Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Laivo stalius tapo tikra jūros rykšte

Džonas Filipsas neprilygo garsiems ir galingiems XVIII a. pradžios piratams. Vadovavo tik nedidelei škunai ir saujelei sėbrų, bet vis tiek pelnė išskirtinę vietą Piratų Aukso amžiaus istorijoje. Per aštuonis piratavimo mėnesius jis apiplėšė 34 laivus ir vienas pirmųjų paskelbė jūros plėšikų kodeksą.

Piratų laivai North Devon Maritime Museum paveiksle.
Piratų laivai North Devon Maritime Museum paveiksle. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Piratų nelaisvėje

 

Ankstyvąjį D.Filipso gyvenimą gaubia paslaptis. Žinoma tik tai, kad savo jūreivišką karjerą jis pradėjo tarnaudamas laivo staliumi anglų pirklių laivuose. Tolimesni jo nuotykiai, kurie prasidėjo patekus į piratų nelaisvę, daugiau ar mažiau tiksliai užfiksuoti istoriniuose dokumentuose.

Taip jau nutiko, kad 1721 metais iš Anglijos į Niūfaundlendą plaukusį laivą, kuriame tarnavo D.Filipsas, užgrobė piratai. Jiems vadovo jau pagarsėjęs savo „žygiais“ kapitonas Tomas Anstis. Jis privertė Džoną prisijungti prie savo gaujos. Piratai dažnai taip elgdavosi su nagingais meistrais, kurie buvo reikalingi laivui prižiūrėti ir remontuoti.

D.Filipsas, atrodo, nebandė bėgti iš nelaisvės ir gretai apsiprato piratų draugijoje. Netrukus buvo paskirtas jų laivo „Good Fortune“ (liet. „Laimė“ arba „Sėkmė“) staliumi. Tai jau šiokios tokios pareigos, aukštesnės už paprasto jūreivio. Ir jo „uždarbis“, dalijantis grobį, didesnis.

Daugiau kaip metus D.Filipsas plaukiojo su piratais Amerikos pakrantėmis. Kartą po sėkmingo žygio jų laivas užsuko į Tobago salą Karibų jūros regione. Joje sau lizdą buvo susisukę anglų, prancūzų ir kitų valstybių perėjūnai, pasirinkę jūros plėšikų verslą. Kol „Good Fortune“ stovėjo įlankoje nuleidusi inkarą, kapitonas pasiuntė D.Filipsą ir dar kelis įgulos narius į krantą remontuoti ant šono paverstos fregatos. Neseniai užgrobtas laivas turėjo papildyti T.Anstiso piratinę flotilę.

Tuo metu netikėtai prie salos pasirodė anglų karinis laivas medžiojantis piratus. Įlankoje stovėjusi škuna „Good Fortune“ nedelsdama paspruko, palikdama saloje į krantą pasiųstus savo įgulos marius.

 

Dvigubas pabėgimas

 

Kai britų jūrų pėstininkai šukavo pakrantes, D.Filipsas ir jo bendrai slapstėsi miške. Jiems teko ilgokai laukti kol į salą užsuko prekybinis laivas, sutikęs juos pargabenti į Angliją. Savo gimtinėje netoli Bristolio Džonas išbuvo neilgai. Pasklidus žiniai, kad kai kurie su juo grįžę piratinio laivo jūreiviai buvo suimti, nuteisti ir pakarti, D.Filipsas pasipustė padus.

Jis vėl pasirašė darbo sutartį su vieno laivo kapitonu dėl reiso į Niūfaundlendą ir atgal. Iš tiesų D.Filipsas net negalvojo laikytis susitarimo. Atplaukęs į Niūfaundlendą jis tuoj pat dingo iš laivo ir rezgė tolimesnius savo ateities planus

Tuo metu šią didžiulę salą Atlanto vandenyne prie rytinių Kanados krantų buvo užplūdę ne tik anglų, airių ir prancūzų žvejai, bet ir visokiausio plauko svieto perėjūnai. Tarp jų D.Filipsas greitai susirado bendrininkų, kurie ieškojo pelningo, bet nelabai vargingo pragyvenimo šaltinio. Džono pasiūlymas buvo labai paprastas: užgrobti vieną iš uoste stovinčių laivų ir imtis plėšikavimo jūroje.

Kaip ir buvo planuota, „operacija“ prasidėjo 1723 metų rugpjūčio 29-osios naktį. Joje turėjo dalyvauti 16 vyrų, tačiau kai kurie persigalvojo ir į susitikimo vietą atėjo tik keturi. D.Filipsas surizikavo ir neatšaukė savo plano. Peiliais ginkluoti jo draugeliai lengvai susidorojo su įmigusia nedidelės škunos įgula.

 

D.Filipso kodeksas

 

Dar neišaušus rytui, užgrobtas laivas buvo išplukdytas į atvirą jūrą. Bendru sutarimu plėšikai jį pavadino „Revenge“ („Kerštas“). Nelabai aišku kam ir už ką jie ruošėsi keršyti. Tikriausiai tai nieko nereiškė, nes piratai buvo įpapratę savo laivams suteikti bauginančius pavadinimus.

Jūroje atsidūrusiems bėgliams pirmiausia reikėjo išsirinkti savo vadovybę ir pasirašyti brolystės sutartį, kad vėliau laive nekiltų jokių ginčų ir konfliktų. Kapitonu vienbalsiai buvo išrinktas Džonas Filipsas. Jis ir parengė sutarties tekstą. Neturėdami laive Biblijos, piktadariai prisiekė uždėdami ranką ant kovos kirvio.

Pirmas sutarties punktas įpareigojo laivo įgulą besąlygiškai paklusti kapitono ir jo padėjėjų įsakymams. Kiekvienas, kuris bandys dezertyruoti arba ką nors nuslėpti nuo brolijos, bus išsodintas negyvenamoje saloje, gavęs tik vieną butelį vandens, vieną ragą parako, vieną šautuvą ir kelias kulkas. Tam, kuris bus nutvertas vagiant ar sukčiaujant, grėsė išlaipinimas apleistame krante arba sušaudymas. Griežta bausmė grėsė ir tiems, kurie sukels muštynes, triumuose rūkys pypkę be dangtelio, vaikščios su uždegta žvake.

Įdomu, kad mirties bausmė grėsė už padorios moters išprievartavimą. Kautynėse netekus kojos ar rankos buvo galima tikėtis materialinės kompensacijos.

Panašius kodeksus, reglamentuojančius elgesio taisykles, grobio dalybas ir kompensacijas už sužeidimus, turėjo daugelis piratų. Iki šių dienų išliko tik keturi išsamūs autentiški Piratų Auksinio amžiaus (maždaug 1650-1730) jūros plėšikų kodeksai. Vienas jų – surašytas D.Filipso.

 

Bado šmėkla suteikė drąsos

 

Aptarusi savo reikalus ir pasiskirsčiusi pareigomis, „Revenge“ įgula užpuolė keletą prie Niūfaundlendo salos žvejojusių laivų. Iš jų prievarta ir įkalbinėjimu „pasiskolino“ kelis paprastus jūreivius. Savo laivą su pagausėjusia įgula D.Filipsas nukreipė Vest Indijos link.

1723 metų spalio pradžioje „Revenge“ pasiekė Karibų jūrą ir tris mėnesius plaukiojo tarp salų nesutikdamas nei vieno laivo. Tuo metu, kai piratams jau baigėsi maisto atsargos, pagaliau jų kelyje pasitaikė prancūzų laivas. Jis buvo gerokai pranašesnis už piratų škuną: turėjo 35 žmonių įgulą ir 12 patrankų, išrikiuotų palei bortus.

Jei ne bado šmėkla, D.Filipso komanda tikriausiai nebūtų bandžiusi užpulti žymiai stipresnį priešą. Ji nutarė prancūzams pademonstruoti juodą piratų vėliavą ir taip juos išgąsdinti. Be to, prigrasino: jei jie nepasiduos geruoju, pasigailėjimo nesulauks. Prancūzai tikrai išsigando ir pasidavė nepaleidę nei vieno šūvio iš savo patrankų. Piratai pasiėmė visą jų proviziją, keturis įgulos narius ir leido prancūzų laivui plaukti savo keliais.

 

Pabėgimas iš nelaisvės

 

Pagaliau D.Filipsui pradėjo sektis. Per keletą dienų jo komanda apiplėšė net 13 laivų, plaukiančių į Europą ir iš jos. Neretai užgrobtų laivų įgulos buvo verčiamos prisidėti prie piratų. Tuos kurie bandydavo pabėgti žiauriai nubausdavo. Beveik metus D.Filipso belaisviu išbuvo šliupo „Delphin“ kapitonas Džonas Filmoras, būsimo JAV prezidento Milardo Filmoro prosenelis.

Paskutinis papuolęs į „Revenge“ piratų nelaisvę buvo anglų laivo kapitonas Andrejus Harradinis. Su keliais nelaimės bendrais jis parengė planą kaip sukelti maištą ir užmušti D.Filipsą. Planas pavyko. Kapitonas D.Filipsas ir trys jo artimiausi padėjėjai, prasidėjus maištui, krito negyvi. Dar trys piratai buvo suimti,  o laivas atsidūrė buvusių belaisvių rankose.

Įvykdę savo sumanymą, jie pasuko Bostono link ir sėkmingai jį pasiekė 1724 metų gegužės 3 dieną. „Boston News Letter“ ir „New England Courant“ savo puslapiuose paskelbė išsamų D.Filmoro pasakojimą apie dienas praleistas piratų nelaisvėje ir jų įvykdytus nusikaltimus. Trys pargabenti piratai buvo nuteisti pakarti.

 

Istorija žadinanti kūrėjų fantazijas

 

Pirato Džono Filipso gyvenimą ir nuotykius pirmasis labai plačiai aprašė kapitonas Čarlzas Džonsonas knygoje, pasakojančioje apie žymiausius XVIII amžiaus piratus. Pirmą kartą ji buvo išleista 1724 metais Londone ir iš karto tapo bestseleriu visoje Europoje. Iki pat šių dienų pasirodo vis nauji šios knygos leidimai įvairiomis kalbomis. Kai kuriomis kalbomis, išskyrus lietuvių, ją galima nemokamai skaityti internete.

Kas buvo tikrasis šios knygos autorius ginčijamasi iki šiol. Bet jo pateiktais faktais neabejojama. Juos patvirtina archyvuose rasti dokumentai.

Istorija apie paprastą laivo stalių, kuris per trumpą laiką tapo negailestingu piratų laivo kapitonu, įkvėpė ne vieną grožinės literatūros kūrėją. Šiais metai pasirodė amerikiečių rašytojos ir scenarijų autorės Marti Melville naujausia knyga „Piratas Filipsas“.(„The Pirate Phillips“). Pasak rašytojos, šiame romane ji siekė papasakoti apie Džoną Filipsą tai, ką nutyli oficialūs archyviniai dokumentai.

Fotoreportažas
  • Laivo stalius tapo tikra jūros rykšte-Foto-nr-6394_6395.jpg
  • Laivo stalius tapo tikra jūros rykšte-Foto-nr-6394_6396.jpg
  • Laivo stalius tapo tikra jūros rykšte-Foto-nr-6394_6397.jpg
  • Laivo stalius tapo tikra jūros rykšte-Foto-nr-6394_6398.jpg
  • Laivo stalius tapo tikra jūros rykšte-Foto-nr-6394_6399.jpg
  • Laivo stalius tapo tikra jūros rykšte-Foto-nr-6394_6400.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Laivo stalius tapo tikra jūros rykšte"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.