Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Japonų ir nacių „Pragaro laivai“

Japonų laivai Antrojo pasaulinio karo metais pasibaisėtinomis sąlygomis gabeno karo belaisvius ir kalinius priverstiniams darbams.

Laivas "Cap Arcona" tapęs žūties vieta tūkstančiams kalinių.
Laivas "Cap Arcona" tapęs žūties vieta tūkstančiams kalinių. @ Nauticajonkepa.wordpress.com nuotr.

Mirtini reisai

1942 m. pavasarį Japonijos transportiniai laivai pradėjo plukdyti karo belaisvius ir okupuotose teritorijose suimtus civilius gyventojus į Japoniją, Taivaną, Birmą, Sumatrą. Tai buvo darbo jėga geležinkeliams ir keliams tiesti, kariniams objektams statyti. Tūkstančius žmonių grūdo į nevalytus, dvokiančius, akmens anglies ir trąšų dulkių pilnus triumus. Kaliniai beveik negavo maisto ir vandens. Daugelis vyrų mirdavo uždusę arba išprotėdavo nuo atogrąžų karščio ir drėgmės.

„Pragaro laivai“ neturėjo specialių atpažinimo ženklų. Amerikiečių ir anglų submarinos juos skandindavo kaip priešininko laivus. Amerikiečiai galėjo žinoti, kad juose gabenami belaisviai. Jiems pavyko dešifruoti Japonijos karo laivyno kodus.

„Pragaro laivų“ skandinimas tapo viena didžiausių jūrinių katastrofų pagal aukų skaičių.

 

Be vilties išsigelbėti

1944 m. rugsėjo 18 d. britų povandenis laivas „Tradewind“ torpedavo japonų transportinį laivą „Junyo Maru“. Žuvo daugiau kaip 5 tūkst. žmonių.

Į 123 m ilgio ir 16 m pločio laivą „Junyo Maru“, plaukusį iš Batavijos, buvo sulaipinta 2300 karo belaisvių amerikiečių, anglų, australų, olandų, indoneziečių ir 4200 civilių, surinktų iš Japonijos okupuotų teritorijų.

„Junyo Maru“ lydėjo korvetas ir artilerinis kateris, ginkluoti pabūklais, giluminėmis bombomis. Gelbėjimosi priemones sudarė dvi valtys ir keli plaustai. Gelbėjimosi liemenėmis buvo aprūpinti tik įgulos nariai ir sargybiniai. Kai torpeduotas japonų laivas pradėjo skęsti, triumuose įkalinti žmonės neturėjo jokių galimybių išsigelbėti. Niekas neskubėjo gelbėti ir tų, kurie nuo denio šoko į vandenį. Po šios katastrofos gyvų liko tik apie 680 belaisvių ir 200 darbininkų.

Pokarį speciali Sąjungininkų komisija nustatė, kad 56 japonų „pragaro laivai“ pervežė apie 62 tūkst. belaisvių ir darbo vergų, 19 jų buvo torpeduoti ar subombarduoti, žuvo per 22 tūkst. žmonių.

 

Laisvės diena pavėlavo

Antrojo pasaulinio karo istorijoje buvo ir „nacių pragaro laivų“. Baigiantis karui Himleris išleido slaptą įsakymą evakuoti koncentracijos stovyklų kalinius, kad nepatektų į puolančių priešų rankas, ir juos sunaikinti. 1945 m. balandyje į Liubeke stovintį lainerį „Cap Arcona“ ir transportinį laivą „Thielbek“ buvo atgabenta apie 11 tūkst. kalinių, daugiausia žydų. Laivai buvo perpildyti. Nemažai kalinių laivuose mirdavo arba juos šaudė sargybiniai.

1945 m. gegužės 3 d. laivus atakavo anglų bombonešiai. Buvęs Aušvico kalinys Benjaminas Jakobsas atsiminimų knygoje „Aušvico dantistas“ apie „Cap Arcona“ žūtį rašė: „Staiga pasirodė lėktuvai. Mes ant jų sparnų matėme atpažinimo ženklus. Tai britai. Mojavome dryžuotomis kalinių kepurėmis ir rodėme į mūsų dryžuotus rūbus. Mes matėme žemai skridusių lėktuvų pilotų veidus ir manėme, kad mums nėra ko bijoti, tačiau iš lėktuvų pasipylė bombos“.

Laivai su kaliniais ir sargybos likučiais buvo ne tik bombarduojami, bet ir iš lėktuvų apšaudomi. Per incidentą žuvo arba nuskendo apie 7 tūkst. žmonių. Laisvės diena jiems pavėlavo. Iki karo pabaigos buvo likusios vos 5 dienos.

Fotoreportažas
  • Japonų ir nacių „Pragaro laivai“-Foto-nr-2682_2683.jpg
  • Japonų ir nacių „Pragaro laivai“-Foto-nr-2682_2684.jpg
  • Japonų ir nacių „Pragaro laivai“-Foto-nr-2682_2685.jpg
  • Japonų ir nacių „Pragaro laivai“-Foto-nr-2682_2686.jpg
  • Japonų ir nacių „Pragaro laivai“-Foto-nr-2682_2687.jpg
  • Japonų ir nacių „Pragaro laivai“-Foto-nr-2682_2688.jpg
  • Japonų ir nacių „Pragaro laivai“-Foto-nr-2682_2689.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Japonų ir nacių „Pragaro laivai“"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.