Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Jūra tarsi užkoduota šeimos genuose

Toks įspūdis gali susidaryti analizuojant jūrininkų šeimų dinastijas. Viena iš tokių yra ir Nagių šeima Klaipėdoje.

Trys Nagiai (iš kairės) Alfredas, tėtis Aleksandras, brolis Kęstutis ir jo žmona Jolita 2018 m.
Trys Nagiai (iš kairės) Alfredas, tėtis Aleksandras, brolis Kęstutis ir jo žmona Jolita 2018 m. @ nuotr.

Rekviem vyriausiajam Nagiui

 

Kapitonas, tarptautinės jūrų teisės specialistas Aleksandras Nagys (1938 - 2020) baigęs Klaipėdos jūreivystės mokyklą 1962-1970 m. dirbo refrižeratorių laivyno bazės transporto laivuose „Plaja Chiron”, „Štormas”, „Privolžk” kapitono padėjėju, kapitonu.

Kaliningrado valstybiniame universitete 1976 m. įgijęs teisininko kvalifikaciją buvo išrinktas Klaipėdos refrižeratorių laivyno bazės profsąjungos pirmininko pavaduotoju, vėliau pirmininku.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1989 m. buvo vienas iš 56 jūrininkų steigiamajame susirinkime atkūrusių Lietuvos jūrininkų sąjungą. 1990 m. jis buvo išrinktas Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininko pavaduotoju ir iždininku ir tas pareigas vykdė iki pat paskutinių dienų.

Aleksandras Nagys buvo tarptautinės jūrų teisės magistras. Jis dėstė jūrų teisę Klaipėdos universitete, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje. Daug prisidėjo kurdamas lietuviškus jūrinius dokumentus, jūrų teisės aktus. Jis buvo ir vienas iš Tarptautinės jūrininkų konsultavimo misijos steigėjų Lietuvoje. Kartu su kolegomis iš Lietuvos jūrininkų sąjungos siekė, kad ši organizacija būtų priimta į Tarptautinę transporto darbuotojų federaciją (ITF), Europos transporto darbuotojų federaciją (ETF).

Už įvairiapusę jūrinę veiklą A.Nagys apdovanotas daugybe ženklų, raštų. Paskutinieji du 2019 metais įteiktas tuometinio Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio padėkos raštas už nuopelnus jūriniam sektoriui. 2018 m. lapkritį 80-mečio proga jis gavo sveikinimą iš 5 milijonus žmonių vienijančios ITF federacijos sekretoriaus bei padėką už ilgametį bendradarbiavimą.

 

Didžiuosiuose žvejybos laivuose

 

Vyriausiasis sūnus Alfredas Nagys 1987 m. baigė Kaliningrado jūreivystės aukštosios mokyklos (KVIMU) radiotechnikos fakultetą, kur įgijo laivų radisto specialybę.

Alfredas Nagys pripažino, kad jo tėvai buvo liberalūs, suteikė pilną laisvę rinktis ko nori. Dirbti žvejybos laivuose pasirinko todėl, kad su jūra buvo susijusi šeima. Ne tik tėvas, bet ir mamos brolis - dėdė buvo jūrininkas - dirbo žvejybos laivyne Tolimuosiuose Rytuose. Iš jo girdėdavo pasakojimų apie jūrininkus, laivus, reisus.

„Paėjusio amžiaus aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje žvejyba Klaipėdoje buvo aukštumoje. Žvejybos laivynas nuolat gaudavo naujus laivus. Jame palyginti geri buvo ir atlyginimai“, - prisimena tuos laikus Alfredas Nagys.

Mokslus Kaliningrade jis pasirinko todėl, kad tai buvo viena geriausių žvejybos laivyno specializacijos mokyklų Tarybų Sąjungoje.

Praktiką jis atlikinėjo Klaipėdoje Pirmą kartą į jūrą išėjo 1984 m. žvejybos transporto refrižeratoriuje „Antanas Sniečkus”. Plaukė į Atlantą prie Angolos surinkti iš žvejybinių laivų produkciją, kurią transportavome į Vakarų Europą.

Kita praktika buvo atliekama plaukiojančioje bazėje „Bojevaja slava”. Vyko į Šiaurės Atlantą prie Škotijos kur apdirbo žvejų surinktą žuvį: silkę, skumbrę.

Baigęs mokslus 1987 m. Alfredas Nagys gavo paskyrimą į Klaipėdos refrižeratorinių laivų bazę (BRF), kur dirbo radijo operatoriumi plaukiojančiose bazėse.

Viena iš jų buvo „Sovetskaja Litva”. Jos kapitonas tuo metu buvo Algirdas Kulbokas. Jame A.Nagys dirbo ilgiausiai, atlikdamas daugiausiai reisų.

Po to „Rybatskaja Slava”, „Bojevaja slava”. Darbas buvo pagrinde Šiaurės Atlante prie Škotijos ir Norvegijos krantų.

1989 m. vienam reisui buvo komandiruotas į Rygą, paskirtas į plaukiojančią bazę „Trudovaja Slava”. Dirbo Atlanto pietuose prie Afrikos krantų: Angolos, Namibijos.

 

Žvejyba po nepriklausomybės paskelbimo

 

1990 m. išėjau iš BRF–o, nes jau jautėsi nežinomybė dėl darbo... 

Devyniasdešimtieji metai. Jie buvo veržlūs, gyvenimas virė, prasidėjo privatūs verslai.

Dar neseniai milžinišką Klaipėdos vertybe ir didžiausiu darbdaviu buvęs okeaninės žvejybos laivynas ėmė sparčiai nykti, nes nutrūko susiklostę ryšiai, užsidarė žvejybos rinkos. Specialius mokslus baigę žvejybos specialistai tapo nereikalingi. Reikėjo kažkaip prasimanyti iš ko išgyventi.

Alfredas Nagys pradėjo dirbti pirmuose privačiuose žvejų kooperatyvuose virėju ir žuvies apdirbėju. Iš žvejų kolūkio išsinuomoję laivą 5 žmonių įgula Baltijos jūroje neutraliuose vandenyse prieš Lietuvos, Lenkijos, Švedijos krantus gaudė menkes. Žuvį parduodavo vokiečiams ir danams. Pinigus pasidalindavo kaip dalininkai. Prisiminė, kad žvejyba buvo labai gera ir uždarbis neblogas, nes už parduotą produkciją gaudavo tvirta valiuta.

Darbas buvo sunkus. Paruošęs įgulai maistą (tai nebuvo sunku, nes kulinarija traukė nuo mažens), jis, kartu su kitais, išskyrus kapitoną, turėdavo tvarkyti ir sugautas tonas žuvų.  

 

Išbandė visus laivus

 

Metus pratempęs Baltijos žvejyboje ėmėsi ieškoto kito darbo. 1992 m. pasirašė

kontraktą su norvegais dirbti radijo operatoriumi tanklaivyje „Irene” su Norvegijos vėliava. Laivas plaukiojo trumpais atstumais Vakarų Europoje.

Įguloje eilinę sudėtį sudarė filipiniečiai, vadovaujančią – norvegai ir anglai. Teigė, kad prekybiniame laive pajutęs, kaip vakariečiai nepalankiai vertina jūrininkus iš buvusio rytų bloko. Laive susiformavo tarsi trys kastos - norvegai su anglais - sau, filipiniečiai - sau ir jis lietuvis bendrą kalbą ir supratimą laive radęs tik su ukrainiečiu elektromechaniku. Netgi valgyti tekdavo atskirai nuo visos įgulos.

Atidirbęs metus pagal kontraktą, jis suprato, kad prekybiniame laivyne yra savos taisyklės, gal netgi ir diskriminacija.

Be radijo operatoriaus darbo, tanklaivyje „Irene” jis buvo atsakingas už laivo ir krovinio dokumentų ruošimą. Tai lėmė jo tolesnę veiklą. Pasibaigus kontraktui, nusprendė eiti dirbti jūrinį darbą į krantą.

1993 m. Alfredas Nagys pradėjo dirbti uoste pirmuose įsikūrusiose laivų agentavimo - ekspeditorių kompanijose „Baltijos uosto paslaugų agentūra“, „Jūrtransa”.

Nuo 1997 m. – bendrovėje „WmH Muller and Co”. Nuo 2000 m. buvo paskirtas „WmH Muller and Co” direktoriumi, kur dirba iki šiol. Yra šios bendrovės akcininkas.

„WmH Muller and Co” teikia laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo, logistikos, laivų frachtavimo, geležinkelių vagonų užsakymo ir kitas su jūrine veikla susijusias paslaugas.

 

Krantas ir jūra

 

Kur jūrinės specialybės žmogui geriau – krante ar jūroje?

„Kiekviena turi savo pliusų ir minusų. Ilgame 9 mėnesių reise tenka bendrauti su daug skirtingų žmonių. Su vienais pavyksta bendrauti, su kitais ne, nes visų poliai skirtingi. Atvirai pasakius, jūroje mačiau ir tokių žmonių, kuriems stogai važiuoja“, - pripažino Alfredas Nagys.

Krante lyg viskas ir yra paprasčiau. Pati jūrinė sritis nėra lengva. Čia darbas vyksta nuolat kintančios tarptautinės rinkos dalyje.

„Darbas įdomus, nėra monotonijos, bet būna stresų. Pasitaiko ir valdžios institucijų nesupratimo. Geriausiais pavyzdys, kai prieš kelis metus Konkurencijos tarnyba neva suradusi pažeidėjus, nors jų realiai nebuvo, apdėjo verslo įmones didžiulėmis baudomis. Vieni išsikapstė, bet nemaža dalis subankrutavo“, - teigė Alfredas Nagys, kuris taip pat yra ir Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacijos valdybos narys, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos narys.

Krante matyt geriau. Čia pat šeima, vaikai.

„Turiu keturias atžalas. Pirmi du vaikai iš pirmosios santuokos jau suaugę, sūnus su šeima gyvena ir dirba Vilniuje, o dukra yra „pasaulio piliete“ – šiuo metu dirba Jungtiniuose Arabų Emiratuose . Kiti du (sūnus ir dukra) kol kas dar gyvena kartu. Gyvendami prie jūros su šeima stengiamės dalyvauti visuomeninėje veikloje ieškodami miesto ir uosto darnos ir jūrinės valstybės puoselėjimo kelių. Galbūt dėl šios priežasties mano mažoji dukra pasirinko Klaipėdos jūrų kadetų mokyklą nuo jos įkūrimo pradžios, kur galbūt ras savo kelią“, - svarstė Alfredas Nagys.

Jis pats grynas klaipėdietis. Čia gimė 1964 m., baigė Klaipėdos 18-ąją vidurinę mokyklą.

 

Tęsia senelio tradiciją

 

Į jūrinę sritį pasuko ir Aleksandro Nagio sūnaus Kęstučio sūnus Vygantas, kurio antrasis vardas Aleksandras. Pats Kęstutis pasuko į mokslą. Jis fizikas, technologas, šioje srityje ir dirba. Vyriausioji - dukra Vaiva 2020-aisiais metais apsigynė mokslų daktaro laipsnį nanotechnologijų srityje.

Vygantas Nagys pripažino visada žavėjęsis tuo, ką darė jo senelis Aleksandras Nagys.

„Senelis man buvo autoritetas, seku jo pėdomis ir didžiuojuosi tuo, ką jis nuveikė tiek miesto tiek jūrinio pasaulio naudai“, - sakė jis.
Jaunystėje V. Nagys lankė pirmojo nepriklausomos Lietuvos Klaipėdos uosto kapitono Liudviko Stulpino vardo mokyklą, baigęs vidurinę sekdamas senelio Aleksandro pėdomis įstojo į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą, kurioje studijavo tuo metu naujai sukurtą Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programą. Ją baigė aukščiausiais įvertinimai ir diplomų įteikimo metu gavo padėką iš Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko rankų.
Po studijų praktiką atlikęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje gavęs pasiūlymą pradėti specialisto karjerą būtent šioje įmonėje, kurioje dirbo kiek daugiau nei metus rinkodaros skyriuje. Čia V.Nagys prisidėjo prie Juozo Darulio kuriamų Klaipėdos uosto istorijos metraščių, įvairių delegacijų priėmimu, pažintinėmis ekskursijų po Klaipėdos uostą rengimu.

Vėliau jis įsidarbino vienos didžiausių pasaulyje konteinerinės linijos „COSCO Shipping Lines“ atstovybėje Lietuvoje, kur dirba jau daugiau nei 3 metus. Čia atlieka pagrindines operacijų vadybininko pareigas darbe taip pat ir agentuoja šios įmonės laivus, atvykstančius į Klaipėdos uostą. Kiekvieną savaitę atvyksta linijinės laivybos laivas, kuris atgabena konteinerius iš įvairiausių pasaulio šalių, taip pat retkarčiais į uostą užsuka ir „COSCO Specialized Carriers“ laivai gabenantys įvarius generalinius / birius krovinius.
V.Nagys nėra abejingas sportui, pastaruosius penkerius metus vadovauja Klaipėdos krepšinio mėgėjų lygai, kuri kasmet suburia daugiau nei 300 klaipėdiečių, rajono gyventojų, skatina jų fizinį aktyvumą, organizuoja įvairius sporto renginius, skatina žmones domėtis sportu.

Fotoreportažas
  • Jūra tarsi užkoduota šeimos genuose-Foto-nr-9657_9658.jpg
  • Jūra tarsi užkoduota šeimos genuose-Foto-nr-9657_9659.jpg
  • Jūra tarsi užkoduota šeimos genuose-Foto-nr-9657_9660.jpg
  • Jūra tarsi užkoduota šeimos genuose-Foto-nr-9657_9661.jpg
  • Jūra tarsi užkoduota šeimos genuose-Foto-nr-9657_9662.jpg
  • Jūra tarsi užkoduota šeimos genuose-Foto-nr-9657_9663.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Jūra tarsi užkoduota šeimos genuose"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.