Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

„Gorch Fock“ – rašytojas ir laivai

Vokiečių rašytojo Gorch Focko vardu pavadintas burlaivis žinomas visame pasaulyje, tačiau pats rašytojas, išgarsėjęs XX amžiaus pradžioje, dabar beveik pamirštas. Rugpjūčio 22 dieną net nepaminėtos jo gimimo 135-osios metinės.

"Gorch Fock" - laivas muziejus Stralzunde
"Gorch Fock" - laivas muziejus Stralzunde @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Vietoj jūreivio tapo rašytoju

 

 

Vokiečių rašytojo marinisto, populiarios nuotykinės literatūros kūrėjo tikroji pavardė – Johanas Wilhelmas Kinau. Jis gimė žvejo šeimoje vienoje Elbės upės saloje netoli Hamburgo. Nuo vaikystės žvejo sūnus svajojo tapti jūreiviu, tačiau dėl silpnos sveikatos buvo pasiųstas ne į jūreivystės, bet į komercinę mokyklą. Baigęs ją, kurį laiką dirbo Hamburg-Amerika garlaivių kompanijoje raštininku, o vėliau buhalteriu.

 

Kopdamas karjeros laiptais, J.Kinau pradėjo rašyti eilėraščius ir apsakymus. Dažniausiai rašė „plattdeutsch“ tarme, kuri anksčiau gana plačiai vartota Vokietijos šiaurėje. Savo kūrinius, pradėtus publikuoti Hamburgo laikraščiuose, jis pasirašinėjo Gorch Focko slapyvardžiu. Vardas Gorch, kaip aiškina vokiečių kalbininkai, tai tarmiškai modifikuotas Georgas. Rašytojas jį „pasiskolino“ iš savo prosenelio.

 

 

Romanas apie jūros žvejus

 

 

Ilgą laiką J.Kinau jūreivystės nuotykių apsakymai buvo labai populiarūs tarp Šiaurės Vokietijos berniukų, kalbančių vietine tarme. Šiandien dabartiniams vokietukams jie sunkiai suprantami. Jau ir tada, kai J.Kinau pradėjo rašyti, pajūryje vis labiau įsigalėjo literatūrinė vokiečių kalba.

 

1913 metais J.Kinau, kaip ir ankstesnius savo kūrinius pasirašęs Gorch Focko slapyvardžiu, išleido savo garsiausią knygą – romaną „Seefahrt ist not!“ („Jūreivystės nėra!“ arba „Jūreivystė – vargas!”). Jis buvo parašytas literatūrine vokiečių kalba ir tik romano herojų dialogai skambėjo „plattdeutsch“ tarme. Tai labai išpopuliarino Gorch Focką, su kurio literatūriniu talentu dabar galėjo susipažinti ne tik Vokietijos šiaurinėje dalyje gyvenantys skaitytojai.

 

Romane vaizduojamas Finkenwerdeno žvejų gyvenimas, kupinas vargų ir didvyriškų pastangų juos įveikti. Kūrinys persmelktas jūrų romantikos, romano herojai vaizduojami savo šalies patriotais. Tuo metu Vokietijoje, ko gero, nebuvo tokio berniuko, kuris nebūtų skaitęs šios knygos ir nesvajojęs apie jūreivystę.

 

 

Kulkos ir skeveldros aplenkė

 

 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, J.Kinau jau buvo žinomas rašytojas. Jo patriotinės knygos buvo eksponuojamos Šiaurės Vokietijos knygynų languose. Būdamas savo šalies patriotu, 1915 metų balandyje rašytojas stojo kariuomenėn ir iš karto pateko į frontą. Jo pėstininkų pulkas pabuvojo Serbijoje ir Rusijoje. Vėliau J.Kinau teko dalyvauti Verdeno mūšyje, kuris buvo vienas iš reikšmingiausių Pirmajame pasauliniame kare.

 

Kulkos ir skeveldros aplenkė jį, bet rašytojui atrodė, kad jam, visa širdimi linkstančiam prie jūros, geriau būtų tarnauti laivyne. 1916 metų kovą J.Kinau pasiprašė perkeliamas pas karo jūreivius. Žinomo rašytojo marinisto, kurio kūriniai skatino tautinį patriotizmą, prašymas buvo patenkintas. Jis buvo paskirtas į kreiserį „Wiesbaden“ ir nenujautė, kad tai nulems jo likimą.

 

 

Paskutinis mūšis

 

 

1916 metų gegužės 31 dieną Šiaurės jūroje prasidėjo žūtbūtinis mūšis tarp vokiečių eskadros ir britų armados. Šiame mūšyje buvo nuskandinta 14 anglų laivų, o vokiečiai prarado 11. Jau mūšio pradžioje priešo pabūklo sviedinys pramušė „Wiesbaden“ bortą ir sprogo  mašinų skyriuje. Vokiečių kreiseris, netekęs galimybės manevruoti, buvo nuolat atakuojamas britų laivų. Vėliau į jo laivagalį pataikė torpeda. Daugelis įgulos narių krito negyvi arba buvo sunkiai sužeisti.

 

Auštant birželio pirmajai, laivas nuskendo. Likę gyvi 22 jūreiviai bandė išsigelbėti nuleidę kelis plaustus, bet po dviejų dienų į šį rajoną atplaukęs norvegų garlaivis „Willy“ rado gyvą tik vieną jūreivį. Žuvo 589 kreiserio „Wiesbaden“ įgulos nariai. Tarp jų buvo ir 35 metų rašytojas Johanas Kinau, skaitytojams žinomas kaip Gorch Fockas.

 

Po kelių savaičių J.Kinau bei kitų žuvusių vokiečių ir anglų kūnus švedų žvejai atrado išplautus Stensholmeno salos pakrantėje. Čia jie ir buvo palaidoti.

 

Permainingas burlaivio likimas

 

Pagerbiant žinomo rašytojo ir karo didvyrio atminimą, 1917 metais vokiečių patrulinis laivas buvo pavadintas jo literatūriniu slapyvardžiu – „Gorch Fock“.

 

1932 metais nuskendus Vokietijos karinio laivyno mokomajam burlaiviui „Niobe“, per 100 dienų buvo pastatytas naujas 82 metrų ilgio burlaivis. Didžiąją dalį lėšų šio laivo statybai surinko moterų draugija „Der Flottenbund Deutscher Frauen“. Jos pirmininkė tapo laivo krikštamote, kuri ir paskelbė naujagimio vardą – „Gorch Fock“.

 

Naujas mokomasis burlaivis, kuriame praktiką atlikdavo180 kadetų, plaukiojo Baltijos ir Šiaurės jūrose, išlįsdavo ir į Atlantą. Antrojo pasaulinio karo metais stovėjo prie krantinės Štralzunde. Artėjant Raudonajai armijai, patys vokiečiai išplukdė laivą į jūrą, susprogdino ir nuskandino.

 

1947 metais rusai iškėlė burlaivį ir keletą metų remontavo jį Vismaro laivų statykloje. Po to jis, pavadintas „Tovarišč“, buvo perduotas Chersono jūreivystės mokyklai. Su jos kursantais dalyvavo tarptautinėje didžiųjų burlaivių regatoje „Cutty Sark Tall Ships Race“.

 

Sugriuvus Sovietų sąjungai, buvęs „Gorch Fock“ atiteko Ukrainai. Neturint lėšų jo išlaikymui, burlaivis buvo smarkiai apleistas. Tada jo likimu susirūpino vokiečiai, prisimenantys, jog šiame burlaivyje kadaise plaukiojo jų seneliai ir tėvai. 2003 metais jie iš Ukrainos burlaivį nupirko už 500 tūkstančių eurų ir sugrąžino jam senąjį pavadinimą –„Gorch Fock“. Dabar jis stovi prie krantinės Štralzunde kaip laivas-muziejus.

 

 

Jūreiviškas Vokietijos ambasadorius

 

 

1957 metais per audrą nuskendus barkui „Pamir“, buvo nutarta pastatyti naują burlaivį, kuriame praktiką atliktų Vokietijos karinio laivyno kadetai. Vėl buvo prisimintas kadaise populiarus rašytojas marinistas, žuvęs jūrų mūšyje. Taip atsirado dar vienas burlaivis „Gorch Fock“: 89 metrų ilgio trijų stiebų barkas, kurio burių bendras plotas 2037 kvadratiniai metrai.

 

Į vandenį jis buvo nuleistas 1958 metų rugpjūčio 23 dieną, dalyvaujant rašytojo broliui Rudolfui Kinau ir jo dukrai Ulli, kuriai buvo patikėtos naujo laivo krikštamotės pareigos.

 

Didžiuodamiesi savo gražuoliu burlaivių, „Gorch Fock“ įgula jį vadina Vokietijos ambasadoriumi visame pasaulyje. Pagal oficialią statistiką nuo pirmo reiso iki dabar burlaivis nuplaukė daugiau kaip 741 100 jūrmylių, aplankė 60 valstybių visuose pasaulio kontinentuose, juo grožėjosi 180 skirtingų uostų, o iš viso aplankytų uostų skaičius artėja prie 500.

 

Fotoreportažas
  • „Gorch Fock“ – rašytojas ir laivai-Foto-nr-4369_4371.jpg
  • „Gorch Fock“ – rašytojas ir laivai-Foto-nr-4369_4372.jpg
  • „Gorch Fock“ – rašytojas ir laivai-Foto-nr-4369_4373.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "„Gorch Fock“ – rašytojas ir laivai"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.