Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Išgarsėjusios laivo katės

Nors dauguma kačių nemėgsta vandens, tačiau ir joms nesvetimos jūrų kelionės. Laivų katės netgi įsiamžino jūreivystės istorijoje.

Nepaskandinamas Semas

Nacionaliniame jūreivystės muziejuje Grinviče saugomas dailininkės D. Šou-Beiker pastele tapyto laivo katinio Oskaro portretas. Tokio dėmesio jis susilaukė dėl savo nuotykių Antrojo pasaulinio karo metais.

Oskaro, kaip ir daugelio panašių įžymybių, kilmė bei ankstyvasis gyvenimas nežinomas. Jo istorija prasidėjo 1941 m. gegužės 18 dieną, kai nacistinės Vokietijos šarvuotlaivis „Bismarck“ iš Gotenhafeno (taip vokiečiai tada vadino okupuotą lenkų uostą Gdynę) išplaukė medžioti Anglijos prekybinių laivų. Tarp daugiau kaip 2200 įgulos narių buvo ir guvus rainis, kurį į laivą atsinešė kažkuris iš jūreivių.

Šarvuotlaivio planuota medžioklė nepavyko. Jį patį užklupo britų eskadra. Po kelias dienas trukusių gaudynių ir mūšių, „Bismarck“ buvo nuskandintas. Išsigelbėjo tik apie 100 vokiečių jūrininkų. Juos iš vandens surinko anglų laivai. Po kelių valandų pro šalį plaukiančio anglų kreiserio „Cossack“ jūreiviai pastebėjo ant nuolaužų plaukiojantį katiną ir pasigailėjo jo. Kadangi katino vardas buvo nežinomas, nes nebebuvo kieno paklausti, anglų jūreiviai pavadino jį Oskaru. Pagal Tarptautinį signalinių jūrų vėliavų sąvadą raidė „O“ (tariama kaip „oskar“) reiškia „Žmogus už borto“. Nors tai buvo tik katinas, tačiau jis taip pat buvo atsidūręs už borto.

Keletą mėnesių Oskaras gyveno kreiseryje ir tapo įgulos numylėtiniu. Plaukiant kreiseriui iš Gibraltaro į Liverpulį, 1941 m. spalio 24 dieną jį torpedavo vokiečių povandeninis laivas U-563. Žuvo 159 britų jūrininkai, bet Oskaras vėl išliko gyvas ir kartu su kitais išgelbėtaisiais buvo perkeltas į minininką „Legion“.

Netrukus Oskarą priglaudė lėktuvnešis „Ark Royal“, kurio lėktuvai buvo stipriai prisidėję prie jo pirmojo laivo „Bismarck“ žūties. Deja, Oskaras ir šiame laive ilgai neužsibuvo. Jau lapkričio 14 dieną lėktuvnešį torpedavo vokiečių povandeninis laivas U-81. Nepasiekęs kranto lėktuvnešis nuskendo, tačiau visa jo įgula, tarp jų ir Oskaras, buvo išgelbėta. Po šio įvykio anglų jūrininkai Oskarą praminė Unsinkable Sam, t. y., Nepaskandinamas Semas.

Po lėktuvnešio žūties buvo nutarta katiną palikti krante. Jis kurį laiką gyveno Gibraltaro generalgubernatoriaus kanceliarijoje, o karo pabaigą sutiko jūrininkų namuose Belfaste. Nepaskandinamas Semas nuotykingą savo gyvenimo kelią ramiai baigė krante 1955 metais.

Drąsusis Saimonas

1948 m. pavasarį septyniolikmetis jūreivis Džordžas Hikinbottomas Honkongo laivų statykloje rado varganą, sulysusį juodą kačiuką su balta apykakle ir slapčia jį atsinešė į savo laivą – anglų fregatą „Amethyst“. Jūreivių lepinamas katinas, gavęs Saimono vardą, greitai atsigavo ir, pradėjęs negailestingą kovą su žiurkėmis, užsitarnavo įgulos pagarbą. Tiesa, savo medžioklės „trofėjus“ jis neretai atnešdavo į jūreivių gultus.

Draugiškas katinas patiko ir laivo vadui Bernardui Skinneriui, nors Saimonas ir mėgdavo nakčiai įsitaisyti kapitono kepurėje.

1949 m. balandyje „Amethyst“ gavo užduoti Jangdzės upe pakilti iki Nankino ir pakeisti ten patruliuojantį kitą anglų karo laivą. Pakeliui fregatą nuo kranto apšaudė kinų komunistų armijos pabūklai. Viena iš salvių perskrodė kapitono kajutę, užmušė laivo vadą ir sužeidė Saimoną. Sunkiai sužeistas katinas iššliaužė ant denio. Ten jį pastebėjo jūreiviai ir tuoj pat nunešė į laivo ligoninę. Saimonas buvo ne tik skeveldrų suvarpytas, bet ir stipriai apdegęs. Net medikai netikėjo, kad katinas išgyvens, bet Saimonas išsilaižė ir vėl grįžo prie savo pareigų – naikinti į laivą patenkančius graužikus, savo išdaigomis skaidrinti nelengvą karinių jūrininkų kasdienybę.

Grižus fregatui iš upės aukštupio, kuriame įvyko incidentas, Saimonas tapo įžymybe. Žurnalistų pranešimas apie įgulos numylėtinį, kuris kartu su ja drąsiai laikėsi mūšio metu, o užgydęs žaizdas vėl tapo ištikimu jūreivių kompanionu ir negailestingu žiurkių medžiotoju, atsidūrė pirmuosiuose Anglijos laikraščių puslapiuose. Saimono istorija, pasak žurnalistų, padėjo jauniems jūreiviams suprasti, kad sužeidimas – dar ne dingstis pulti į nusiminimą.

1948 metų rugpjūtyje Saimonas buvo apdovanotas Marijos Dikin medaliu – aukščiausiu Didžiosios Britanijos kariniu apdovanojimu, skiriamu gyvūnams. Šį apdovanojimą 1943 metais įsteigė gyvulių globos draugijos PDSA įkūrėja Marija Dikin (1870-1951). Medalis pagamintas iš bronzos ir vaizduoja laurų vainiką su užrašu „For Gallantry“ („Už drąsą“) ir „We Also Serve“ („Mes taip pat tarnaujame“). Už pagalba žmonėms kariniuose veiksmuose 1943-1949 metų laikotarpyje Jungtinėje Karalystėje buvo apdovanoti 32 balandžiai, 18 šunų, 3 arkliai ir tik viena katė – Saimonas.

Grįžus laivui Anglijon, Saimonui, kaip ir visiems į šalį įvežamiems gyvūnams, buvo skirtas karantinas. Prieglaudoje jis pasigavo virusinę infekciją, kuri dėl patirtų sužeidimų sunkiai gijo. Nepaisant veterinarijos specialistų pastangų, Saimonas 1949 m. lapkričio 28 dieną nugaišo. Dalyvaujant „Amethyst“ įgulai ir šimtams jo gerbėjų garsusis katinas buvo palaidotas Ilforde (Rytinis Londonas), kur iki šiandien yra išlikęs jo antkapis.

Kariškių draudimas

Laivo kačių istorija Didžiosios Britanijos Karališkajame kariniame jūrų laivyne labai ilga, siekianti kelius šimtmečius. Katės laivuose buvo laikomos kovai su graužikais, o taip dėl jų sugebėjimo prisitaikyti prie naujos aplinkos ir tapti jūrininkų kompanionėmis, primenančiomis paliktų namų jaukumą. Jos būdavo laikomos ir savotišku laivo talismanu. Net žymusis britų premjeras Vinstonas Čerčilis ilgą laiką turėjo katiną Nelsoną.

Galą ilgai gyvavusiai tradicijai padarė Admiralitetas, 1975 metais uždraudęs kariniuose Jungtinės Karalystės laivuose laikyti bet kokius gyvūnus. Šį savo sprendimą jis motyvavo sugriežtintais higienos reikalavimais.

 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Išgarsėjusios laivo katės "

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.