Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Kreiserio „Königsberg“ likimas

Prieš 110 metų balandžio mėnesį naujas kreiseris „Königsberg“, taip pavadintas Rytų Prūsijos sostinės Karaliaučiaus garbei, papildė Vokietijos imperijos karines jūrų pajėgas – Kaiserliche Marine.

Taip buvo vaizduojamas naujausias vokiečių kreiseris, pasiųstas į Vokietijos koloniją Rytų Afrikoje
Taip buvo vaizduojamas naujausias vokiečių kreiseris, pasiųstas į Vokietijos koloniją Rytų Afrikoje @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Karaliaučiaus burmistras prie laivo lopšio

 

Vokietijos kaizeris Vilhelmas II su pavydu ir nerimu stebėjo augantį Didžiosios Britanijos karinio laivyno dominavimą pasaulio jūrose. Tai skatino jį, kaip atsaką, kurti ir galingą Vokietijos imperijos laivyną. Tam tikslui buvo naudojami dideli finansiniai ištekliai ir ideologinė propaganda. Pavyzdžiui, visoje Vokietijoje paplito valdžios skatinama mada rengti berniukus jūreiviško stiliaus kostiumėliais. Į jūreivystės mokyklas, ruošusias laivyno karininkus, pradėta priiminėti ne tik kilmingo luomo, bet ir biurgerių atžalas.

Baigiantis XIX amžiui ir prasidedant dvidešimtajam, Kylio karinėje laivų statykloje Kaiserliche Werft sparčiu tempu buvo projektuojami ir statomi nauji laivai. Čia, dalyvaujant Karaliaučiaus vyriausiajam burmistrui Siegfried Körte, 1905 metų sausio 12 dieną buvo padėti kilblokai būsimo laivo statybai. Po dviejų metų Karaliaučiaus bendravardis jau suposi ant bangų.

Karinio jūrų laivyno memorialo muziejuje, esančiame netoli Kylio, pateikiami tokie „Königsberg“ techniniai duomenys. Tai grakščių linijų 115 metrų ilgio karinis laivas, apginkluotas 10 pabūklų ir dviem torpediniais aparatais. Įjungęs dvi garo mašinas pilnu pajėgumu, kreiseris išvysto maksimalų 24 mazgų (44 km/val) greitį. Laivo denis, kapitono tiltelis ir pabūklų bokšteliai padengti plieno šarvais. Įgulą sudaro 14 karininkų ir 308 žemesnio rango jūreiviai.

 

Kaizerio jachtos palydovas

 

Dar nebaigus jūrinių bandymų, 1907 metų birželio mėnesį kreiseris„Königsberg“ išlydėjo Vilhelmo II jachtą „Hohenzollern“ į Kylio regatą. Nuo tada jis beveik iki pat Pirmojo pasaulinio karo pradžios dažnai lydėdavo kaizerio jachtą kelionėse į užsienio šalis.

Reprezentacinė kaizerio jachta savo dydžiu ir ginkluote mažai kuo skyrėsi nuo ją lydinčių karinių laivų. Jos ilgis siekė 120 metrų, šarvuotuose bokšteliuose slėpėsi 8 pabūklai. Šalia dviejų aukštų kaminų styrojo trys stiebai. Juose, matyt, daugiau dėl įvaizdžio, o ne iš reikalo, buvo galima iškelti tik 436 kvadratinius metrus burių.

Pasibaigus Kylio regatai, kaizeris sumanė pasidairyti Šiaurės jūroje. Šios kelionės metu, plaukiodamas Norvegijos pakrantėmis, jis aplankė Nordkapo kyšulį. Tai – šiauriausia Europos žemyno vieta,

Grįžus į Vokietiją, kreiseris „Königsberg“ pirmą kartą apsilankė Karaliaučiuje, bet ten ilgai neužsibuvo. Jo vėl laukė naujos užduotys. Kartu su šarvuočiu „Scharnhorst“ jis lydėjo Vilhelmo II jachtą, vykstančią su oficialiu vizitu į Jungtinę Karalystę ir Nyderlandus. Vėliau kreiseriui su keliais kitais karo laivais teko lydėti kaizerį į Švedijos karaliaus Oskaro II laidotuvėse Malmėje ir Jurgio V karūnaciją Anglijoje.

Siekdamas politinių tikslų, Vilhelmas II su karinių laivų palyda dažnai lankė užsienio šalis, esančias prie Viduržemio ir Baltijos jūrų. Kreiseris „Königsberg“, beveik penkerius metus lydėdamas kaizerio jachtą užsienio kelionėse, savotiškai garsino ir Rytų Prūsijos sostinę. Juk laikraščiai, nušviesdami Vilhelmo II vizitą, išspausdindavo ir jį lydinčio kreiserio nuotraukas, primindavo jo pavadinimo kilmę..

 

„Trijų pypkių karys“

 

Bręstant prieštaravimams tarp didžiųjų Europos valstybių, Vokietija susirūpino savo užjūrio kolonijų apsauga ir gynyba. Kaip tik tuo metu Vokietijos kolonija Rytų Afrikoje paprašė pamainos pasenusiam kreiseriui „Geier“. Vokiečių admiralitetas nutarė jį pakeisti modernesniu kreiseriu „Königsberg“.

1914 metų balandžio 1 dieną kreiserio vadu buvo paskirtas keturiasdešimtmetis fregatenkapitonas (atitinka armijos pulkininko leitenanto laipsnį) Maksas Looffas (Max Looff, 1874-1954). Po trijų savaičių, kurių prireikė pasiruošti naujai tarnybai, „Königsberg“ paliko Kylio karinį uostą ir išplaukė į Rytų Afriką. Kirtęs Viduržemio jūrą ir Sueco kanalą, kreiseris birželio pradžioje atvyko į pagrindinį kolonijos centrą ir uostą Der es Salamą (arabiškai „taikos namai“) Indijos vandenyno pakrantėje. Čia jį iškilmingai sutiko vokiečių kolonistai. Afrikos čiabuviams didžiausią įspūdį paliko trys kreiserio kaminai, leidžiantys dūmų kamuolius Jie tuoj pat vokiečių laivui suteikė pravardę – „Trijų pypkių karys“.

Demonstruodamas vokiečių laivyno galią, „Trijų pypkių karys“ aplankė kelis Tanzanijos uostus, šalia jų pravesdamas artilerijos šaudymo pratybas. Nujaučiant artėjantį karinį konfliktą, kuris vėliau tapo Pirmuoju pasauliniu karu, „Königsberg“ vadui buvo įsakyta papildyti anglių atsargas ir liepos 31 dieną išplaukti į jūrą.

Išplaukiant iš Dar es Salamo uosto, jį pastebėjo britų kreiseriai “Astraea“, „Hyacinth“ ir „Pegasus“. Karas dar nebuvo prasidėjęs, tad jie nesiėmė jokių veiksmų, o M.Looffas, pasinaudodamas savo laivo greičio pranašumu bei užklupusiais lietaus škvalais, pasistengė kuo greičiau jiems dingti iš akių.

 

Pateko į spąstus

 

Prasidėjus karui, Vokietijos karo laivyno vadovybė įsakė M.Looffui atakuoti bet kokius britų ir prancūzų laivus. Vokiečiams pavyko sunaikinti tik vieną priešo laivą – britų kreiserį „Pegasus“. Kol „Königsberg“ vaikėsi kitų, britų eskadra apšaudė Der es Salamą ir patruliavo jo pakrantėje. Vokiečių kreiseriui teko slėptis Rufidžio upės Tanzanijoje deltoje. Upės vaga buvo pakankamai gili, o kreiserio grimzlė nedidelė–  vos 5 metrai.

Netrukus britų kariniai laivai užblokavo ir delta. Vokiečių kreiseris atsidūrė spąstuose. Negalintys ištrūkti į atvirą jūrą, vokiečių jūrininkų atsidūrė sunkioje padėtyje. Baigėsi maisto, amunicijoa, anglies ir medikamentų atsargos. Daugelis įgulos narių susirgo maliarija ir kitomis tropikų ligomis.

Nedidelė viltis ištrūkti atsirado užgrobus tarp deltos atšakų plaukusį anglų krovininį garlaivį „Rubens“. M.Looffas pasiūlė gudrų pabėgimo planą. Jo nurodymu laivas buvo perdažytas, bortuose įrašytas pavadinimas „Kronborg“, iškelta Danijos vėliava, parinkti kreiserio jūreiviai kalbantys daniškai.

Dalis „Königsberg“ jūreivių su šiuo laivu sėkmingai ištrūko iš spąstų, bet savo nelaimei užsirovė ant jūroje patruliavusio britų kreiserio „Hyacinth“. Bandančius pasprukti vokiečius britai apšaudė ir padegė jų laivą. Vokiečiams pavyko išsikapstyti į krantą ir grįžti į savo kreiserį, įstrigusį spąstuose..

 

Paskutinis prieglobstis upės dumble

 

Britai užsidegė trūks plyš, bet tą nepageidaujamą vokiečių kreiserį sunaikinti. Deja, britų kreiserių artilerija negalėjo pasiekti Rufidžio upe toli į žemyną nuplaukusio „Königsberg“, Tada admiralitetas nutarė skubiai į Rytų Afrikos pakrantę pasiųsti monitorius „Mersey“ ir „Severn“. Jų nedidelė grimzlė leido įplaukti į Rufidžio upę, o galinga monitorių artilerija galėjo lengvai sunaikinti vietoje stovintį kreiserį net už 9 kilometrų..

1915 metų liepos 11 dieną penkias valandas trukęs apšaudymas vokiečiams tapo lemtingu. Jų kreiseris buvo smarkiai apdaužytas,, jame kilo gaisras. M.Looffas, kuris per apšaudymą nepatyrė nė menkiausio įbrėžimo, įsakė savo įgulai atidaryti laivo kingstonus. Laivas nuskendo nenuleidęs vėliavos. Jam skęstant vokiečių jūreiviai skandavo patriotinius šūkius ir siuntė prakeiksmus anglams.

Per šį antpuolį žuvo 33 vokiečių jūreiviai. Likusieji gyvi 188 įgulos nariai prisijungė prie vokiečių sausumos kariuomenės būrio, kuris saugojo Vokietijos koloniją Rytų Afrikoje. Karas baigėsi Vokietijos pralaimėjimu. Būrys, kuriame kovojo ir „Königsberg“ jūreiviai, pasidavė nugalėtojams. Vokiečiai buvo internuotas britų lageryje Egipte. Namo jie grįžo tik 1919 metais

Karą pralaimėjusi Vokietija nepamiršo kreiserio „Königsberg“ ir jo komandos tarnybos toli nuo tėvynės. Gyvi grįžę kreiserio jūreiviai pražygiavo pro Brandenburgo vartus, dalyvaudami jų garbei surengtame parade.

Sudaužyto kreiserio liekanos jau seniai palaidotos Rufidži upės dugno dumble. Tačiau jį menantys reliktai – kelios patrankos ir nuolaužų dalys –yra išsibarstę visoje Rytų Afrikoje.

 

Fotoreportažas
 • Kreiserio „Königsberg“ likimas-Foto-nr-6318_6319.jpg
 • Kreiserio „Königsberg“ likimas-Foto-nr-6318_6320.jpg
 • Kreiserio „Königsberg“ likimas-Foto-nr-6318_6321.jpg
 • Kreiserio „Königsberg“ likimas-Foto-nr-6318_6322.jpg
 • Kreiserio „Königsberg“ likimas-Foto-nr-6318_6323.jpg
 • Kreiserio „Königsberg“ likimas-Foto-nr-6318_6324.jpg
 • Kreiserio „Königsberg“ likimas-Foto-nr-6318_6325.jpg
 • Kreiserio „Königsberg“ likimas-Foto-nr-6318_6326.jpg
 • Kreiserio „Königsberg“ likimas-Foto-nr-6318_6327.jpg
 • Kreiserio „Königsberg“ likimas-Foto-nr-6318_6328.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Kreiserio „Königsberg“ likimas"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.