Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

„Mayflower“ laivas ir jo keleiviai

Greitai bus minimas 400 metų jubiliejus, kai į dabartinę JAV teritoriją įžengė puritonai.

Piligrimai protestantai laivo denyje meldžiasi prieš žygį pagal dailininko Roberto Veiro paveikslą.
Piligrimai protestantai laivo denyje meldžiasi prieš žygį pagal dailininko Roberto Veiro paveikslą. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Bėgo iš Anglijos

 

Rugsėjo 16-ąją iš Plimuto išplaukęs prekybinis laivas „Mayflower“ į Naująjį Pasaulį gabeno anglų religinius disidentus. Jie tikėjosi pradėti naują gyvenimą kitapus Atlanto.

Griežti protestantizmo šalininkai dar nuo XVI a. siekė apvalyti (angl. - to purity) Anglikonų bažnyčią nuo Romos katalikų. Jie nebuvo patenkinti ir valstybės valdymo forma, kai visa aukščiausia valdžia priklausė vienam asmeniui. Karalius tuo pat metu buvo ir Anglikonų bažnyčios galva.

Tuometiniam Anglijos karaliui Jokūbui I puritonų reikalavimai labai nepatiko. Dėl valdžios persekiojimų aktyvesni disidentai bėgo iš Anglijos į Olandiją. Per keliolika metų protestantų bendruomenė, įsikūrusi Olandijoje, išaugo iki 300 narių, tačiau daugelis nerado darbo.

1620 m. akcinė bendrovė „Virginia Company“, kuri karaliaus parėdymu rūpinosi anglų gyvenviečių kūrimu Šiaurės Amerikos pakrantėse, pasiūlė puritonams keltis ten. Jiems buvo pažadėta privačios nuosavybės teisė į apgyvendintą žemę ir apmokėtos kelionės išlaidos.

Plukdyti puritonų kolonistus į Naująjį Pasaulį sutiko penkiasdešimtmetis burlaivio „Mayflower“ laivo savininkas ir kapitonas Christopheris Jonesas.

 

Prekybinis ir gerai ginkluotas

 

„Mayflower“ buvo tipiškas 30-33 m ilgio trijų stiebų prekybinis burlaivis. Jame buvo trys deniai: pagrindinis, ginklų ir krovinių. Viršutinis denis turėjo du antstatus, laivo priekyje ir gale. Galinio antstato pačiame viršuje buvo kapitono ir jo padėjėjų gyvenamosios patalpos. Po jomis – įgulos narių miegamasis, skirtas 20-30 žmonių. Kadangi jie dirbo pamainomis ir ne visi miegojo tuo pačiu metu, ši patalpa nebuvo didelė.

Tame pačiame antstate buvo įrengta ir vairinė. Šturvalo tada dar nebuvo, kapitonas ar jo padėjėjai stovėdami valdė laivą vairalazdės (rumpelio) pagalba. Dar žemiau esančiame ginklų denyje reiso metu gyveno keleiviai. Jie tik retkarčiais, kai būdavo ramesnis oras, išlipdavo į viršutinį denį.

„Mayflower“ buvo gerai ginkluotas. Prekybinis laivas privalėjo apsiginti nuo piratų ir Anglijai priešiškų šalių jūrininkų. Ginklų denyje buvo keturios šaudymo angos iš abiejų laivo pusių. Laivas turėjo 7 didesnes patrankas ir 3 mažesnes, šaudančias iš laivagalio.

Dar žemiau krovinių triume keleiviai laikė maisto atsargas, drabužius, asmeninius ginklus, karinę įrangą (šarvai, šalmai, muškietos, pistoletai, kardai ir kalavijai), o taip pat įrankius, kurių prireiks naujakuriams.

 

Laivo įgula

 

 „Mayflower“ į tolimą kelionę išplaukė su 102 keleiviais. Jo įgulą sudarė 14 pareigūnų ir 36 denio jūreiviai. Laivui vadovavo C.Jonesas. Jis ir jo laivas buvo Europos krovinių verslo veteranai, dažniausiai kursavę tarp Londono ir Prancūzijos, Norvegijos uostų. Nei vienas, nei kitas nebuvo kirtęs Atlanto vandenyno. Laive buvo keli įgulos nariai, įskaitant kapitono padėjėjus Johną Clarką ir Robertą Coppiną, kurie prieš tai jau buvo plaukę į Naująjį Pasaulį.

Dvidešimt vienerių metų Johnas Aldenas gamino, remontavo ir prižiūrėjo laivo statines. Tai buvo labai svarbus darbas, nes visas maistas ir gėrimai, pasiimti į tolimą kelionę, buvo laikomi statinėse.

Laivo gydytojas Gilesas Healei buvo ką tik Londone baigęs mokslus, galėjo verstis kirpėjo-chirurgo praktika. Kelionė laivu „Mayflower“ greičiausiai jam buvo pirmas „tikras“ darbas. Atsižvelgiant į tai, kad beveik pusė įgulos ir keleivių galų gale mirė, jis, matyt, nebuvo gerai pasiruošęs atlikti profesinę pareigą.

Keturi intendantai, kurių vardai liko nežinomi, buvo atsakingi už krovinių priežiūrą, o taip pat ir pamainų budėjimo valandų nustatymą. Ginkluotės meistras rūpinosi saugiu parako laikymu ir patrankomis. Laivo pareigūnų kategorijai taip pat priklausė bocmanas, dailidė ir virėjas.

Laivo įgula turėjo keletą navigacijai skirtų priemonių: kompasą, laglynį (ilga virvė su mazgais) laivo greičiui matuoti, senovinį smėlio laikrodį ir žemėlapį.

 

Sunki kelionė

 

Pirmoji kelionės pusė vyko sklandžiai. Vienintelė problema buvo jūros liga. Keleiviai dažniausiai miegojo ir gyveno ginklų denyje. 102 žmonių gyvenamasis plotas buvo 17 m ilgio ir 7 m pločio. Šeimos čia buvo pasidariusios mažas „kajutes“ – plonomis medinėmis pertvaromis atskirtas patalpas, suteikiančias šiokį tokį privatumą. Tarp denių aukštis siekė tik pusantro metro - ne kiekvienas didesnio ūgio žmogus galėjo atsistoti tiesiai.

Keleiviai leido laiką skaitydami žvakių šviesoje arba lošdami kortomis, prasimanydami įvairių žaidimų. Maistą jie gaminosi patys laivo denyje įrengtoje krosnyje. Racionas nebuvo įvairus. Keleiviai su maistu vartojo daug alkoholio, nes jis saugesnis už statinėse laikomą vandenį.

Spalį Atlante prasidėjo audros. Kartais vėjas būdavo toks stiprus, kad dėl saugumo tekdavo nuleisti bures ir dreifuoti vandenyne. Dėl audringų orų laivas Amerikos krantus pasiekė žymiai šiauriau, nei jie buvo gavę leidimą įsikurti „Virginia Company“ nurodytoje vietoje.

Po 66 plaukimo dienų, 1620 m. lapkričio 9 d., tekant Saulei, „Mayflower“ įgula pastebėjo Menkės įlankos kyšulį. Nors tai ir nebuvo ta vieta, kur jie turėjo įkurti gyvenvietę, dėl užėjusių blogų orų keleiviai nutarė niekur kitur nebeplaukti. Gruodžio 25 d. anglų puritonai pradėjo pirmųjų pastatų statybą krante.

Nespėjus baigti statybų, visą žiemą keleiviai praleido „Mayflower“ laive sirgdami skorbutu, pneumonija ir tuberkulioze. C.Jonesas planavo iš karto po atvykimo grįžti Anglijon, tačiau jo įgulą užklupo tos pačios ligos. Pavasarį liko gyvi tik 53 keleiviai, išmirė ir pusę įgulos. Pagaliau, 1621 m.  balandžio 5 d. puritonus į Šiaurės Ameriką atgabenęs laivas išplaukė į Angliją.

 

Pagarba puritonams

 

Puritonų piligrimų laivas „Mayflower“ užima svarbią vietą JAV istorijoje. Daugiau kaip 30 milijonų ten gyvenančių žmonių gali laikyti save tų 102 keleivių, išsilaipinusių dabartinėje Plimuto įlankoje Masačiusetso valstijoje, palikuonimis.

Pagerbiant šio laivo atminimą Anglijoje buvo pastatyta tiksli jo kopija – „Mayflower II“, kuri 1957 m. perplaukė Atlanto vandenyną ir ilgus metus dalyvavo įvairiuose jūriniuose renginiuose. Siekiant paminėti puritonų piligriminės  kelionės laivu „Mayflower“ 400-asias metines, 2020 m. Atlantą kirs dar vienas, jau trečias to paties pavadinimo laivas. Tai bus laivas-robotas, kuris automatiškai plauks, naudodamas tik saulės ir vėjo energiją. Pakeliui jis atliks daugybę tyrimų.

1979 m. JAV buvo sukurtas istorinis televizijos filmas apie „Mayflower“ ir jo keleivių nuotykius.

Fotoreportažas
  • „Mayflower“ laivas ir jo keleiviai-Foto-nr-8463_8464.jpg
  • „Mayflower“ laivas ir jo keleiviai-Foto-nr-8463_8465.jpg
  • „Mayflower“ laivas ir jo keleiviai-Foto-nr-8463_8466.jpg
  • „Mayflower“ laivas ir jo keleiviai-Foto-nr-8463_8467.jpg
  • „Mayflower“ laivas ir jo keleiviai-Foto-nr-8463_8468.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "„Mayflower“ laivas ir jo keleiviai"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.