Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Jūriniai tyrimai Lietuvoje dėl klimato kaitos

Įvairiose pasaulio šalyse vis daugiau pinigų skiriama jūriniams tyrimams, kurie susieti su klimato kaita - ne išimtis ir Lietuva.

 

Su Baltija susiję pinigai

 

Aplinkos ministerija pakoregavo tvarką pagal kurią skiriami pinigai įvairiems su klimato kaita ir vandens išteklių priežiūra susietiems projektams. Tai yra tie projektai, kuriems ES skiria paramą.

Baltijos jūros ir kitų vandens telkinių gerinimui 2018 ir 2019 m. prašyta per 44 mln. eurų parama.

Už tuos pinigus būtų rengiami vandens išteklių apsaugos ir valdymo dokumentai, stiprinamas vandens telkinių stebėjimas, taršos kontrolė, gerinama taršos likvidavimo sistema.

Baltijos jūrai numatyta bene didžiausia minėtų ES lėšų paramos dalis.

Bendrai Lietuvos klimato kaitos programai šiemet numatyta rekordinė 134 mln. eurų suma. Didžiausia dalis tų pinigų - apie 50 mln. eurų numatyta skirti atsinaujinantiems energetikos ištekliams skatinti. 

 

Rengiamas reabilitacijos centras

 

Numatyta įrengti netgi Baltijos jūros reabilitacijos centrą.

Pradedamas kurti Baltijos jūros reabilitacijos centras pristatytas šiais metais. Jis būtų įrengtas Smiltynėje šalia Jūrų muziejaus. Šiame centre būtų gydomi surasti jūros paukščiai ir žinduoliai. Jie sustiprėję būtų paleidžiami į laisvę. Centre būtų atliekami ir ruonių migracijos tyrimai.

Centro veiklą ir iki šiol vykdė Lietuvos jūrų muziejus. Aplinkos ministerijos vadovybės nuomone, jūrų gyvūnų priežiūra iki šiol Lietuvoje buvo menko lygio. Tam nebuvo skiriama ir pakankamai pinigų.

Naujas gyvūnų reabilitacijos centras turėtų būti atidarytas 2021 metais. Jam įrengti numatyta trijų milijonų eurų suma. Centro rengimo darbus pagal sutartį su Lietuvos jūrų muziejumi vykdo Klaipėdoje esanti bendrovė „Rekosta“.

Gali kilti klausimas, kaip gyvūnų reabilitacijos centras prisidėtų prie klimato kaitos? Aišku, kad jis negalėtų paveikti klimato kaitos procesų, tačiau atsitikus nelaimei centras galėtų priimti gyvūnus ir juos gelbėti. Taip pat jis galėtų sudaryti sąlygas išlikti retų rūšių gyvūnams.

 

Dauguma projektų vykdomi

 

Su vandens išteklių gerinimu iš viso susieti 6 projektai. Tarp jų ir jau minėto gyvūnų reabilitacijos centro rengimas.  

Didžiausią sumą pinigų - per 39 mln. eurų yra numatyta Lietuvos kariuomenei. Pinigai skirti  „įsigytos priemonės taršos incidentams Baltijos jūroje likviduoti“. Kariuomenė, kuri valdo Jūrų paieškos ir gelbėjimo koordinacinį centrą, norėtų įsigyti naują jūrų paieškos ir gelbėjimo laivą. Jame būtų visų teršalų likvidavimo, paieškos ir gelbėjimo, avarinio vilkimo ir buksyravimo, gaisrų gesinimo įranga. Sutartis dėl šio projekto vykdymo sudaryta šiemet birželio 30 dieną.

Aplinkos pasaugos agentūra rengtų jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės vertinimus, įsigytų jūros tyrimų įrangą. Per abu projektus numatyta per 2,5 mln. eurų parama. Sutartis dėl vieno projekto pasirašyta šiemet kovą, dėl kito - birželį.

Šiuo metu dar vertinama, ar tikslinga būtų rengti jūrų žuvų migracijos į Lietuvos vidaus vandenis kliūčių studiją. Tokiai studijai parengti Aplinkos ministerija yra numačiusi beveik 64 tūkst. eurų.   

 

 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Jūriniai tyrimai Lietuvoje dėl klimato kaitos "

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.