Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Vaikystėje visada svajojau apie jūrą ir svetimus kraštus. Svajonė išsipildė - sėdim su laive dirbančiu vietiniu Saidov ir grožimės ekvatoriaus saulėlydžiu - Žydrūnas Naujokas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Karo jūrininkų misija - gelbėti žmones

Sukako penkeri metai, kai Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras veiklą vykdo kaip Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų padalinys.

Iš jūrininkų gelbėjimo koordinavimo centro patalpų Klaipėdoje stebima Baltijos jūra ir koordinuojami gelbėjimo veiksmai, vykdomi laivais ir sraigtasparniais
Iš jūrininkų gelbėjimo koordinavimo centro patalpų Klaipėdoje stebima Baltijos jūra ir koordinuojami gelbėjimo veiksmai, vykdomi laivais ir sraigtasparniais @ KJP nuotr.

Įkurtas seniai

Prieš tai Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras veiklą vykdė kaip Lietuvos saugios laivybos administracijos padalinys, o dar anksčiau kaip Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos padalinys.

Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro veikla yra privaloma kiekvienoje prie jūros esančioje šalyje. Tai daryti įpareigoja 1979 metų Tarptautinė jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencija, 1992 metų Helsinkio konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos.

Lietuvoje šis padalinys buvo įkurtas tuoj po nepriklausomybės paskelbimo.

Karinėms jūrų pajėgoms Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro funkcijos buvo perduotos siekiant efektyvesnės veiklos. Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras įvairių ekstremalių situacijų metu koordinuoja karo jūrininkų, pasieniečių, policijos, gelbėjimo tarnybų ir kitų struktūrų veiksmus. Jis gali naudotis ir Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos informacija. Ši tarnyba turi jungtinį valdymo centrą bei jūros stebėjimo postus Nidoje, Palangoje ir Klaipėdoje.

Pajėgus laivynas

Lietuvos karinės jūrų pajėgos stebi, saugo ir gina teritorinę jūrą bei išskirtinę ekonominę zoną, atlieka išminavimo darbus jūroje, koordinuoja ir vykdo paieškos bei gelbėjimo operacijas ir kt. Jūrų pajėgose tarnauja daugiau kaip 600 jūrininkų.

Karo laivų flotilę sudaro patrulinių laivų, priešmininių laivų ir pagalbinių laivų divizionai. Laivyne yra štabo ir aprūpinimo laivas „Jotvingis“, minų medžiotojai „Kuršis“ ir „Sūduvis“, patruliniai laivai „Skalvis“, „Sėlis“, „Žemaitis“, „Dzūkas“ ir „Aukštaitis“, paieškos, gelbėjimo bei taršos likvidavimo laivas „Šakiai“, trys kateriai.
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JGKC) nuolat budi ir yra pasirengęs bet kurią akimirką reaguoti į pranešimus, susijusius su paieškos ir gelbėjimo operacijomis bei teršimo incidentų likvidavimu Baltijos jūroje, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Kuršių mariose.

Lietuvos atsakomybei priskirtas paieškos ir gelbėjimo rajonas Baltijos jūroje ribojasi su kaimyninių valstybių – Latvijos, Rusijos (Kaliningrado srities) ir Švedijos paieškos ir gelbėjimo rajonais. Tolimiausias šio rajono taškas nuo Klaipėdos uosto vartų į Vakarus nutolęs 107 jūrmyles (198 km).

2013 metų įvykiai

Per 2013 metus Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras gavo 47 pranešimus apie įvairius su paieškos ir gelbėjimo bei taršos incidentais susijusius įvykius. Iš jų 15 buvo susiję su žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijų organizavimu, 4 su vandens tarša, 15 pranešimų buvo susiję su įvairios kitos pagalbos suteikimu laivų įguloms ir keleiviams, laivų gedimais ir gaisrais juose, bei kita pagalba jūroje ir Kuršių mariose.

Reaguojant į gautus pranešimus buvo išgelbėti 35 asmenys.

Į 15 iš minėtų 47 pranešimų buvo reaguota, organizuojant paieškos ir gelbėjimo operacijas. 7 iš jų vyko Kuršių mariose ir Klaipėdos uoste, 8 - Baltijos jūroje. Šių operacijų metu buvo išgelbėti 35 asmenys, dauguma iš jų - 21 tai 2013 m. žiemą ir pavasarį nuo Kuršių marių aižėjančio ledo išgelbėti žvejai.

Per praėjusius metus JGKC reagavo į 4 pranešimus apie vandens taršos atvejus, kurie vyko Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Gauta informacija koordinuojant JGKC buvo perduota atsakingoms už teršalų likvidavimą tarnyboms, kurios ėmėsi atitinkamų priemonių vandens taršos masto nustatymui, bei taršos likvidavimui.

Taip pat JGKC reagavo į 15 kitų pranešimų, susijusių su įvairios pagalbos suteikimu laivų įguloms ir keleiviams, laivų gedimais ir gaisrais juose bei kita pagalba jūroje ir Kuršių mariose. JGKC į juos reagavo reikiamos pagalbos suteikimo koordinavimu. Šios įvairios nestandartinės ir komplikuotos situacijos, koordinuojant JGKC buvo išspręstos sėkmingai.

Praeitais metais JGKC taip pat gavo 13 klaidingų aliarmo signalų ir nelaimės pranešimų iš laivuose esančių radijo-elektroninių priemonių. Kiekvienas toks gautas pranešimas buvo išsiaiškintas ir pripažintas kaip žmoniškoji ar techninė klaida.

Pranešimų šaltiniai

Daugiausia pranešimų apie paieškos ir gelbėjimo įvykius JGKC gavo iš Bendrojo pagalbos centro (tel. Nr. 112). Kiti pranešimai buvo gauti iš Valstybinės sienos apsaugos tarnybos pakrančių apsaugos rinktinės (toliau VSAT PAR), Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dispečerinės, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir užsienio šalių Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrų. KJP Jūrų gelbėjimo koordinacinio centro esminė užduotis - organizuoti, efektyviai koordinuoti ir vadovauti įvairioms gelbėjimo ir taršos likvidavimo operacijoms, kurias dažniausiai atlieka kitos valstybinės institucijos ir tarnybos.

Minėtų operacijų vykdymas tarp įvairių institucijų pasidalina šitaip:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje gelbėjimo ir taršos likvidavimo darbus dažniausiai atlieka uosto tarnybos ir jų laivai, kartais pasitelkiami Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgumai;

Kuršių mariose gelbėjimo operacijos vykdomos VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgumais (laivais, valtimis, ratinėmis transporto priemonėmis), bei neretai pasitelkiamas budintis Karinių oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis.

Baltijos jūroje, Lietuvos Respublikai priskirtame Paieškos ir gelbėjimo darbų rajone gelbėjimo bei taršos likvidavimo operacijų vykdymui pasitelkiami Karinių jūrų pajėgų laivai, Karinių oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis, kartais Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kateriai.

Siekiant gerinti tarpusavio sąveiką organizuojant paieškos ir gelbėjimo darbus, kasmet yra organizuojami pasitarimai tarp KJP JGKC, VSAT PAR, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Bendrojo pagalbos centro ir Klaipėdos uosto direkcijos atstovų.

Pratybos ir mokymai

Jūros gelbėjimo koordinacinis centras, siekdamas užtikrinti JGKC personalo pasiruošimą reaguoti į paieškos ir gelbėjimo įvykius ir teršimo incidentus bei koordinuoti sąveiką tarp paieškos ir gelbėjimo ir teršimo incidentų darbus atliekančių tarnybų, organizavo eilę teorinių ir praktinių nacionalinių ir tarptautinių pratybų.

2013 m. balandžio 30 d. centrinėje Baltijos jūros dalyje vyko planiniai paieškos ir gelbėjimo mokymai ,,DYNAMIC MERCY 13”. Mokymuose dalyvavo Lietuvos KJP patrulinis laivas P32 „Sėlis", Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi8, Latvijos, Lietuvos, Estijos, Švedijos jūrų, oro ir jungtiniai gelbėjimo centrai bei 5 orlaiviai ir 7 laivai iš minėtų šalių bei Prancūzijos.

Gegužės 9 d. Baltijos jūroje vyko paieškos ir gelbėjimo pratybos, kuriose dalyvavo Lietuvos KJP Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras bei Lietuvos ir Latvijos kariniai laivai.

Birželio 12-14 d. Lietuvos KJP paieškos, gelbėjimo ir taršos likvidavimo laivas „Šakiai" bei JGKC atstovas dalyvavo tarptautinėse jūros taršos incidentų likvidavimo pratybose ,,BALEX DELTA 2013“. Jos vyko Baltijos jūroje, Vokietijos teritoriniuose vandenyse netoli Rostoko uosto.

Rugpjūčio 9 d. Baltijos jūroje, netoli Klaipėdos uosto, vyko plataus masto paieškos ir gelbėjimo pratybos. Jose dalyvavo septyni Lietuvos kariniai laivai ir vienas Latvijos karinis laivas, "DFDS Seaways" keltas ir bedrovės "Liverpool Seaways" keltas bei Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi8.

Rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonojevyko trišalės teršimo incidentų jūroje likvidavimo pratybos LIT-POL-RU „SPILL-2013". Pratybose dalyvavo trijų šalių (Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos) 4 taršos likvidavimo laivai bei Lietuvos Karinių oro pajėgų lėktuvas.

Rugsėjo 12 d. Lietuvos teritorinės jūros vandenyse vyko planinės bendros Karinių jūrų pajėgų ir Būtingės naftos terminalo į jūrą išsiliejusios naftos taršos likvidavimo pratybos. Pratybose dalyvavo KJP Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras, AB „ORLEN Lietuva" padaliniai, KJP paieškos ir gelbėjimo laivas „Šakiai", vilkikai „SollTengiz" ir „Tak-5".

 

JGKC lankstukas.

Fotoreportažas
  • Karo jūrininkų misija - gelbėti žmones-Foto-nr-1815_1816.jpg
  • Karo jūrininkų misija - gelbėti žmones-Foto-nr-1815_1817.jpg
  • Karo jūrininkų misija - gelbėti žmones-Foto-nr-1815_1818.jpg
  • Karo jūrininkų misija - gelbėti žmones-Foto-nr-1815_1819.jpg
  • Karo jūrininkų misija - gelbėti žmones-Foto-nr-1815_1820.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Karo jūrininkų misija - gelbėti žmones"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.