Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių

Klaipėdoje vykusiose burlaivių regatose burlaivių būtų dar daugiau, bet dalis burlaivių Klaipėdos uosto vengia dėl jame esančių rinkliavų.

Burlaiviai Klaipėdos uosto vartuose.
Burlaiviai Klaipėdos uosto vartuose. @ Vidmanto Matučio nuotr.

Išsiskiria Klaipėda ir Kalinigradas

 

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ vadovas Romandas Žiubrys išsiaiškino, kad rinkliavos į uostus atplaukiantiems burlaiviams Baltijos jūros regione  yra tik Klaipėdos ir Kaliningrado uostuose. Tiesa, Klaipėdoje yra išimtis – pateikus prašymus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija burlaivius atleidžia  nuo navigacinės, tonažo, krantinės ir kitų rinkliavų, išskyrus locmano rinkliavos, kuri taikoma pirmą kartą plaukiant tam pačiam burlaiviui į uostą.

Tačiau buriuotojai yra kiek inertiški. Jie žvilgtelėję į internetą, kad Klaipėdoje yra rinkliavos, atsisako planų plaukti į šį uostą, toliau net nebesiaiškindami ar yra kokios nors nuolaidos ar išimtys.

 

Noras – pritraukti žmones

 

Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“, Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ėmėsi iniciatyvos, kad būtų keičiama rinkliavų tvarka ir burlaiviai be jokių išimčių būtų atleisti nuo rinkliavų. Tai yra logiška, nes burlaiviai įvairiose šventėse tampa uostamiesčių puošmena. Dauguma Baltijos jūros uostų tarpusavyje varžosi, kad tik jiems būtų leista surengti burlaivių regatas, kurios pritraukia nemažai žmonių.

Ne išimtis ir Klaipėda. Pastebėta, kad tose šventėse, kur yra daug burlaivių, ir jų pamatyti norinčių žmonių į Klaipėdą plūsteli daugiau. Tai kodėl tokių švenčių metu neleisti burlaiviams, kurių dauguma yra istoriniai laivai arba tokių laivų replikos, nemokamai įplaukti į uostą.

 

Tradicinių laivų nėra?

 

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas Petras Bekėža mano, kad nemokamai per įvairias šventes ir ne tik, į uostą turėtų būti leista įplaukti ir vadinamiems tradiciniams laivams. Iš karto kyla klausimas – o kas tai yra? Tradicinio laivo sąvoka yra apibrėžta Europos jūrinio paveldo organizacijos priimta Barselonos chartija. Tai yra pripažintas bet koks istorinis laivas ar jo tiksli kopija. Tai laivai kurie skirti kultūros projektams skatinti ir istoriniam susipažinimui su kultūros paveldu.

Tokiais laivais yra Lietuvos jūrų muziejaus kurėnas ir dorė, kiti atstatyti senoviniai Lietuvos laivadirbių laivai. Tokių laivų gali būti ir kituose kraštuose, kurie galėtų atplaukti į Klaipėdos uostą.

Šiuo metu Seime yra svarstomos Vidaus vandens laivybos kodekso pataisos. Jose numatyti pakeitimai ir dėl tradicinių laivų. Jie bus apibrėžti taip.

Tradicinis laivas – kultūros ministro ir susisiekimo ministro nustatyta tvarka pripažintas bet koks istorinis laivas ir tokio laivo tiksli kopija, įskaitant ir tuos laivus, kurie sukurti tradiciniams upeivystės įgūdžiams skatinti ir supažindinti su kultūros paveldu. Toks laivas eksploatuojamas tradiciniais (įprastiniais) upeivystės principais ir būdais.

Lietuvos saugios laivybos administracijos direktorius Robertinas Tarasevičius teigė, kad tradicinių laivų apibrėžimas yra, bet pačių tradicinių laivų Lietuvoje nėra, nes nėra juos apibrėžiančio Susisiekimo ministro įsakymo. Ir neaišku, kada toks įsakymas atsiras.

Bet kuriuo atveju tradicinis laivas dar suprantamas ir kaip istorinis, daugeliu atveju tai yra ir burinis laivas. Todėl bendras sprendimas atleisti nuo papildomų rinkliavų burinius laivus pasitarnautų į Klaipėdą pritraukiant daugiau žmones abejingais nepaliekančių senųjų laivų. 

 

Kreipimasis dėl burlaivių

 

Kreipimesi į valdžios institucijas dėl burlaivių ir kitų laivų rinkliavų mažinimo teigiama, kad...

Vienas iš pagrindinių Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 – 2020 metų strateginio plėtros plano tikslų - plėtoti turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą ir paslaugas, skatinant turizmo paslaugų specializaciją, stiprinant tarptautinių jūrinių renginių tradicijas (Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 – 2020 metų strateginio plėtros plano III prioritetas. Miesto konkurencingumo didinimas; 3.2. tikslas. Plėtoti turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą ir paslaugas; 3.2.2. uždavinys. Skatinti turizmo paslaugų specializaciją; 3.2.2.1. uždavinys. Stiprinti tarptautinių jūrinių renginių (Jūros šventė, laivų paradas ir kt.), regatų (Baltic Sprint Cup, Tall Ships Race, Baltic Sail, Volvo ocean Race ir kt.) tradicijas. Patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-79). Klaipėdos miestas nuo 2006 metų yra „Baltic Sail“ asociacijos narys ir dalyvauja jos veikloje puoselėdamas jūrines tradicijas, skatindamas burlaivių ir tradicinių (istorinių) laivų savininkus keliauti po Baltijos jūrą, aplankant jos uostus.

Pagal šiuo metu galiojančias Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisykles (Patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3-246), į Klaipėdos uostą atvykstantys burlaiviai ir tradiciniai (istoriniai) laivai bendra tvarka apmokestinami taisyklių 3 punkte nurodytomis uosto rinkliavomis. Nuo laivo, navigacinės, krantinės, tonažo, sanitarinės ir keleivių rinkliavų Uosto direkcijos sprendimu gali būti atleisti užsienio valstybių laivai, atvykstantys į uostą vykdyti ne komercinę veiklą (vizitai įvairių švenčių proga, bendradarbiavimo, pažintiniai, uosto plėtros bei naujų kontaktų užmezgimo vizitai ir pan.).

Tokia tvarka neskatina pavienių laivų vizitų į uostamiestį ir neformuoja buriuotojų įpročių rinktis Klaipėdos uostą tarpiniu sustojimu keliaujant Baltijos jūra. Todėl siekiant formuoti burlaiviams ir tradiciniams (istoriniams) laivams atviro ir draugiško Klaipėdos miesto bei uosto įvaizdį, skatinti kontaktų mainus, didinti uostamiesčio patrauklumą, o taip pat pritraukti kuo daugiau burlaivių ir senovinių laivų atvykti į Klaipėdą ne tik vykstant didiesiems jūriniams renginiams, bet ir kitu jiems palankiu metu, prašome inicijuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių pakeitimą, papildant 10 skyrių nuostata, kad buriniai ir tradiciniai (istoriniai) laivai nemoka laivo, navigacinės, krantinės, tonažo, sanitarinės ir keleivių rinkliavų.

 

Pastaba: apie autorių ir jo sąsajas su visuomeninėmis organizacijomis ir asociacijomis skaitykite: http://www.albatrosas.lt/Vidmantas-Matutis-p388.html#.WLZyS2996Uk

Fotoreportažas
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4641.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4642.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4643.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4644.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4645.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4646.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4647.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4648.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4649.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4650.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4651.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4652.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4653.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4654.jpg
 • Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių-Foto-nr-4640_4655.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Jūrų kultūros koordinacinės tarybos iniciatyva dėl burlaivių"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.