbo kalnu ar Angio iškyšuliu. Nuo Atmatos žiočių iki jų 11-13 kilometrų.

Tipiškas aplinkos tyrinėjimo iš paties laivelio pavyzdys yra toks - „...O verkia verkia Ventės mergelė, žiūrėsiu iš laivelės Krokų lankelėj kol tave pamatysiu...“.

Tipiškas plaukimo tikslo motyvas dainose yra toks – „...Kur kreipsime laivatį – ar ant dvaračio, ar ant miestačio, ar ant mažo kaimačio...“. Kai kuriose dainose minimos ir konkrečios vietovės – „...kur pasukti laivą ar ant Griežėnų, ar ant Bitėnų, ar ant Vilkyškių...“. Rambyno kalno aplinkos vietovardžiai ir laivyba Nemunu yra minima ir dalyje kitų žvejų dainų.

K.Perminas pastebėjo, kad dainose minimos Kuršių marių žemyninio kranto vietovės, kaip Rusnė, Pakalnė, Vorusnė, Minės (Mingės), Lužų kiemas, netgi Klaipėdužė, Klaipėdėlė, kur vienu atveju lyginama su Rusnės kiemužiu, kitu atveju nurodoma „...į Klaipėdėlę mes laivelį prirakinsim. Mes prirakinsim laivą prie brokelio...“. Tai gali reikšti netgi uosto įrenginį – greičiausiai švartavimo kablį.

Tačiau dainose nėra minimi Kuršių nerijos pavadinimai, navigaciniai įrenginiai, kurių greičiausiai tuo laiku ir nebuvo. Taip pat neminimos bažnyčios, malūnai, kiti ūkiniai statiniai. 

Fotoreportažas
  • Dainose – Kuršių marių orientyrai-Foto-nr-5830_5831.jpg
  • Dainose – Kuršių marių orientyrai-Foto-nr-5830_5832.jpg
  • Dainose – Kuršių marių orientyrai-Foto-nr-5830_5833.jpg
  • Dainose – Kuršių marių orientyrai-Foto-nr-5830_5834.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Dainose – Kuršių marių orientyrai"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.