Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Didesne ar mažesnė rizika - nuolatinė jūrininkų palydovė. Visą laivybos istoriją galėtume vadinti ištisiniu narsumo, rizikos ir nuotykių metraščiu. - Eimutis Astikas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

„Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas

Marinistinės literatūros lentynos pasipildė nauju leidiniu - žurnalistės Adelės Žičkuvienės ir jūrų kapitono Žydrūno Naujoko knyga "Laiškai iš jūros". Knygą išleido Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas "Marinus". Jos leidyba įvykdyta pagal Europos Sąjungos remiamas Žuvininkystės bendruomenės gebėjimų ugdymo priemones, skatinant žuvininkystės sektoriaus partnerystę su trečiosiomis šalimis.

@ Vidmanto Matučio nuotr.

Į Klaipėdą norėjosi visada sugrįžti

Tai, kad marinistinės knygos uostamiestyje yra laukiamos įrodė į Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Gerlacho palėpę sugužėję žmonės. Salė buvo pilnutėlė.

Knygoje sudėti jūrų kapitono Žydrūno Naujoko laiškai rašyti iš jūros žmonai Joanai nuo 1964 iki 1990 metų. Laiškuose prasiveržia begalinė jūrininko meilė namuose likusiems artimiesiems žmonai ir dukroms.

"Laiškas po laiško sukasi asmeninio gyvenimo drama. Nuotaikingai ir gyvai išdėstyti vandenyno žvejybos ypatumai, perteiktos žmogaus jūroje emocijos ir būsenos. Vingiuoja kelios gyvenimo linijos - jūrininko ryšys su gamta, laivu, Afrikos gyventojais, kurių vandenyse žvejojama. Taip pat atsiskleidžia ryšys su gimtine, Klaipėda, kur visada norisi sugrįžti", - pastebėjo žurnalistė Vida Bortelienė.

Štormai, sėkmingos žvejybos, nesėkmės, nutikimai laivuose. Visa tai ir daugybė šiltų žodžių šeimai gulė laiškuose, kuriuos jūrų kapitonas rašė iš ilgų daugiau kaip pusmetį trunkančių žvejybos reisų Norvegų jūroje prie Islandijos, Atlanto vandenyno prie Kubos, JAV krantų, Mauritanijos, Angolos, Siera Leonės, Vakarų Sacharos pakrantės. Ne tik žodžiai laiškuose, bet ir daugybė piešinių pasiekdavo Žydrūno Naujoko artimuosius Klaipėdoje. Iš tolimų kraštų jūrų kapitonas vežė ir įvairiausius daiktus. Šiandien jie puošia jūrine dvasia persunktą Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Gerlacho palėpę. Šiai įstaigai Ž.Naujokas padovanojo ir jūrlapių kolekciją, kurių dalis piešta pažymint įvairias plaukiojimo ir žvejybos rajonų ypatybes.

Per 30 metų iš įvairių žvejybos rajonų parašyta apie 400 laiškų. Dalis jų išliko. Kelios dešimtys laiškų ir gulė į knygą. Paskelbti laiškus jūrų kapitoną Žydrūną Naujoką ilgai įkalbinėjo žurnalistė Adelė Žičkuvienė. Meniškos sielos jūrų kapitonas gyvenime galėjęs tapti ir dailininku ir ją sužavėjo nuostabiais pasakojimais.

Išsiskyrimo širdgėla ir laukimo ilgesys

"Po mamos nesenos netekties mums dar sunku atsitokėti. Kiek daug ta knyga reiškia tėčiui, mūsų šeimos ateinančioms kartoms. Tai yra ne knyga, tai yra tėčio gyvenimas sudėtas į popieriaus lapus.

Jis toli gražu ne vien rožėmis klotas. Ar dar yra kokios kitos profesijos atstovas, kurio šeima išgyventų tiek kiek tolimojo plaukiojimo jūreivių šeimos. Mes išgyvenome begalinę išsikyrimo širdgėlą, laukimo ilgesį, nerimą, kad viskas būtų gerai. Menkiausia žinutė, radiograma sukeldavo nerimą. Laiškai gauti šiandien, bet nors ir rašyti prieš mėnesį tapdavo tokie mieli. Prisimenu širdies virpesį ir nenusakomą džiaugsmą, kai eidavome pasitikti iš jūros grįžtančio tėčio", - prisiminė Ž.Naujoko dukra Eridana.

Iš jūros šeimai parašyta per 400 laiškų. Didesnė dalis jų išliko ir sudėta į knygą "Laiškai iš jūros".

Visuose laiškuose iš kur jie būtų rašyti, eina tarsi dvi raudonos linijos, pastebėjo Eridana - pirmoji linija - begalinis tėčio atsidavimas savo darbui ir meilė jūrai. Antroji linija - šeima.

"Mamai, mums dukroms ir anūkams dar teko matyti kai tėtis ėjo į jūrą. Nesant tėčio namuose jį visada turėjome šalia per jo laiškus ir jo begalinę meilę mums", - kalbėjo Eridana.

Žydrūnas Naujokas nebuvo abejingas ir tam, kas vyksta Lietuvoje. Šeima padovanojo Klaipėdos viešajai Ievos Simonaitytės bibliotekai Ž.Naujoko laivo įgulos radiogramą rašyta po kruvinųjų 1991 metų sausio 13 - osios įvykių Vilniuje prie Seimo ir televizijos bokšto. Įgula kreipėsi į tuometį SSRS generalinė sekretorių Michailą Gorbačiovą, SSRS gynybos ministrą Dmitrijų Jazovą. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininką Vytautą Landsbergį ragindama taikiai spręsti susidariusi konfliktą. Po kreipimusi pasirašė ne tik lietuviai įgulos nariai, bet ir rusai, kitų tautybių atstovai.

Knyga jūrininkams atgaivino prisiminimus

Knygos "Laiškai iš jūros" autorius sveikino ir Antanina bei Bernardas Aleknavičiai.

"Noriu padėkoti kapitonui už draugystę su Klaipėdos medicinos mokykla. Jo apsilankymai praplėtė mūsų akiratį. Rengdavome įdomias parodas iš daiktų, kuriuos į Lietuvą atveždavo jūrų kapitonas. Prisimenu parodą, skirtą moters dienai iš atvirukų apie Afrikos moterys. Atidarę parodą gavome kapitono sveikinimą nuo Afrikos krantų. Tai su sužavėjo. Kai kapitonas laivu grįždavo į Klaipėdą būtinai pakviesdavo mus į laivą. Mergaitėms, būsimoms medikėms leisdavo pastovėti net ant kapitono tiltelio", - prisiminė A.Aleknavičienė.

Jos vyrą, žurnalistą Bernardą Aleknavičių su jūrų kapitonu Žydrūnu Naujoku siejo bene 50 metų draugystė. Jis su šiuo garbingu jūrininku supažindino ir kitus klaipėdiečius žurnalistus

Jūrų kapitonas Ričardas Lučka kalbėjo, kad knygos "Laiškai iš jūros" gimimas atvėrė duris į praeitį. Jo kartos jūrų kapitonai prisiminė, kaip patys plaukiojo, rašė laiškus namiškiams, laukė laiškų iš jų. Ir visa tai, rodos, buvo tik vakar.

"Knygoje patraukliai išdėstyta Lietuvos jūrinės žvejybos istorija. Kapitonas Žydrūnas Naujokas parodė pavyzdį, kaip svarbu mūsų kartos jūrininkams pasidalinti su kitais savo prisiminimais. Tai, kas išdėstyta Naujoko knygoje būdinga mums visiems tos kartos jūrininkams. Galbūt jaunoji karta, mūsų anūkai, skaitys tas knygas ir žinos, koks buvo jų senelių jūrininkų gyvenimas", - svarstė R.Lučka.

Jis ypač pasidžiaugė, kad jūrinės kultūros srityje aktyviai veikia Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas "Marinus", leidžia jūrines knygas, sukūrė jūrinės ir žuvininkystės kultūros internetinę svetainę "Albatrosas.lt".

Fotoreportažas
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1491.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1492.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1493.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1494.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1495.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1496.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1497.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1498.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1499.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1500.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1501.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1503.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1504.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1505.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1506.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1507.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1508.jpg
 • „Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas-Foto-nr-1490_1509.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "„Laiškai iš jūros“ - žvejybos laivyno jūrininkų kartos gyvenimas "

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.