Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Didesne ar mažesnė rizika - nuolatinė jūrininkų palydovė. Visą laivybos istoriją galėtume vadinti ištisiniu narsumo, rizikos ir nuotykių metraščiu. - Eimutis Astikas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Genialus lenkas nuo Anglijos krantų

Neseniai Lenkijoje ir Didžiojoje Britanijoje plačiai buvo paminėtos lenkų kilmės anglų rašytojo marinisto Džozefo Konrado (1857-1924) 85-osios mirties metinės. Per trisdešimt kūrybos metų jis parašė daugiau kaip dvidešimt knygų – romanų ir apysakų. Jo kūryba yra kupina tradicinės jūrinės romantikos, dvelkia fantastinių žygių ilgesiu.

Lenkas Dž.Konradas kaip marinistas buvo pripažintas labiausiai jūrine laikytos Anglijos bendruomenėje.
Lenkas Dž.Konradas kaip marinistas buvo pripažintas labiausiai jūrine laikytos Anglijos bendruomenėje. @ nuotr.

Lietuviams vis dar mažai žinomas

Pasak literatūros kritikų, Dž.Konrado kūryba praturtino Vakarų Europos literatūrą herojine asmenybės koncepcija ir naujomis pasakojimo formomis. Ji darė įtaką daugelio rašytojų kūrybai, tarp jų ir tokiems literatūros grandams, kaip E.Hemingvejus, F.S.Ficdžeraldas, G.Grinas, D.H.Lorensas. Lietuvių rašytojams, deja, šis angliškai rašęs lenkas, buvo ir, atrodo, iki šiol liko mažai žinomu autoriumi. Gal ir neverta tuo labai stebėtis, nes jūros reikalai mūsų geriausius rašytojus visais laikais mažai domino. Knygų leidėjai taip pat šiai temai neskyrė didesnio dėmesio. Tik 1941 m., kai Dž.Konrado literatūrinė šlovė jau buvo apkeliavusi civilizuotą pasaulį, į lietuvių kalbą išverstas jo apsakymas „Taifūnas“. Kita jo knyga – romanas „Lordas Džimas“ – lietuvių kalba pasirodė tik po 19 metų. Pagaliau „Pasaulinės literatūros bibliotekos“ serijoje (72 knyga) 1990 m. buvo pateikti net 6 Dž.Konrado apsakymai. Knyga išleista stebėtinai dideliu tiražu: 90 tūkst. egzempliorių. Gaila, kad iki šiol niekam Lietuvoje neatėjo į galvą išversti ir išleisti lietuvių kalba nepaprastai nuoširdžią prisiminimų ir įspūdžių knygą „Jūrų veidrodis“ (The Mirror of the Sea). Ji, pasak paties Dž. Konrado, yra „duoklė amžinai jūrai, laivams, kurių jau nebėra, ir paprastiems žmonėms, baigusiems savo gyvenimo kelią“. Ją turėtų perskaityti kiekvienas jūrininkas, jei jis jūreivystę pasirinko ne vien tik proto balso vedamas, bet ir klausydamas širdies šauksmo.

Įdomu, kad iki gyvenimo pabaigos neišmokęs sklandžiai kalbėti angliškai, Dž.Konradas (tikrasis vardas – Teodoras Juzefas Konradas Koženiovskis) tapo vienu garsiausių autorių, kris rašė „long short stories“ („ilgąsias noveles“) nepriekaištingu anglų literatūrinės kalbos stiliumi. Neatsitiktinai pirmoji monografija apie jo gyvenimą ir kūrybą vadinosi „Genialus lenkas nuo Anglijos krantų“.

Įgyvendinta svajonė

Tai, kad lenkų bajorų palikuonis taps garsiu rašytoju, gal ir galima buvo tikėtis. Literatūriniais gabumais pasižymėjo Konrado tėvas. Jis ir savo sūnų skatino skaityti gerą literatūrą lenkų ir prancūzų kalbomis. Sunkiau būtų buvę patikėti, kad inteligentiškas jaunuolis pasirinks gruboką jūreivio profesiją. Anksti netekęs į Rusiją ištremtų tėvų, globojamas turtingo dėdės, našlaitis ilgėjosi nuotykių romantikos ir herojiškų žygių. Penkiolikos jis pradėjo savo globėjo prašyti leidimo palikti Lenkiją ir išplaukti į jūrą. Dėdė nusileido, nes sūnėnui būtų tekę atlikti karinę tarnybą rusų caro armijoje. Būdami karšti Lenkijos patriotai, jie bodėjosi tokia perspektyva.

1874 m., metęs gimnaziją, Konradas atvyko į Marselį ir pradėjo tarnauti Prancūzijos prekybos laivuose. Taip jis įgyvendino savo vaikystės svajonę tapti jūreiviu. Greitai jaunasis lenkas įsitikino, kokia pavojinga ir sunki jūreiviška tarnyba. Pasak jo biografų, tuo metu jis krante praleisdavo ne mažiau laiko, negu plaukiodamas eiliniu jūreiviu. Jaunuolis nevengė ir rizikingos veiklos. Jis kontrabandos būdu gabeno ginklus į Ispaniją dono Karlo, siekusio užimti karaliaus sostą, šalininkams. Laiškuose dėdei jis užsimindavo apie kažkokią paslaptingą dvikovą, pražūtingą meilę, audringą gyvenimą, materialinius sunkumus. Dėdė nuolatos šelpdavo Konradą, tačiau jaunuolis įniko lankyti lošimų namus ir dažniausiai prasilošdavo iki paskutinio skatiko. Kartą, pralošęs stambią pinigų sumą, jis bandė nusišauti, bet tik smarkiai susižeidė krūtinę.

Po visų šių nuotykių Konradas Koženiovskis 1878 m. pasisamdė eiliniu jūreivių į vieną prekybinį anglų laivą ir nuo to laiko keliolika metų su nedidelėmis pertraukomis plaukiojo britų laivais. Iš pradžių eiliniu, o kai įgijo patirties ir pramoko anglų kalbos – kapitono padėjėju. 1886 m., išlaikęs kvotimus, jis gavo laivo kapitono sertifikatą ir tais pačiais metais priėmė Didžiosios Britanijos pilietybę. Lenkišką pavardę jis pakeitė į Joseph Conrad. Tapęs kapitonu, jis kelerius metus vadovavo tristiebiam barkui „Otago“. Vėliau plaukiojo keleiviniame laive „Torrens“ vyresniuoju kapitono padėjėju.

Beveik dvidešimt metų Dž.Konradas plaukiojo visais pasaulio vandenynais. Daugiausia jam teko pabuvoti Indonezijos, Malaizijos ir Filipinų uostuose, jam buvo gerai pažįstami ir Pietų Amerikos bei Pietų jūrose esančių salų miestai. Įsimintina kelione, kurios metu susirgo maliarija ir vos nenuskendo, jam tapo plaukimas garlaiviu Kongo upe Afrikoje.

Vėliau prisiminimų ir įspūdžių knygoje „Jūrų veidrodis“ Dž. Konradas rašė, kad „pasaulis už jūros horizonto linijos man neegzistavo“.

Ištvermės ir didvyriškumo mokytojas

Pradėjęs rašyti ilgų kelionių metu, Dž.Konradas nutarė atsidėti vien literatūriniam darbui. Juolab, kad jūrinės tarnybos sunkumai palaužė jo sveikatą. 1894 m. jis atsisveikino su jūra ir užbaigė dar jūroje pradėtą rašyti romaną „Olmejerio kvailystė“. Šią knygą jis pasirašė Džozefo Konrado vardu ir juo pateko į anglų literatūrą.

Medžiagą savo knygoms Dž. Konradas daugiausia sėmėsi iš turtingos savo gyvenimo patirties, įgytos dirbant prekybos laivyne. Jūreiviai jam buvo didvyriškumo pavyzdys. Jūros pasaulis, pasak rašytojo, diktuoja savo etiką, kurioje nėra vietos kompromisams. Autobiografinė rašytojo apysaka „Šešėlio linija“ laikoma jūreiviškos etikos katekizmu. Apsakyme „Jaunystė“ autorius formuluoja jūreivių moralės kodeksą. Ištikimybės, pareigos, atsakomybės prieš kitus idėja labai ryški apsakyme „Taifūnas“. Jame pasakojama apie „Nanšano“ garlaivio kapitoną Makvirą. Šis iš pažiūros neišsiskiriantis jokiais ypatingais bruožais senas jūreivis, tuomet, kai laivas turi jau, rodos, nuskęsti, reikalauja laikytis drausmės, priešinasi netvarkai ir chaosui. Jo pasiryžimas kovoti iki galo netgi tuomet, kai kova atrodo beviltiška, išgelbsti laivą ir juo plaukusius keleivius kinus. Kituose Dž. Konrado kūriniuose taip pat dominuoja individo kova su gamtos stichija, priešiška, dažnai paslaptinga ir svetima aplinka. Tokie valingos asmenybės pavyzdžiai turėtų įkvėpti skaitytojus neprarasti ištvermės kovoje su gyvenimo sunkumais.

Atsisveikinęs su jūra, Dž.Konradas gyveno Anglijoje, kur jo talentas buvo pripažintas anglų intelektualinio elito. Pasiekęs savo literatūrinės šlovės zenitą, rašytojas mirė nuo širdies priepuolio1924 m. ir buvo palaidotas Kenteberio kapinėse.

Fotoreportažas
  • Genialus lenkas nuo Anglijos krantų-Foto-nr-1043_1044.jpg
  • Genialus lenkas nuo Anglijos krantų-Foto-nr-1043_1045.jpg
  • Genialus lenkas nuo Anglijos krantų-Foto-nr-1043_1046.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Genialus lenkas nuo Anglijos krantų"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.