Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų

Talino įlankoje, kurioje dabar sukiojasi iš Stokholmo ir Helsinkio atplaukę kruiziniai keltai, 1790 metų gegužės 13 dieną griaudėjo patrankos, degė laivai, sklido sužeistų jūreivių aimanos. Žūtbūtiniame jūros mūšyje čia buvo susikibusios Švedijos ir Rusijos karinių laivų eskadros.

1790 metų gegužės 13 dienos mūšis ties Reveliu. Dail. A.Bogoliubovas.
1790 metų gegužės 13 dienos mūšis ties Reveliu. Dail. A.Bogoliubovas. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Ižuli diversija vertė sunerimti

 

Kol Rusija buvo įsitraukusi į karą su Turkija, Švedijos karalius Gustavas III panoro susigrąžinti 1721 metais prarastas Baltijos teritorijas, kurios apėmė dabartinę Estiją ir Latviją. Į Livoniją, taip tada vadino šį kraštą, jis pirmiausia pasiuntė šnipus. Jie turėjo išsiaiškinti kokios nuotaikos vyrauja buvusiose švedų provincijose.

Šnipai parnešė žinią, kad vietiniai valstiečiai ir miestelėnai dar prisimena tuos „gerus senus laikus“, kai Švedijos karalius daug dėmesio skyrė žemės ūkiui ir valstiečių padėties gerinimui. Tuo tarpu vokiečių ir švedų kilmės aristokratai nepamiršo, kaip švedų redukcija (žemių gražinimas karaliaus dvarui) atėmė iš jų privilegijas.

Šnipų pranešimas padėjo apsispręsti Gustavui III. 1790 metų kovo 17 dieną dvi švedų fregatos įsiveržė į rusų valdomą uostą Baltijskij Port, buvusią švedų gyvenvietę Rågervik (dabar Paldiskis). Švedai, apsimetę olandų pirkliais, ne tik laisvai pateko į uostą, esantį už 45 kilometrų į vakarus nuo Revelio, bet ir išlaipino desantą. Jie be didelio vargo įveikė uostą saugojusią rusų įgulą, užkniedijo jų patrankas, padegė kareivines ir, ištuštinę maisto atsargų sandėlį, sugrįžo į savo laivus.

Ižuli švedų diversija privertė admirolą Vasilijų Čičagovą, vadovavusį Revelyje dislokuotai rusų eskadrai, rimtai ruoštis galimam susidūrimui su švedais.

 

Priešas prie vartų

 

Rusų admirolas neklydo. Gegužės pradžioje karalius Gustavas III paskyrė savo brolį princą Karlą vadovauti laivynui, kuriam buvo pavesta sunaikinti Revelyje žiemojusią V.Čičagovo eskadrą. Šiai užduočiai vykdyti iš Karlskronos išplaukė 26 kariniai laivai savo bortuose turintys daugiau nei 1600 patrankų.

Rusų admirolas, belaukdamas pasirodančio priešo, išrikiavo savo 24 laivus Revelio reide trimis eilėmis. Pirmoje eilėje nuleidę inkarus stovėjo linijiniai laivai, protarpius tarp jų užpildė antrojoje linijoje stovinčios fregatos, trečiojoje linijoje arčiau kranto rikiavosi pagalbiniai laivai.

Gegužės 13 dieną nuo pat ryto pūtė stiprus šiaurės-vakarų vėjas. Sunerimę miestelėnai nuo aukštų miesto sienų stebėjo, kaip 11 valandą iš už Naisaro salos pasirodė švedų eskadra.

Jų žvilgsniai krypo ir į rotušės bokšto smailėje nuo 1530 metų laikomą miesto sargybinio ir globėjo Senojo Tomo paauksuotą vario figūrą. Tai buvo istorinis talismanas, kurio magiška galia apsaugoti miestą nuo nelaimių tuomet, ko gero, tikėjo nemaža dalis Revelio gyventojų. Prie miesto jūros vartų pasirodęs švedų laivynas atrodė grėsmingai, todėl Senojo Tomo pagalba būtų ne pro šalį.

 

Žlugęs švedų kompanijos planas

 

Švedijos laivynas pilnomis burėmis kilvaterio rikiuote skriejo priešininko link. Švedai, pasinaudodami palankiu šiaurės-vakarų vėju, norėjo priartėti prie inkaruotų rusų laivų per patrankos šūvio atstumą. Tuomet, pasisukę dešiniu halsu, švedų laivai, plaukdami vienas paskui kitą išilgai Rusijos laivų linijos, turėjo atidengti ugnį.

Švedų eskadros flagmanas  „Konung Gustaf III“ ir paskui jį sekę kiti laivai sėkmingai įvykdė suplanuota manevrą. Nugriaudėjo pirmieji šūviai iš abiejų pusių. Ruošdamiesi naujai atakai, švedų laivai išoriniame reide vėl išsirikiavo į vieną koloną. Turėdami skaitinį pranašumą, pasikliaudami savo drąsa ir sėkme bei palankiu vėju, švedai tikėjosi pergalingos mūšio pabaigos.  

Vėjas išties buvo palankus, bet spėjęs labai sustiprėti. Jis tiesiog guldė švedų laivus ant šono, todėl jų patrankos šūviai retai pasiekdavo taikinį. Tuo tarpu inkarų prilaikomi rusų laivai atsišaudė žymiai taikliau. Revelio biurgeriai nuo aukštų miesto sienų puikiai matė, kaip patrankos sviediniai triuškino laivų rangautus ir takelažą, plėšė bures, o parako dūmai tvyrojo virš įlankos.

Po dvi valandas trukusios artilerinės dvikovos, švedų laivai ėmė trauktis Aegnos salos link. Linijinis švedų laivas „Riksens Ständr“ užplaukė ant rifo. Nepavykus jo nutempti nuo seklumos ir bijantis, kad laivas gali patekti į rusų rankas, patys švedai jį sudegino. Fregata „Topperheten“ taip pat užplaukė ant seklumos, tačiau išmetusi už borto 42 patrankas išsilaisvino. Linijinis laivas „Prins Karl“ per mūšį prarado vairą ir buvo užgrobtas rusų. Vos į nelaisvę nepakliuvo ir paskui jį plaukęs laivas „Drottnung Sofia Magdalena“.

Švedų eskadros vadas princas Karlas, kuris vėliau tapo Švedijos ir Norvegijos karaliumi Karlu XIII, mūšį stebėjęs iš fregatos „Ulla Fersen“, davė nurodymą nutraukti mūšį. Praradę du linijinius laivus, švedai buvo priversti trauktis.

 

Mažai žinomas paminklas

 

Tikriausiai mažai kas žino, kad Estijos sostinės viduryje jau 123 metus stūkso kuklus rusų-švedų karus jūroje primenantis memorialas. Per tą laiką Revelis tapo Talinu, keitėsi valdžios, bet nei vienai jų neužkliuvo Estijos bulvaro nuošalėje esanti aikštelė, kurioje ant akmeninio cokolio guli geležinė 316 cm ilgio patranka ir greta stovintis inkaras.

1897 metų rugsėjo 29 dieną dviejų stiebų hidrografinio laivo “Sekstant“ narai netoli Aegnos salos iš jūros dugno iškėlė patranką ir inkarą. Jų manymu tie radiniai galėjo priklausyti kariniam švedų laivui „Riksens Ständer“, kuris tapo Revelio jūrų mūšio auka.

Tais pačiais metais Estijos bulvaro žaliojoje zonoje iš patrankos ir inkaro buvo sumontuotas memorialas mūšiui atminti.

Praėjus dar vienam šimtmečiui, 1998 metų rugsėjo mėnesį Estijos jūrų muziejaus tyrinėtojų komanda iš naujo atrado to paties švedų karo laivo nuolaužas, bet neturėjo galimybės jų iškelti. Liko tik trumpi vaizdo įrašai po vandeniu.

Fotoreportažas
  • Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų-Foto-nr-8994_8995.jpg
  • Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų-Foto-nr-8994_8996.jpg
  • Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų-Foto-nr-8994_8997.jpg
  • Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų-Foto-nr-8994_8998.jpg
  • Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų-Foto-nr-8994_8999.jpg
  • Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų-Foto-nr-8994_9000.jpg
  • Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų-Foto-nr-8994_9001.jpg
  • Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų-Foto-nr-8994_9002.jpg
  • Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų-Foto-nr-8994_9003.jpg
  • Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų-Foto-nr-8994_9004.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Jūrų mūšis prie senojo Tomo miesto vartų"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.