Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Lietuvio pėdsakai Šv. Lauryno upėje

Iš reiso su naujos kartos laivu „Innovator“ grįžęs jūrų kapitonas Juozas Liepuonius teigė turėjęs malonų pokalbį su šv. Lauryno upės locmanais.

 

Į laivą „Innovator“ Šv.Lauryno upėje sodinamas locmanas, kuris ir papasakojo apie žymų Kanados lietuvį
Į laivą „Innovator“ Šv.Lauryno upėje sodinamas locmanas, kuris ir papasakojo apie žymų Kanados lietuvį @ nuotr.

Prisiminė garbingą lietuvį

 

Sužinoję, kad laivo „Innovator“ kapitonas yra iš Lietuvos kanadiečiai locmanai prisiminė Juozą Vincentą Danį – Daniliauską. Jis Kanadoje žinomas, kaip navigacijos įrenginių inžinierius.

Pagal J.Danio idėjas 1960-1975 metais buvo atnaujinti visi šv. Lauryno upės švyturiai.

J.V.Danys – Daniliauską yra pasaulinio garso švyturių projektuotojas ir statytojas.

Jis suprojektavo daugiau kaip 50 švyturių. Parašė daugiau kaip 60 straipsnių švyturių, užtvankų ir kitokių hidrotechninių įrenginių statybos temomis.

1985 m. Kanados pašto žinyba išspausdino keturių pašto ženklų seriją. Trys iš juose pavaizduotų švyturių suprojektuoti J.Danio. Tai Haut–fond Prince, Pelee Passage ir Sisters Islet. Pastarajam, kaip pats pažymėjo viename savo laiškų, J.Danys siekė švyturio bokštui suteikti panašumą į lietuviškuosius koplytstulpius.

J.Daniui priklauso upės dirbtinių salų idėja – ledo dangomis stabilizuoti ir sulaikyti jos judėjimą. Tai palengvino laivininkystę žiemos metu. 1979 m. J.Danys apskaičiavo sulaikančių ledą dirbtinių salų pastovumą ir šių tyrimų medžiagą pateikė Kanados transporto ministerijai. Duomenys buvo panaudoti kaip rekomendacijos projektuotojams. Dirbtinės salos naudojamos ne tik laivininkystei gerinti, bet ir naftos paieškų metu darant gręžinius.

 

 

Emigracijoje domėjosi Lietuva
 

J.Danys 1914 m. gimė Marijampolės apskrities Padovinio kaime. Nepriklausomoje Lietuvoje jaunas vaikinas buvo baigęs hidrotechnikos mokslus. Dar būdamas studentu dalyvavo Latvijos Degumo hidroelektrinės statyboje. Baigęs mokslus dirbo Lietuvos vandens kelių valdybos viršininku, Turniškių hidroelektrinės statybos viršininku. 1939 – 1940 m. jis buvo Lietuvos Energijos komisijos nariu. Nuo 1940 metų dėstytojavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete.

Karas privertė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Hidrotechnikos katedros vedėją J.Danį 1944 m. emigruoti iš Lietuvos. Pradžioje jis dar dėstytojavo Vokietijoje, bet 1947 m. persikėlė į Kanadą, kur gavo inžinieriaus projektuotojo darbą.

Būdamas emigracijoje jis lietuvių spaudoje paskelbė keturis straipsnius, skirtus Lietuvos energetinio aprūpinimo tematikai: „Vandens jėga Lietuvos energijos ūkyje“ ir „Lietuvos upių vandens jėgos naudojimo sumanymai“ (1946), „Lietuvos upių energetinis pobūdis“ ir „Minija rajono elektrifikacijoje“ (1948). Realybėje šie jo sumanymai nebuvo įgyvendinti, nes sovietinė valdžia ilgam laikė Lietuvą okupacijos replėse.

Atvykęs į Kanadą jis keletą metų projektavo ir statė upių užtvankas, o nuo 1955 m. paskirtas šv. Lauryno upės hidrotechninių įrenginių, užtvankų ir jūros kelių projektavimo ir statybos vyriausiuoju inžinieriumi.

Šv. Lauryno upės jūrų kelio statyba buvo vienas ambicingiausių planų. Įrengtas 2077 jūrmylių kelias nuo Atlanto iki Didžiųjų ežerų. Per ketverius metus įgyvendintas grandiozinis vieno milijardo JAV dolerių vertės projektas. Pastatyta hidroelektrinė, dvi didelės užtvankos, penki šliuzai. Po šio projekto įgyvendinimo J.Danys 1959 m. buvo paskirtas Kanados transporto ministerijos laivininkystės įrenginių tarnybos statybos skyriaus viršininku. Čia jis ir išgarsėjo kaip talentingas švyturių projektuotojas.  

J.Danys gyveno Kanados sostinėje Otavoje. Nuolat domėjosi Lietuva. 1992 m. lankėsi joje. Bendradarbiavo su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Mirė 2005 metų rugsėjo 27 d. Otavoje, kur ir palaidotas.

 

 

Žymiausi suprojektuoti švyturiai

 

Žymiausias J.Danio darbas yra Prince Shoal švyturys. Jo pagrindą sudaro du viršūnėmis suremti plieniniai kūgiai, pripildyti betono. Švyturio apatinis kūgis laužo slenkantį ledo masyvą, o viršutinis sklaido bangas.

Daugelis technologinių Prince Shoal švyturio statybos naujovių vėliau buvo panaudotos statant kitus šios paskirties objektus.

Po Prince Shoal buvo pastatyti du vienodi Brulė Bank švyturiai Šv.Lauryno upėje.

Kita įžymybė Ile Aux Coudres švyturys buvo 34–asis J. Danio suprojektuotas, pastatytas 1971 m. už maždaug 80 km į rytus nuo Kvebeko. Tai pirmasis visiškai automatizuotas švyturys Kanadoje. Buvo nustatyta, kad čia ledo jėgos yra didesnės nei veikiančios Brulė Bank švyturį. Ši aplinkybė lėmė ir kitokią jo konstrukciją.

Iš J.Danio projektuotų švyturių dar minėtinas įspūdingas Pelee Passage švyturys Erio ežere (1976 m.). Jame tarsi integruoti Prince Shoal ir Ile Aux Coudres švyturių projektai. Pelee Passage švyturys pastatytas ant plieninių polių, atremtų ir inkaruotų į uolinį pagrindą. Jis visiškai automatizuotas. Įrengta platforma malūnsparniui nusileisti.

Net penkiasdešimt vienas švyturys Šv. Lauryno upės jūriniame kelyje, kuriuos J.Danys pats suprojektavo arba vadovavo jų projektavimo darbams ir prižiūrėjo statybą, buvo modernios konstrukcijos ir gerai atlaikė gamtos stichijų veikimą. Dauguma jų jau yra technikos paminklai, naudojami ir kitiems tikslams, bet savo laiku jie suvaidino didelį vaidmenį, palengvinant transatlantinių laivų judėjimą šiuo keliu. Juos projektuojant buvo rasti nauji moksliniai, techniniai ir technologiniai sprendimai, padedantys tolesnei hidrotechninės statybos plėtrai.

Fotoreportažas
  • Lietuvio pėdsakai Šv. Lauryno upėje-Foto-nr-7283_7285.jpg
  • Lietuvio pėdsakai Šv. Lauryno upėje-Foto-nr-7283_7284.jpg
  • Lietuvio pėdsakai Šv. Lauryno upėje-Foto-nr-7283_7286.jpg
  • Lietuvio pėdsakai Šv. Lauryno upėje-Foto-nr-7283_7287.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Lietuvio pėdsakai Šv. Lauryno upėje "

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.