Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Didesne ar mažesnė rizika - nuolatinė jūrininkų palydovė. Visą laivybos istoriją galėtume vadinti ištisiniu narsumo, rizikos ir nuotykių metraščiu. - Eimutis Astikas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Kreiserio „Magdeburg“ kodai rusų rankose

Vokiečių lengvasis kreiseris „Magdeburg“ į istoriją pateko ne dėl savo žygių, o dėl prarastų kodų Pirmojo pasaulinio karo pradžioje.

"Magdeburg" žūtis.
"Magdeburg" žūtis. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Galingas ir greitas

 

1912 metų vasarą iš Bremeno laivų statyklos iškilmingai buvo išlydėtas naujas karo laivas „Magdeburg“. Išlydintieji, tarp kurių buvo ir Magdeburgo vyriausiasis burmistras, žavėjosi grakščių formų 138 metrų ilgio plieniniu monstru ir stebėjosi jo galinga ginkluote.

Iš šarvuotų bokštelių kyšojo 12-os pabūklų vamzdžiai, viršutiniame denyje rikiavosi zenitinės artilerijos ginklai ir du torpediniai aparatai. Be to, kreiserio ginkluotei priklausė ir 120 jūrinių minų, skirtų pabarstyti ten, kur gali plaukioti priešo laivai. Pilnai sukomplektuotą įgulą sudarė 373 žmonės. Maksimalus kreiserio greitis siekė 27,5 mazgo (50,9 km/val.).

Siekiant sustiprinti Vokietijos imperijos karinį laivyną, buvo planuojama pastatyti dar dešimt tokių pat greitų ir galingų kreiserių. Iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios pavyko pastatyti tik tris.

Prasidėjus karui, kreiseris „Magdeburg“ buvo pasiųstas į rytinę Baltijos dalį, kur prisijungė prie admirolo Ehlerio Behringo flotilės. Jo pirma užduotis buvo kartu su kreiseriu „Augsburg“ užblokuoti minų užtvaromis rusų Baltijos karinio jūrų laivyno bazę, įsikūrusią Liepojos uoste. Vėliau jie  iš Rygos įlankos akvatorijos apšaudė rusų kariuomenės pozicijas krante.

 

Navigacinė klaida

 

1914 metų rugpjūčio mėnesį vokiečių karinių laivų grupė, kurią sudarė kreiseriai „Augsburg“ ir „Magdeburg“, o taip pat du minininkai, gavo užduoti išžvalgyti Suomijos įlankos žiotis.. Ten galėjo pasirodyti rusų kariniai laivai, atplaukę iš Helsingforso (dabar Helsinkis)..

Rugpjūčio 26-osios naktį gaubė tirštas rūkas. Kreiseris Magdeburg“ dėl navigacinės klaidos užplaukė ant povandeninių akmenų ties Odensholmo salos šiaurinio kranto. Kadaise joje gyveno švedai, o dabar ji priklauso Estijai ir vadinama Osmusaru.

Nors kreiseris plaukė palyginti nedideliu, tik 15 mazgų, greičiu, tačiau įstrigo kaip reikiant. Nepaisant visų pastangų, savarankiškai kreiseriui nepavyko išsilaisvinti. Atskubėjęs į pagalbą minininkas V-26 bandė kreiserį nutempti nuo rifų, tačiau ir ši operacija baigėsi nesėkmingai.,.

Vokiečių nelaimei, kreiserio avarija įvyko rusų stebėjimo posto panosėje. Saloje esantis postas povandeniniu kabeliu buvo sujungtas su Reveliu (dabar Talinas). Nepraėjus nei valandai pirmoji telefonograma pasiekė Sankt Peterburgą. Trečią valandą nakties budintis štabo karininkas apie įvykį prie Odensholmo salos pranešė Baltijos karinio jūrų laivyno vadui admirolui N. Essenui.

Admirolo įsakymu į įvykio vietą nedelsiant buvo išsiųsti keli minininkai, kreiseriai „Bogatyrj“ ir „Pallada“.

 

Susprogdinę laivą pasidavė

 

Po nesėkmingų bandymų išlaisvinti rifuose įstrigusį kreiserį, paaiškėjo, kad jo dvigubas dugnas smarkiai pažeistas. Pašalinti tokį pažeidimą ir išgelbėti laivą galėjo tik atplaukusi speciali pagalba. „Magdeburg“ vadas Richardas Habenichtas, išbandęs visas galimybes išgelbėti savo laivą, nusprendė paruošti jį sprogdinimui ir evakuotis.

Netrukus pasirodę rusų kariniai laivai sutrukdė sklandžiai organizuoti evakuaciją. Jau rusų laivams apšaudant, minininkui V-26 pavyko persodint į savo laivą didžiąją dalį kreiserio įgulos ir pabėgti.

Prasidėjus rusų laivų atakai, „Magdeburg“ įgula dar kurį laiką bandė atsišaudyti. Nuplaukus minininkui, likę kreiseryje jūreiviai susprogdino laivo priekinę dalį ir nutraukė pasipriešinimą. Per trumpą mūšį žuvo 15 kreiserio jūreivių, o 56 įgulos nariai, vadovaujami korvet-kapitono R.Habenichto pasidavė rusams.

 

Slapti kodai rusų rankose

 

Į beveik sunaikintą, ant akmenų įstrigusį vokiečių kreiserį išsilaipino grupė rusų jūrininkų. Pirmiausia jie vietoj Vokietijos karinio laivyno vėliavos iškėlė savo „Andriejevskij flag“. Užgrobę sužalotą, bet nenuskendusį laivą, rusai jame atrado daugybę vokiečių laivyno dokumentų. Vien tik knygų, pradedant statutais ir baigiant techniniais laivo mechanizmų ir ginklų aprašymais, į rusų rankas pateko apie 300. Ne vienas toks radinys buvo slapto charakterio.

Vokietijos laivyno signalų knyga (Signalbuch Kaiserlichen Marine), be abejo, tapo šios dokumentų „kolekcijos“ brangakmenis. Rusų rankose atsidūrė net du šios knygos egzemplioriai. Juose buvo sužymėti semaforų ir radijo telegrafų kodai, slapti Baltijos jūros žemėlapių kvadratai (Quadratkarte) ir kiti svarbūs Vokietijos laivyno radijo ryšio dokumentai.

Savo prisiminimuose vienas rusų karininkas rašė, jog vieną signalų knygą rado ant kreiserio denio tarp daugybės visokiausių daiktų, kuriuos paliko vokiečių jūrininkai skubėdami persėsti į jų gelbėti atvykusį minininką. Antrą knygą nardytojai aptiko ant nuskendusio jūrininko kūno.

 

Neįkainuojama dovana

 

Vieną Vokietijos laivyno signalų knygą Rusijos karo laivynas perdavė savo sąjungininkams – britų Karališkajam laivynui. Admiralitetas neseniai buvo sukūręs slaptą dešifravimo centrą, vadinamąjį „Kambarį 40“ („Room 40“). Naudodamasis vokiečių kodų knyga ir šifro raktais, centras galėjo stebėti Vokietijos karo laivų judėjimą ir laivyno vadovybės užduotis. Tai leido britams sėkmingai užpuldinėti vokiečių laivus, laimėti pergalę Jutlandijos mūšiuose 1916 metais.

 Tuometinis pirmasis lordas admirolas Winstonas Churchillis rusų britams perduotą kreiserio „Magdeburg“ signalų knygą savo atsiminimuose pavadino neįkainuojama sąjungininkų dovana. Tuo tarpu vokiečių kreiserio vadas R.Habenichtas per visą karą buvo laikomas griežtoje priežiūroje. Bijota, kad nepasklistų žinia, jog Antantės šalys turi Vokietijos laivyno slaptus kodus.

 

 

Fotoreportažas
  • Kreiserio „Magdeburg“ kodai rusų rankose-Foto-nr-7809_7810.jpg
  • Kreiserio „Magdeburg“ kodai rusų rankose-Foto-nr-7809_7811.jpg
  • Kreiserio „Magdeburg“ kodai rusų rankose-Foto-nr-7809_7812.jpg
  • Kreiserio „Magdeburg“ kodai rusų rankose-Foto-nr-7809_7813.jpg
  • Kreiserio „Magdeburg“ kodai rusų rankose-Foto-nr-7809_7814.jpg
  • Kreiserio „Magdeburg“ kodai rusų rankose-Foto-nr-7809_7815.jpg
  • Kreiserio „Magdeburg“ kodai rusų rankose-Foto-nr-7809_7816.jpg
  • Kreiserio „Magdeburg“ kodai rusų rankose-Foto-nr-7809_7817.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Kreiserio „Magdeburg“ kodai rusų rankose"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.