Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Didesne ar mažesnė rizika - nuolatinė jūrininkų palydovė. Visą laivybos istoriją galėtume vadinti ištisiniu narsumo, rizikos ir nuotykių metraščiu. - Eimutis Astikas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Kapitono R.Vetermano „pamokos“

Ne vieną amžių jūreivystėje buvo laikomasi nerašyto įstatymo, kuris skelbė, kad kapitonas laive yra pirmas asmuo po Dievo. Neretai tokia kapitonų galia paversdavo juos tikrais tironais, kaip tai atsitiko kliperyje „Challenge“ 1851 metais plaukusiame iš Niujorko į San Franciską pro audringąjį Horno ragą.

Amerikiečių kliperis „Challenge“ pagal nežinomo autoriaus akvarelę.
Amerikiečių kliperis „Challenge“ pagal nežinomo autoriaus akvarelę. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Naujam kliperiui – geriausią kapitoną

 

Amerikiečių „Nl. & G.Griswold” laivybos kompanija savo naujam kliperiui „Challenge“ ieškojo geriausiai vertinamo kapitono, kuris sugebėtų per 90 dienų nuvesti laivą iš Niujorko į San Franciską. Greitai ir saugiai atlikus nelengvą užduotį, kapitonui buvo siūloma 10 000 dolerių premija.

Iššūkį priėmė prekybos laivų kapitonas Robertas Watermanas (1808-1884), turėjęs „Bully Bob“ pravardę, kurią lietuviškai galima interpretuoti įvairiai, nes „bully“ gali reikšti ir peštuką, ir pagyrūną. Pasak jūreivystės istorikų, jam tiko abu šie epitetai.

Robertas buvo banginių medžioklės laivo kapitono sūnus. Kai tėvas žuvo jūroje, jis tebuvo aštuonerių metų. Pirmą kartą į jūrą išplaukė būdamas 12 metų ir nuo to laiko nebesiskyrė su laivais. Devynerius metus praleido plaukiodamas paketiniais burlaiviais, kurie vežiojo paštą, keleivius ir krovinius.

Sulaukęs 21 metų R.Watermanas tapo „Black Ball Line“ kompanijos transatlantinio paketinio laivo „Britannia“ pirmuoju kapitono padėjėju. Po poros metų, nepaisant jaunyvo amžiaus, jis jau vadovavo šio laivo įgulai būdamas kapitonu.

Tolimesnė R.Watermano karjera klostėsi labai sėkmingai. Jam pavesdavo vadovauti vis didesniems burlaiviams, kurių maršrutai driekėsi per Atlanto ir Ramųjį vandenynus iki Kinijos, Čilės ir kitų tolimų kraštų. Jo kliperiai plaukiojo rekordiniu greičiu, kartais per dieną įveikdami daugiau kaip 200 jūrmylių (370 km). Garsėjo jis ir kaip martinetas, t.y. vadas reikalaujantis paklusniai vykdyti visus įsakymus ir griežtai baudžiantis už nesugebėjimą laikytis nustatytos tvarkos.

Labiausiai kapitonas R.Watermanas išgarsėjo plaukiodamas 51 metro ilgio kliperiu „Sea Witch“ („Jūros ragana“). 1849 metais jo vadovaujamas kliperis atstumą tarp Honkongo ir Niujorko įveikė per 74 dienas. Tai buvo ilgiausiai išsilaikęs greičio rekordas, kurį sumušė tik 2003 metais amerikiečių trimaranas „Great American II“, nuplaukęs tą patį atstumą per 72 dienas 21 valandą ir 11 minučių.

 

Nepatyrusi ir maištaujanti įgula

 

Štai tokiam kapitonui laivybos kompanija patikėjo savo naująjį kliperį „Challenge“ (liet. „Iššūkis“). Surinkti patyrusią įgulą buvo sunkiau. Dėl Kalifornijoje prasidėjusios aukso karštligės, Niujorką paliko daug kompetentingų jūrininkų.

Iš 56 vyrų, surankiotų Niujorko landynėse, tik trys buvo kvalifikuoti jūreiviai, sugebantys stovėti prie vairo ir atlikti savo pareigas denyje. Daugiau kaip pusė įgulos niekada nebuvo dirbę burlaiviuose, nemažą komandos dalį sudarė neseniai į JAV atvykę emigrantai, kurie net anglų kalbos nemokėjo.

Kai 1851 metų liepos 13 dieną locmanas palydėjo kliperį „Challenge“ į atvirą jūrą ir pasuko uosto link, kapitonas R.Watermanas rimtai svarstė ar ir jam nereikėtų sukti atgal, Negi galima leistis į tolimą kelionę su tokia įgula, kurios vien tik išvaizda kėlė siaubą. Bijodamas užsitraukti laivo savininkų pykčio ir sulaukti finansinių sankcijų, iš dviejų blogybių kapitonas pasirinko mažesniąja –  tęsti pradėtą kelionę.

Jau pirmą kartą keičiant halsą R.Watermanas įsitikino, kad tik du jūreiviai sugeba tvarkytis su burėmis Jiems į pagalbą teko pasiųsti pirmąjį kapitono padėjėją ir dar tris laivo karininkus. Nenorinčius klausyti ar tiesiog baimės paralyžuotus įgulos narius teko laipinti ant rėjų grasinant pistoletu. Prasiblaivę po išgertuvių uoste jie elgėsi kaip tikri banditai

Turėdami tokią nedisciplinuotą įgulą, kapitonas ir jo padėjėjai, nei dieną nei naktį nesiskirdavo su pistoletais. Jiems beveik nelikdavo laiko miegui. Juk reikėjo ne tik saugotis agresyvių įgulos narių, bet dar ir priversti juos dirbti, kad laivas galėtų saugiai plaukti į paskirties vietą.

Aršiausi įgulos nariai labiausiai buvo nepatenkinti pirmuoju kapitono padėjėju Jamesu Douglassu, kuriam pagal pareigas priklausė skirstyti darbus ir palaikyti tvarką laive. Kelionei įpusėjus, jį užpuolė keli peiliais ginkluoti sąmokslininkai.. Į pagalbą savo padėjėjui atskubėjęs R.Watermanas du užpuolikus geležine dalba paklojo vietoje.

 

Tvirtas laivas ir „kietas“ kapitonas

 

Kaip paaiškėjo iš vėliau vykusio teismo bylų, tiek kapitonas R.Watermanas, tiek jo pirmasis padėjėjas Jamesas Douglassas santykiuose su įgulos nariais dažnai naudojo nepateisinamą smurtą. Laivo virėjui, atmestinai gaminančiam valgį, kapitonas vos nenurėžė skalpo su virtuviniu peiliu. Pirmasis kapitono padėjėjas kelis lėtai dirbančius jūreivius taip „pamokė“, kad jiems lūžo šonkauliai ir rankos.

Dauguma įgulos narių išties nepasižymėjo pavyzdingu elgesiu, bet kapitonas ir jo vyresnysis padėjėjas gana dažnai „perlenkdavo lazdą“.

Ilgos kelionės neatlaikė venerinėmis ligomis sirgę penki jūreiviai, kurie kapitono įsakymu buvo izoliuoti atskiroje patalpoje. Du nepatyrę jūreiviai audringu oru neišsilaikė ant rėjų: vienas iškrito į jūrą ir nuskendo, o kitas užsimušė nukritęs ant denio.

Dėl to, kad įgula nesugebėdavo audros metu pakeisti halso, nuleisti viršutinių burių, kliperis dažnai pilnomis burėmis skriedavo per riaumojančias bangas. Tik išskirtinio laivo tvirtumo ir R.Watermano pastangų dėka, „Challenge“ laimingai pasiekė San Franciską.

Kelionė užtruko kiek ilgiau, negu norėjosi laivo savininkams. Tačiau ir 108 dienos, turint galvoje kliperio įgulą, buvo puikus pasiekimas.

 

Vietoj kalėjimo pagyrimas

 

Kliperiui atvykus į San Franciską, patys aršiausi banditai, surinkti iš Niujorko landynių, apkaltino kapitoną ir jo vyresnįjį padėjėją dėl žiauraus elgesio su įgula ir kelių jūreivių žūties. Sensacijų ištroškę laikraščiai spausdino skandalingus interviu su „nukentėjusiais“.

Laikraštis „California Courier“ lapkričio 1 dienos numeryje rašė: „Challenge“ jūreiviai teigia, kad kelionės metu keturi jūreiviai nukrito nuo rėjų į jūra, o penki mirė nuo žaizdų. Visi jie žuvo dėl netinkamo laivo vadovybės elgesio.

Laikraštis kapitoną R.Watermaną išvadino „nehumaniškiausio šio amžiaus monstru‘. Atsiet, jei visa tai pasirodys tiesa, jį reikėtų gyvą sudeginti.

Jūrininkų skundą nagrinėjęs teismas ne tik neapkaltino R.Watermano, bet dar ir pasveikino jį, kad sugebėjo su tokia nenaudėlių įgula atvesti kliperį „Challenger“ į uostą.

Fotoreportažas
  • Kapitono R.Vetermano „pamokos“-Foto-nr-7949_7950.jpg
  • Kapitono R.Vetermano „pamokos“-Foto-nr-7949_7951.jpg
  • Kapitono R.Vetermano „pamokos“-Foto-nr-7949_7952.jpg
  • Kapitono R.Vetermano „pamokos“-Foto-nr-7949_7953.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Kapitono R.Vetermano „pamokos“"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.