Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Vaikystėje visada svajojau apie jūrą ir svetimus kraštus. Svajonė išsipildė - sėdim su laive dirbančiu vietiniu Saidov ir grožimės ekvatoriaus saulėlydžiu - Žydrūnas Naujokas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Jūrinės visuomeninės organizacijos (Asociacijos-klubai)

Lietuvos jūrininkų sąjunga

http://www.ljs.lt

Vilties g. 6-5, 92231 Klaipėda,
Telefonas: +370 46410448
Faksas: +370 46410449
aleknagy@takas.lt

LJS ir ITF inspektorius:

Vilties g. 6, 92231 Klaipėda, tel. +370 46 410447

el. paštas: chernov_andrey@itf.org.uk

Pirmininkas Petras Bekėža

Oficialiai Lietuvos jūrininkų sąjungos įkūrimo data laikoma 1923 m. balandžio 8 d. , kai Kaune Karo muziejuje įvyko LJS pristatymo šventė. Jos metu Žemaitijos vyskupas P. Karevičius pašventino LJS vėliavą ir per Kauno radiją visam pasauliui buvo paskelbta apie LJS įkūrimą. Lietuvos jūrininkų sąjunga nepriklausomoje Lietuvoje atkurta Klaipėdoje 1989 m. gegužės 27 d. Šiuo metu ji turi daugiau kaip 2500 narių ir yra Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF) narė bei Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) narė. LJS atstovauja, gina savo narių ir užsienio jūrininkų teises bei interesus. Teikia jūrininkams teisinę ir kitą pagalbą, sprendžia darbo ginčus. Veda derybas su Lietuvos ir užsienio laivų savininkais ir pasirašo Kolektyvines sutartis.


 

Jūrų kapitonų klubas

http://jurukapitonuklubas.lt

Agluonos g. 5, Klaipėda, LT-93235, tel. 8 698 75704, jurukapitonuklubas@gmail.com

Pirmininkas Juozas Liepuonius

Jūrų kapitonų klubas įsteigtas 2000 metų  lapkričio 11 dieną. Jis vienija per 60  Jūrų kapitonų. Yra Europos Sąjungos Jūrų kapitonų asociacijų konfederacijos pilnateisis narys. Siekia tapti tarptautinės jūrų kapitonų asociacijų konfederacijos IFSMA nariu. Plėtoja Lietuvos jūrines  tradicijas, remiame jaunąją jūrininkų kartą - kapitono Liudviko Stulpino progimnaziją, Jūrų skautų organizacijas, aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos jūrų muziejumi, Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla, kitomis jūrinėmis organizacijomis. Aktyviai dalyvauja visose jūrinėse šventėse.


 

Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas "Marinus"

Birutės g.8, Klaipėda, tel. 8 686 02050, el. p. vidmantasmatutis@gmail.com

Prezidentas Vidmantas Matutis

Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“ įsteigtas 1990 metų lapkričio 25 d. Jis vienija 12 žurnalistų marinistų. Klubas „Marinus“ leidžia jūrinę literatūrą, organizuoti jūrinius kultūrinius renginius. Klubo „Marinus“ narių jėgomis išleisti leidiniai (knygos) „Žygis per Atlantą“ (fotoalbumas), „Gero vėjo!“ (Lietuvos buriavimo istorijos puslapiai), „Jūra ir likimai“, „Lietuvos laivynui – palankaus vėjo!”, „Ko bangos nenuplovė“, „Išplaukusiems ir negrįžusiems“, „Eimutis Astikas – Mačiau žaliąjį spindulį. Jūrų kapitono užrašai“. Pagal klubo „Marinus“ idėją buvo pastatytas ir 2011 metų pabaigoje Klaipėdoje atidarytas išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams, žvejams, buriuotojams pagerbti skirtas paminklas „Albatrosas“.


 

Jūrininkų žmonų sąjunga

Markučių g. 1-55, LT-95249,  Klaipėda;

Tel. + 370 650 17757

El. paštas: jzs@takas.lt

Vadovė Jelena Krochina

Įkurta 2004 m. rugpjūčio 20 d. Vienija 42 narius. Propaguoja Lietuvos jūrinę kultūrą ir tradicijas, skatina jaunimą domėtis jūra bei jūrinėmis specialybėmis, propaguoja Baltijos jūros apsaugos idėjas,  skatina jūrininkus ir jų šeimos narius bendrauti ir dalyvauti įstaigos veikloje, organizuoja kultūrinius, pramoginius bei sportinius renginius jūrininkų šeimoms bei miesto visuomenei.


 

Asociacija "Jūros Veteranai"

Tiltų g. 6, Klaipėda

Tel: (8 614) 39997; faksas: +37046341135

vytautas.petrulis@gmail.com

pirmininkas Vytautas Petrulis


Asociacija ,,Jūros veteranai" įkurta 2007 metais. Ji vienija per 120 narių. Kartu su Lietuvos jūrininkų sąjunga ji įsteigė apdovanojimo ženklą ,,Jūros veteranas". Asociacija siekia, kad nebūtų pamiršti jūreiviški papročiai, propaguoja tarp jaunimo jūreivišką verslą, remia renginius, kurie susiję su jūreiviška atributika ir papročiais, rengia paskaitas jūrine tematika. 


 

Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities Jūrų saulių 3-ioji rinktinė

http://www.sauliusajunga.lt

https://lt-lt.facebook.com/KlaipedosJurosSauliai

Vytauto g.5-204 Klaipėda LT–92138

klaipedossauliai@gmail.com

tel./fax 8 46 213817

mob. tel. (8 616) 22034

 

Vadas - Arvydas Daukantas

Lietuvos Šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27 d. Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities Jūrų saulių 3-ioji rinktinė įkurta metais. Ją sudaro penkios Klaipėdos šaulių kuopos, taip pat Kretingos ir Kretingos S.Daukanto vidurinės mokyklos. Palangos, Skuodo, Šilutės, Gargždų, Švėkšnos kuopos, Neringos atskirasis būrys. Be karinio mokymo šauliai vykdo tautos kultūrinimo darbą, aktyviai sportuoja.


 

Asociacija "Jūrų šaulys"

http://www.jurusaulys.lt

Šilutes plentas 9, Klaipėda LT-91109
Tel: 8 46 217932
Mob.: +370 670 43070; +370 607 71470
El. paštas: saulysasociacija@gmail.com

Pirmininkas Vladislavas Gvozdevas

Asociacija „Jūrų šaulys“ remia Klaipėdos apskrities jūrų šaulių 3 rinktinę. Asociacijos tikslas yra teikti profesinės bei visuomeninės integracijos paramą Klaipėdos apskrities Jūrų šauliams ir kitiems visuomenės atstovams,  plėtoti jūrinio kultūros paveldo idėjas, ugdyti Lietuvos visuomenės pilietiškumą ir patriotizmą, teikti tęstinio mokymosi neformaliojo švietimo paslaugas, teikti profesinio  informavimo paslaugas. Rūpintis istoriniu kultūriniu paveldu, suaugusių ir jaunimo patriotiniu ugdymu.  Asociacija organizuoja ir administruoja vaikų ir jaunimo patriotinę veiklą, sporto, poilsio ir turizmo renginius bei vaikų ir jaunimo stovyklas.


 

Visuomeninė organizacija „Žalia banga“

Inkaro 2-oji g. 14, Klaipėda, tel 8 686 44185;846 486148;

el. paštas: zaliadalia@balticum-tv.lt

Pirmininkė Dalia Žukienė

 

Organizacija įregistruota 2004 m. balandžio 21 d. Jos šūkis - "Mąstyk globaliai, veik lokaliai!". Vienija 14 narių, bet prijaučiančių yra gerokai daugiau. Tai išsilavinę žmonės, gamtosaugos specialistai. Tikslas - telkti vietinę bendruomenę, skatinti geriausią veiklą Klaipėdos  miesto gyvenamosios aplinkos kokybei gerinti. Vykdo  ekologinį gyventojų švietimą, rūpinasi vandens telkiniais, jų  įtaka  Baltijos jūrai. Partneris yra Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. Vykdomi projektai pristatomi www.akmena-dane.lt; www.momentproject.eu; http://corpi.ku.lt/moment.

 

 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Jūrinės visuomeninės organizacijos (Asociacijos-klubai)"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.