Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Formuojama nauja Jūrinės kultūros koordinacinė taryba

Kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kadencija baigiasi ir Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (JKKT) kadencija.

 

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos nariai į uosto problemas žvilgtelėjo lankydamiesi jame
Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos nariai į uosto problemas žvilgtelėjo lankydamiesi jame @ Vidmanto Matučio nuotr.

Jūrinė kultūra įgijo kryptis

 

2011-2014 metų šios tarybos veiklos ataskaita bus pateikta gegužės mėnesį. Tarybos veikla buvo pastebima Klaipėdos mieste. Pati taryba įgijo autoritetą.

Prisidedant JKKT pastaraisiais metais gerokai pakilo Klaipėdoje vykstančių Jūros švenčių lygis, sugrąžintas Jūrininkų vakaro renginys, paskatinti kiti renginiai.

JKKT taip pat atgaivino Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimą “Albatrosas”. Ji renka šio apdovanojimo nugalėtojus. Tai skatina jūrinės kultūros vystymą Klaipėdoje.

Taryboje buvo iškeltos idėjos minėti  Švyturių dieną. Sudarytas ir kasmet viešai Klaipėdos miesto savivaldybės ir jūrinės kultūros informacijos internetinėje svetainėje „Albatrosas.lt“ skelbiamas minėtini kiekvienų metų jūrinės kultūros įvykiai ir renginiai. JKKT daug prisidėjo, kad 2014 metais sėkmingai vyko Vėtrungių metų renginiai.  Svarstoma ir kitus ateinančius metus skelbti svarbių jūrinių akcentų metais.

Jūrinės kultūros koordinacinėje taryboje ne kartą analizuotos įvairios su jūrine veikla, kultūra, būriavimu, kitais jūriniais reiškiniais susietos problemos.

Nuo pat tarybos įkūrimo 2010 metais jai sėkmingai vadovavo Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža.

 

Plati veiklos sritis

 

Šiuo metu formuojama nauja Jūrinės kultūros koordinacinė taryba. Jos atstovai į tarybą renkami iš įvairių jūrinių organizacijų.

Jūrinės kultūros koordinacinė taryba yra visuomeninė patariančioji institucija, vykdanti konsultanto funkcijas.

Ji formuoti Lietuvos, kaip jūrų valstybės, ir Klaipėdos uostamiesčio jūrinį identitetą: kultūros, socialinės, sporto, aplinkosaugos, paveldosaugos, rekreacijos, miesto infrastruktūros, edukacijos, mokslo, jūrininkų rengimo, jūrinių organizacijų veiklos ir komunikacijos srityse.

Ji padeda Klaipėdos miesto savivaldybei spręsti strateginius miesto jūrinės kultūros formavimo, puoselėjimo ir propagavimo klausimus, bendradarbiauti su Lietuvos ir miesto institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, puoselėjant jūrines tradicijas ir paveldą. Taip pat ji teikia rekomendacijas dėl jūrinės kultūros puoselėjimo plėtros krypčių, bendradarbiavimo būdų ir finansavimo prioritetų nustatymo. Svarsto gautus pagal kompetenciją pasiūlymus, raštus ir teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos padaliniams ir miesto institucijoms. Konsultuoja savivaldybės institucijas, miesto įmones, organizacijas ir miesto gyventojus jūrinės kultūros formavimo klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

Jūrinės kultūros koordinacinėje taryboje 2015-2018 m. atstovaujamų narių ir organizacijų adresatų sąrašas

 

`

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Vadovo pavardė, vardas

Pareigų pavadinimas

El.paštas ir tinklapis

1.

Jūriniam sektoriui specialistus  rengiančios mokymo įstaigos -3 atstovai išrenkami į JKKT

 

1.1.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Viktoras Senčila

Direktorius

v.sencila@lajm.lt

g.kalvaitiene@lajm.lt 

www.lajm.lt  

 

Klaipėdos universitetas

(Jūrų technikos fakultetas, Jūreivystės institutas)

Eimutis Juzeliūnas

Rektorius

rektorius@ku.lt

www.ku.lt

1.2.

Klaipėdos laivininkų mokykla

Vytautas Rutkauskas

l.e. direktoriaus pareigas

 

rutkauskas@laivininkumokykla.lt

info@laivininkumokykla.lt

www.laivininkumokykla.lt

 

1.3

Laivų statybos ir remonto mokykla

Arvydas Vaitkus

 

Direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

 

 

arvydas.vaitkus@klsrm.lt s@klsrm.lt

mokykla@klsrm.lt

www.klsrm.lt

2.

Jūrinės veiklos administravimo sritis – 2 atstovai išrenkami į JKKT

 

2.1.

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas

Uosto kapitonas

Arvydas Vaitkus

Generalinis direktorius

info@port.lt

 

2.2.

Lietuvos karinės jūrų  pajėgos

Flotilės admirolas Kęstutis Macijauskas

Karinių jūrų pajėgų vadas

 

antanas.brencius@mil.lt

 

 

2.3.

Lietuvos saugios laivybos administracija

Danguolė Raugalienė

l.e. direktoriaus pareigas

msa@msa.lt

www.msa.lt

3.

Laivybos kompanijos ir jūrininkų įdarbinimo sritis – 2 atstovai išrenkami į JKKT

 

3.1.

Lietuvos laivų įgulų formavimo įmonių asociacija

 

Petras Rupšys

Prezidentas

petras@rupeksa.com

www.lifia.lt

 

3.2.

Lietuvos laivų savininkų asociacija

Gintautas Kutka

Vykdantysis direktorius

www.llsa.lt

lsa@klaipeda.omnitel.net

3.3.

Klaipėdos mažųjų laivų savininkų asociacija "Pajūrio laivai"

 

 

 

 

Algirdas Valentinas

Prezidentas

valentinasalgirdas@gmail.com  http://www.pajuriolaivai.lt

 

3.4.

Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija „Smiltelė“

 

 

 

Kęstutis Gelumbauskas

Valdybos pirmininkas

http://www.smiltele.eu

smiltele@smiltele.eu

 

4.

Vandens sporto šakų klubai – 1 atstovas išrenkamas į JKKT

 

4.1.

Klaipėdos miesto sporto klubas „Ostmarina“

Osvaldas Kudzevičius

komandoras

osvaldasmsk@gmail.com  www.ostmarina.info

4.2.

Lietuvos buriavimo mokymo asociacija

Vilius Tamkvaitis
 

pirmininkas

tamkvaitis@gmail.com

4.3.

VšĮ Klaipėdos irklavimo centras

Liudvikas Mileška

direktorius

liudvikas.mileska@gmail.com

4.4.

Lietuvos Respublikos G. Paulionio jūrų sportinis techninis ir jūrų aviacijos klubas

Jurgis Saulius Kalvaitis

 

 

 Nėra el.pašto

4.5.

Klaipėdos miesto jūrinis buriuotojų klubas

 

Salvijus Paškauskas

 

vadovas

salvijus@geosintetika.lt

 

4.6

Klaipėdos VOBK “Žalgiris”

 

Rimantas Stropus

 

vadovas

rimantas.stropus@wsy.lt

 

 

4.7.

Klaipėdos BK “Vėjas’

 

Antanas Milvydas

 

vadovas

info@vejas.eu

 

5.

Viešosios įstaigos- 2 atstovai išrenkami į JKKT

 

5.1.

VšĮ Klaipėdos miesto turizmo ir kultūros informacijos centras

Romena Savickienė

direktorė

romena@klaipedainfo.lt

tic@klaipedainfo.lt  

5.2.

VšĮ „Klaipėdos šventės“

Romandas Žiubrys

direktorius

romandas@jurossvente.lt

 

5.3.

Jūrininkų centras

VšĮ „Tarptautinė jūrininkų konsultavimo misija“

Algirdas Grybas

direktorius

seamens.club2010@gmail.com   

6.

Jūrinis paveldas ir istorija-2 atstovai išrenkami į JKKT

 

6.1.

LR jūrinės istorijos ir kultūros klubas „Budys“

Kostas Frankas

pirmininkas

. k.frankas@gmail.com

6.2.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Jonas Genys

direktorius

 

direktorius@mlimuziejus.lt

www.mlimuziejus.lt

6.3.

Lietuvos jūrų muziejus

Olga Žalienė

direktorė

o.zaliene@muziejus.lt

www.muziejus.lt

6.4.

Klaipėdos miesto sportininkų namai

(priklauso Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centrui BĮ)

Marius Junokas

Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro direktorius

sporto.r@balticum-tv.lt

www.kkrc.lt 

 

 algirdas.plunge@gmail.com

 

6.5.

Jūrinio paveldo asociacija

Ramūnas Janušas

pirmininkas

 jurinispaveldas@gmail.com 

6.6.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys

Audronė Puzonienė  

 

 

vedėja

klaipeda@heritage.lt,
 a.puzoniene@heritage.lt

 

7.

Jūrinės nevyriausybinės organizacijos – 4 atstovai išrenkami į JKKT

 

7.1.

Jūrų kapitonų klubas

Juozas Lieponius

pirmininkas

jurukapitonuklubas@gmail.com

http://jurukapitonuklubas.lt

 

7.2.

Lietuvos jūrininkų sąjunga

Petras Bekėža

pirmininkas

aleknagy@takas.lt

7.3.

Jūrininkų žmonų sąjunga

Jelena Krochina

pirmininkė

jzs@takas.lt

7.4.

Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apygardos Jūros šaulių 3-oji rinktinė

Virginijus Valančiauskas

rinktinės vadas

v.valancauskas@gmail.com

7.5.

Lietuvos Jūrų skautijos  Klaipėdos Šv. Juozapo darbininko laivas

Žydrūnas Mozūraitis

Tarybos pirmininkas – komandoras

jurinukas@yahoo.com www.lietuvosjuruskautija.lt

 

7.6.

Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“

Vidmantas Matutis

pirmininkas

vidmantasmatutis@gmail.com

7.7.

Visuomeninė organizacija „Žalia banga“

Dalia Žukienė

pirmininkė

zaliadalia@balticum.tv-lt

8.

 

Žvejų bendruomenė – 2 atstovai išrenkami į JKKT

 

8.1.

Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė

 

 

Viktoras Šuksteris

 

L.e. pirmininko pareigas

 

klaipedazvvg@gmail.com

 

8.2.

Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija

Algirdas Aušra

Pirmininkas

baltzvej@takas.lt;

 

8.3.

BALTIJOS ŽVEJAS, Žvejų ir žuvų perdirbėjų asociacija

Algirdas Aušra

Pirmininkas

baltzvej@takas.lt

8.4.

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija

Alfonsas Bargaila

Pirmininkas

LFPA@takas.lt

 

8.5.

Klaipėdos žuvininkystės įmonių asociacija

JŪROS ŽVEJYS

Artūras

Maželis

Pirmininkas

mazelis@senojibaltija.lt

 

Fotoreportažas
  • Formuojama nauja Jūrinės kultūros koordinacinė taryba-Foto-nr-3755_3756.jpg
  • Formuojama nauja Jūrinės kultūros koordinacinė taryba-Foto-nr-3755_3757.jpg
  • Formuojama nauja Jūrinės kultūros koordinacinė taryba-Foto-nr-3755_3758.jpg
  • Formuojama nauja Jūrinės kultūros koordinacinė taryba-Foto-nr-3755_3759.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Formuojama nauja Jūrinės kultūros koordinacinė taryba"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.