Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Vaikystėje visada svajojau apie jūrą ir svetimus kraštus. Svajonė išsipildė - sėdim su laive dirbančiu vietiniu Saidov ir grožimės ekvatoriaus saulėlydžiu - Žydrūnas Naujokas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Kariškiai gelbsti žmones ir laivų įgulas

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras nuolat budi ir yra pasirengęs bet kurią akimirką reaguoti į pranešimus, susijusius su paieškos ir gelbėjimo operacijomis bei teršimo incidentų likvidavimu Baltijos jūroje, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Kuršių mariose. 

Išgelbėti 135 asmenys

 

Kaip pranešė Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo Civilių ir karių bendradarbiavimo skyriaus N9 vyresnysis specialistas vyriausiasis seržantas Audrius Vitkauskas, per 2016 metus Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JGKC) gavo 66 pranešimus apie įvairius su paieškos ir gelbėjimo bei taršos incidentais susijusius įvykius. 26 iš šių pranešimų buvo susiję su žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijų organizavimu, 9 su vandens tarša, 26 pranešimai buvo susiję su įvairios kitos pagalbos suteikimu laivų įguloms ir keleiviams, laivų gedimais ir gaisrais juose, taip pat kita pagalba jūroje ir Kuršių mariose. 5 pranešimai buvo klaidingi. Reaguojant į gautus pranešimus buvo išgelbėti 135 asmenys.

Į 26 iš minėtų 66 pranešimų buvo reaguota, organizuojant paieškos ir gelbėjimo operacijas. 11 iš jų vyko Kuršių mariose ir Klaipėdos uoste, 15 - Baltijos jūroje. Šių operacijų metu buvo išgelbėti 135 asmenys, daugiausia - 95 - išgelbėti Kuršių mariose, iš jų 82 nukelti nuo aižėjančio ledo metų pradžioje.

Per metus buvo gauti du pranešimai apie žmonių paieškos poreikius, tačiau pradėjus paieškas gauta patikslinta informacija apie du rastus, tačiau jau nuskendusius asmenis.

Per praėjusius metus Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras reagavo į 9 pranešimus apie taršos atvejus, iš kurių 3 užfiksuoti Baltijos jūroje ir 6 - Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Gauta informacija koordinuojant JGKC buvo perduota teršalų likvidavimą vykdančioms tarnyboms, kurios ėmėsi atitinkamų priemonių vandens taršos mastui nustatyti ir taršai likviduoti.

Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras reagavo į 26 pranešimus, susijusius su įvairios pagalbos suteikimu laivų įguloms ir keleiviams, laivų gedimais ir gaisrais juose, taip pat kita pagalba jūroje ir Kuršių mariose. Į šiuos pranešimus buvo sureaguota reikiamos pagalbos suteikimo koordinavimu.

Praeitais metais Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras taip pat gavo 5 klaidingus aliarmo signalus ir nelaimės pranešimus, persiųstus iš Bendrojo pagalbos centro ir laivuose esančių radijo stočių. Kiekvienas toks gautas pranešimas buvo išaiškintas ir pripažintas kaip žmogiškoji klaida.

 

Gelbėjimo tarnybų sąveika

 

Daugiausia pranešimų apie paieškos ir gelbėjimo įvykius Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras gavo iš Bendrojo pagalbos centro trumpuoju numeriu 112, kiti pranešimai buvo gauti iš Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dispečerinės, policijos, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir užsienio šalių Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrų, taip pat pavienių asmenų. Jūrų gelbėjimo koordinacinio centro esminė užduotis - organizuoti, efektyviai koordinuoti ir vadovauti įvairioms gelbėjimo ir taršos likvidavimo operacijoms, kurias dažniausiai atlieka kitos valstybinės institucijos ir tarnybos.

Minėtų operacijų vykdymas su įvairiomis institucijomis vyksta taip:
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje gelbėjimo ir taršos likvidavimo darbus atlieka uosto tarnybos ir jų laivai, kartais pasitelkiami Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgumai.

Kuršių mariose gelbėjimo operacijos vykdomos VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgumais (laivais, valtimis, ratinėmis transporto priemonėmis), taip pat neretai pasitelkiamas budintis Karinių oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis.

Baltijos jūroje, Lietuvos Respublikai priskirtame Paieškos ir gelbėjimo darbų rajone, gelbėjimo ir taršos likvidavimo operacijoms vykdyti pasitelkiami Karinių jūrų pajėgų laivai, Karinių oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis, kartais Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kateriai ir VSAT pajėgumai.

Kad būtų gerinama tarpusavio sąveiką organizuojant paieškos ir gelbėjimo darbus, kasmet organizuojami pasitarimai su Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras, VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Bendrojo pagalbos centro ir Klaipėdos uosto direkcijos atstovų.

 

Pratybos ir susitikimai

 

2016 m. kovo 9 d. Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras, DFDS keltas „Optima Seaways“ ir Klaipėdos uosto kateris „Žaibas“ dalyvavo nacionalinėse gelbėjimo pratybose, vykusiose Klaipėdos uosto akvatorijoje. Pagal pratybų scenarijų iš kelto, kuriame nutekėjo kenksmingos medžiagos, buvo evakuojami keleiviai.

2016 m. gegužės 17 ir 27 d. Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras dalyvavo narų medicininės evakuacijos pratybose, vykusiose Lietuvoje vykusių tarptautinės istorinių minų paieškos ir nukenksminimo Baltijos jūroje operacijos „Open Spirit 2016“ metu.

2016 m. birželio 20-22 d. Karinės jūrų pajėgos organizavo tarptautines teršimo incidentų likvidavimo pratybas „Balex Delta 2016". Pratybų metu buvo vykdoma taršos žvalgyba iš oro, teršimo incidentų likvidavimas Baltijos jūroje ir Lietuvos priekrantės vandenyse, taip pat organizuotas praktinis seminaras. Pratybose dalyvavo 14 laivų iš 8 Baltijos jūros regiono šalių - Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos, taip pat Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis „Eurocopter Dauphin". Pratybose taip pat dalyvavo 120 pareigūnų iš įvairių Lietuvos ir Latvijos tarnybų ir institucijų, vykdančių taršos likvidavimo darbus jūros pakrantėje, taip pat 50 pratybų stebėtojų, atstovaujančių įvairioms, su taršos stebėjimu, likvidavimu bei saugumu jūroje, susijusioms organizacijoms iš įvairių Europos šalių.

2016 m. rugpjūčio 2-3 d. Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras dalyvavo Karinių oro pajėgų organizuotose orlaivių įgulų narių gelbėjimo iš vandenyje nuskendusios technikos gelbėjimo pratybose „Baltic Bikini 2016“.

2016 m. spalio 19 d. Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras kartu su Akcinės bendrovės „Orlen Lietuva“ Būtingės naftos terminalu ir UAB „Orlen Apsauga“ pajėgomis dalyvavo planinėse kovos su naftos tarša pratybose, vykusiose Būtingės naftos terminalo akvatorijoje.

2016 m. Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras dalyvavo daugelyje nacionalinių ir tarptautinių susitikimų, kuriuose buvo aptariamas tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, planuojamos įvairios paieškos ir gelbėjimo bei taršos likvidavimo pratybos.

2016 m. lapkričio 17 d. Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras organizavo susirinkimą, nacionalinėms paieškos ir gelbėjimo darbus atliekančioms ir pagalbą teikiančioms institucijoms. Susirinkime dalyvavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, Lietuvos saugios laivybos administracijos, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, valstybinės įmonės „Oro navigacija“ ir Bendrojo pagalbos centro atstovai. Susitikimo metu buvo svarstomi paieškos ir gelbėjimo darbus atliekančių ir pagalbą teikiančių institucijų tarpusavio sąveikos darbiniai klausimai.

 

Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras

 

Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras - Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų padalinys, veiklą pradėjęs 2009 m. sausio 1 d. Šio centro uždaviniai yra organizuoti, koordinuoti ir vadovauti žmonių paieškos ir gelbėjimo darbams paieškos ir gelbėjimo rajone, taip pat organizuoti, koordinuoti ir vadovauti naftos, kenksmingų medžiagų išsiliejimų ir kitų teršimo incidentų likvidavimo darbams jūros rajone.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus paieškos ir gelbėjimo rajone, taip pat Kuršių mariose organizuoja, koordinuoja ir jiems vadovauja Lietuvos kariuomenė. Šiuos darbus Lietuvos kariuomenė organizuoja, koordinuoja ir jiems vadovauja per Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrą vadovaudamasis Žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų paieškos ir gelbėjimo rajone planu. Nauja šio plano redakcija patvirtinta 2016 m., kurią galima rasti internetiniu adresu:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.20FD1D8A0829/VfEDbuvGcZ

Lietuvos atsakomybei priskirtas paieškos ir gelbėjimo rajonas Baltijos jūroje ribojasi su kaimyninių valstybių - Latvijos, Rusijos (Kaliningrado srities) ir Švedijos paieškos ir gelbėjimo rajonais. Tolimiausias šio rajono taškas nuo Klaipėdos uosto vartų į Vakarus nutolęs 107 jūrmylės (198 km).

Daugiau informacijos apie Karinių jūrų pajėgų Jūros gelbėjimo koordinavimo centrą rasite internetiniu adresu:
http://www.lietuvoskariuomene.lt/lt/kariuomenes_struktura/karines_juru_pajegos/padaliniai_344/juru_gelbejimo_koordinavimo_centras.html

 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Kariškiai gelbsti žmones ir laivų įgulas "

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.