Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Generolas išvedęs lenkus į jūrą

Įvertindama jo nuopelnus lenkų buriavimo sportui ir jūreivystei, Lenkijos buriuotojų sąjunga 2017-uosius buvo paskelbusi Mariušo Zaruskio (Mariusz Zaruski, 1867-1941) metais.

Paminklas M.Zaruskiui.
Paminklas M.Zaruskiui. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Prikeltas iš užmaršties

 

Mano kartos buriuotojai tikriausiai dar prisimena tuos laikus, kai vasaromis plaukdavome į vieninteles mums prieinamas tarptautines buriavimo varžybas – Gdansko įlankos regatą. Atplaukę į Gdynę, stovėdavome „Generolo Zaruskio“ jachtų baseine. Išskyrus kuklią lentelę su pavarde, nebuvo jokios informacijos apie šį asmenį. Pradėjus domėtis juo, lenkų buriuotojai atviresniuose pokalbiuose pasakojo, kad dimisijos generolas 1939 metų rugsėjo gale buvo sovietų areštuotas Lvove ir apkaltintas sąmokslo organizavimu. Nepraėjus net metams, neatlaikęs nežmoniškų NKVD kalėjimo sąlygų, mirė Chersone.

Apie jo veiklą ir tragišką baigtį, valdant komunistams, oficialiai niekur nebuvo skelbiama. Bet tai nepadėjo ištrinti M.Zaruskio asmenybę iš jūrai ir buriavimui atsidavusių lenkų atminties. Kita vertus, lenkai, nors ir komunistų valdomi, jautėsi šiek tiek laisviau. Jiems buvo lengviau, negu mūsų buriuotojams, tęsti prieškaryje susiformavusias buriavimo tradicijas.

Kilus Lenkijoje galingam opoziciniam judėjimui ir pradėjus braškėti komunistinei santvarkai, 1984 metų birželio 3 dieną Gdynėje, minint Lenkijos jachtklubo 60-metį, buvo pastatyta pirmojo šio klubo komandoro M.Zaruskio skulptūra. Šiandien jo atminimas įamžintas beveik visame pajūryje nuo Gdynės iki Pucko. Tai – gatvių ir mokyklų vardai, atminimo lentos ir memorialai. Vienas jų – „Ławeczka Mariusza Zaruskiego“ (Mariušo Zaruskio suolelis) puikuojasi Pucko įlankos pakrantėje. Jis vaizduoja natūralaus dydžio jūrų kapitono uniformą apsivilkusį M.Zaruskį sėdintį ant suolelio. Mudu su kolega Vidmantu, ko gero, buvome pirmieji marinistikos žurnalistai iš Lietuvos, 2015 metų vasarą pasėdėję šalia komandoro po šio memorialo atidarymo.

 Praėjusiais metais, plačiai minint M.Zaruskio gimimo 150-ąsias metines, Lenkijoje buvo paskelbta daug publikacijų, kurios leidžia išsamiau apžvelgti lenkų jūrinio buriavimo pionieriaus gyvenimo ir veiklos kelią.

 

Paviliojo jūreivystė

 

Mariušo Zaruskio biografija prasidėjo gana toli nuo jo dviejų didžiausių gyvenimo aistrų – Lenkijos jūros ir Lenkijos kalnų. Jis gimė pietvakarių Ukrainoje Dumanovo kaime. Po tėvo mirties šeima persikėlė gyventi į Odesą. Čia jis pirmą kartą pamatė jūrą, kurią, kaip vėliau pats rašė, įsimylėjo amžinai. Studijuodamas matematiką ir fiziką Odesos universitete, vasaros atostogų metu pasisamdydavo paprastu jūreiviu tolimojo plaukiojimo laivuose. Su jais buvo nuplaukęs net iki Kinijos ir Japonijos uostų.

M.Zaruskio senelis ir tėvas buvo aktyvūs XIX amžiaus lenkų ir lietuvių sukilimų prieš Rusijos imperijos valdžią dalyviai. Sekdamas jų pavyzdžiu, M.Zaruskis nuo jaunų dienų priešinosi rusifikacijai, o gyvendamas Odesoje, kartu su dėde įsitraukė į pogrindinę veiklą. 1894 metais jis buvo suimtas ir kaip sąmokslo organizatorius penkiems metams ištremtas į Archangelską.

Atsidūręs vėl prie jūros, M.Zaruskis nepraleido progos tęsti jūreivio gyvenimą. Plaukiodamas su vietiniais laivais, jis greitai pagarsėjo savo drąsa ir buriavimo įgūdžiais. Tai paskatino turtingą verslininką Semioną Smetaniną, kurio laivuose dirbo jaunasis lenkas, pasiųsti M.Zaruskį į navigacijos mokyklą. Ją baigęs, pagal duotą garbės žodį gavo valdžios leidimą dirbti prekybos laive „Deržava“, kuris plaukiojo į užsienio uostus. Vėliau tapo škunos „Nadiežda“ kapitonu ir gabeno medieną į Skandinavijos šalis. Be to, dalyvavo Arkties jūrų tyrinėjimuose.

 

Kalnai ir kariuomenė

 

Po tremties, nepaisant geros jūrinės karjeros perspektyvų Archangelske, M.Zaruskis grįžo į Odesą. Čia jis vedė lenkaitę ir netrukus su žmona persikėlė į Krokuvą, kur baigė tapybos studijas dailės akademijoje.

Dėl prastos žmonos sveikatos teko persikelti į Zakopanę. Per dešimt čia praleistų metų M.Zaruskis tapo vienu žinomiausiu Tatrų kalnų žinovu. Jis atgaivino slidinėjimą žiemą, įkūrė Tatrų gelbėjimo tarnybą, kurioje dirbo savanoriai, pasiryžę bet kada gelbėti kalnuose nelaimės ištiktus žmones.

Pirmojo pasaulinio karo metais, jau būdamas 47 metų, M.Zaruskis užsivilko kario uniformą. Įstojo į 1914 metų rugpjūtyje įkurtą Lenkijos legioną, būsimos Lenkijos Respublikos kariuomenės pradininkę. Jo sugebėjimai ir organizacinis talentas padėjo greitai kilti karinės karjeros laiptais. 1926 metais, išeidamas į pensiją, jis jau turėjo brigados generolo laipsnį. Beje, net tarnaudamas kavalerijoje, M.Zaruskis nepamiršo jūros. Būdamas Lenkijos Respublikos prezidento S.Wojciechowskio adjutantu, įkūrė Nacionalinio laivyno komitetą, kuris propagavo Lenkijos jūrų laivyno idėją.

 

„Aš išvedžiau lenkus į jūrą“

 

Taip savo knygoj „Tarp vėjų ir bangų“ („Wśród wichrów i fal“) rašė M.Zaruskis. Ir iš tiesų, baigęs karinę karjerą šešiasdešimtmetis generolas visiškai atsidavė organizacinei veiklai, kurios tikslas – padėti lenkams suprasti ekonomines, politines ir moralines jūros vertybes šalies gyvenime. Naudodamasis savo įtaka valdžios koridoriuose, sukūrė ir plėtojo jūrinį buriavimą.

Tapęs pirmojo Lenkijos jachtklubo komandoru, organizavo buriuotojų plaukiojimus po Baltijos jūrą, rašė buriavimo navigacijos vadovėlius, ilgus metus vadovavo trijų stiebų mokomajam burlaiviui „Zawisza Czarny“. M.Zaruskio iniciatyva 1933 metais įvyko pirmoji lenkų jūrinė regata Gdynė-Rionė (Bornholmo sala), kuri išliko iki šių dienų.

Vadovaudamas Nacionalinio laivyno komitetui, M.Zaruskis organizavo rinkimą lėšų, už kuriuos buvo nupirktas pirmasis lenkų mokomasis burlaivis „Dar Pomorza“, o taip pat ir daugelis kitų burlaivių. Jo iniciatyva buvo sukurta jūros skautų organizacija. M.Zaruskis pats asmeniškai mokė jaunimą buriuoti jūroje.

1939 metų vasarą M.Zaruskis paskutinį kartą vadovavo burlaivio „Zawisza Czarny“  plaukiojimams Baltijos jūroje. Tolimesnius jūrų skautų burlaivio reisus nutraukė rugsėjo 1 dieną prasidėjęs karas, kai fašistinė Vokietija užpuolė Lenkiją. Dimisijos generolas prašėsi gražinamas į kariuomenę, bet dėl amžiaus, jam jau artėjo 75, jo prašymas nebuvo patenkintas. Tada jis išvyko į Lvovą, kurį netrukus neilgam okupavo SSSR kariuomenė. Čia jį ir suėmė enkavedistai.

Fotoreportažas
  • Generolas išvedęs lenkus į jūrą-Foto-nr-7059_7061.jpg
  • Generolas išvedęs lenkus į jūrą-Foto-nr-7059_7060.jpg
  • Generolas išvedęs lenkus į jūrą-Foto-nr-7059_7062.jpg
  • Generolas išvedęs lenkus į jūrą-Foto-nr-7059_7063.jpg
  • Generolas išvedęs lenkus į jūrą-Foto-nr-7059_7064.jpg
  • Generolas išvedęs lenkus į jūrą-Foto-nr-7059_7065.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Generolas išvedęs lenkus į jūrą"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.