Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Didesne ar mažesnė rizika - nuolatinė jūrininkų palydovė. Visą laivybos istoriją galėtume vadinti ištisiniu narsumo, rizikos ir nuotykių metraščiu. - Eimutis Astikas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Garsios šeimos nario pėdsakai Klaipėdoje

Iki 35 metrų siekianti aukščiausia Smiltynės kopa pavadinta Hageno aukštuma, įamžina 19 amžiuje gyvenusio Fridricho Liudviko Hageno atminimą.

 

Smiltynės pajūrio kopų apželdinimo pagrindus daugiau kaip prieš 150 metų pasiūlė F.L.Hagenas.
Smiltynės pajūrio kopų apželdinimo pagrindus daugiau kaip prieš 150 metų pasiūlė F.L.Hagenas. @ nuotr.

Apželdino Smiltynės kopas

 

Fridricho Liudviko Hageno (1829-1892) pavardė įrašyta ant specialaus akmeninio obelisko, kuris buvo pastatytas 1936 m. Taip Klaipėdos krašto gyventojai įamžino Smiltynės ir Kuršių nerijos tvarkymo pagrindus padėjusio hidraulikos inžinieriaus atminimą.

Jo pasiūlyti kopų tvarkymo metodai įdiegti ne tik Baltijos pajūryje, bet sulaukė dėmesio ir Anglijoje, kur naudoti vakarinėje jos dalyje. F.L.Hagenas asmeniškai vadovavo apželdinant Smiltynės kopas. Galbūt jis tą darė ir kituose regionuose, kur diegtas jo metodas.  

Be to, kad F.L.Hagenas sukūrė kopų įtvirtinimo metodą, kuris stabdė pajūrio krantų eroziją, jis kaip hidrotechnikas prisidėjo ir vystant Baltijos jūros regiono uostus.

Nuo 1871 m. F.L.Hagenas buvo paskirtas Prūsijos vyriausybės hidrotechninių objektų statybų atstovu. Jis analizavo, aprašė ir teikė pasiūlymus dėl Svinemiundės (dabar Svinoustjė), Dancingo (dabar Gdanskas), Pilau (dabar Baltijskas), Karaliaučiaus (dabar Kaliningradas) ir Memelio (dabar Klaipėda) uostų hidrotechninio vystymo. Jis pateikė šių anuomet veikusių Baltijos jūros uostų įrenginių ekspertizę, sudarė sąlygas jiems toliau vystytis.

Iš esmės iki pat savo mirties 1892 m. F.L.Hagenas skyrė dėmesį Baltijos pajūrio tyrimams ir jo uostams.

 

Garsus tėvas

 

Fridrichas Liudvikas Hagenas yra kilęs iš Pilau (dabar Baltijskas). Jo giminė tuometinėje Prūsijoje buvo garsi.

Tėvas Gothilfas Heinrichas Liudvikas Hagenas buvo hidrotechnikas. Jis vadovavo Berlyno viešosios darbų ministerijos specialiosios hidrotechnikos skyriui.

Įdomu tai, kad tėvas G.H.L Hagenas buvo vedęs savo pusseserę, Pilau pirklio Karlo Henricho Gageno dukrą Vilhelminą Augustę.

Tėvas buvo ir pirmasis hidrotechnikos mokytojas. Jo įkvėptas sūnus Fridrichas Liudvikas Hagenas studijavo statybą ir architektūrą tuometiniame Kionigsberge (Karaliaučiuje).  

Jo tėvas G.H.L Hagenas buvo ypač gerbiamas Pilau, tapo šio miesto garbės piliečiu.

Nuo 1819 m. jis vadovavo Pilau statybos tarnybai, o nuo 1826 m. tiesiogiai vadovavo darbams statant Pilau uosto akmeninius molus. Net ir po to, kai 1831 m. G.H.L Hagenas buvo pakviestas dirbti į ministeriją Berlyne, jis toliau domėjosi Pilau uosto statybomis.

1887 m. Pilau mieste G.H.L Hagenui pastatytas paminklas už tai, kad jis įrengė Pilau uosto akvatoriją, molus. Šis paminklas yra išlikęs. 2005 m. Baltijsko (buvęs Pilau) valdžia jį netgi restauravo ir vertina, kad tai yra svarbi jų miesto istorijos dalis.

 

Vertino kaip sumanų inžinierių

 

Sūnus F.L.Hagenas netapo garsaus tėvo šešėliu, nors vokiškuose šaltiniuose medžiagos apie jo tėvą yra nepalyginamai daugiau. Teisingiau būtų sakyti, kad sūnus F.L.Hagenas tapo tėvo darbų tęsėju. Apie tai liudija ir toks faktas, kad tėvui išėjus į pensiją, jis perėmė jo pareigas Berlyno viešųjų darbų ministerijoje.

Domėjimąsi naujovėmis, praktinio mokslo nauda jaunajam F.L.Hagenas skatino ir gausus būrys jo giminaičių - dėdės ir pusbroliai. Tarp jų buvo ir filosofų, kaip Imanuelio Kanto draugas Karlas Gotfriedas Hagenas, matematikas - Fridrichas Vilhelmas Beselis, ekonomistas Karlas Henrichas Gagenas, patologas ir hematologas Ernstas Neumanas. 

Įgijęs uostų statybos praktikos Prūsijos uostuose F.L.Hagenas tuo metu buvo vertinamas kaip sumanus jūrų hidrotechnikos inžinierius. Jis ne kartą pristatė Prūsiją tarptautinėse parodose, dalyvavo didelių hidrotechninių objektų, tokių kaip Sueco kanalas, atidaryme.

Jo palikimas yra 1881 m. išleista ataskaita apie Prancūzijos upių uostus. Dar įdomesnė 1885 m. Berlyne išleista dviejų tomų knyga apie Pomeranijos ir Prūsijos uostus, kur minimas ir Memelio (Klaipėdos) uostas. 

Šeimos tradiciją domėtis uostais, hidrotechnika, pajūrio tvarkymu tęsė ir Fridricho Liudviko Hageno sūnus Johanas Otas Hagenas (1862-1915). Jis dirbo hidrotechnikos srityje, netgi buvo pakviestas į Vokietijos transporto ministeriją.

J.O.Hagenas buvo trečiasis F.L.Hageno vaikas pirmoje santuokoje, kur buvo penki vaikai. Jo žmona Ema Michels (1836-1878) mirė gimdydama. Vedęs antrąją žmoną Agnes (1836-1925) su ja 1873 m. susilaukė dukters.

Pats F.L.Hagenas mirė netikėtai 1892 m. nuo nežinomos infekcijos po kelionės į Karaliaučių. Jis palaidotas Berlyne.

Fotoreportažas
  • Garsios šeimos nario pėdsakai Klaipėdoje-Foto-nr-10023_10024.jpg
  • Garsios šeimos nario pėdsakai Klaipėdoje-Foto-nr-10023_10025.jpg
  • Garsios šeimos nario pėdsakai Klaipėdoje-Foto-nr-10023_10026.jpg
  • Garsios šeimos nario pėdsakai Klaipėdoje-Foto-nr-10023_10027.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Garsios šeimos nario pėdsakai Klaipėdoje"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.