Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Vaikystėje visada svajojau apie jūrą ir svetimus kraštus. Svajonė išsipildė - sėdim su laive dirbančiu vietiniu Saidov ir grožimės ekvatoriaus saulėlydžiu - Žydrūnas Naujokas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Mažos vertės pirkimo kvietimas

Mažos vertės pirkimo kvietimas

2015-01-07

Kviečiame dalyvauti Video ir fototechnikos pirkimo konkurse  Mažos vertės pirkime (Apklausoje). (BVPŽ kodas – 38600000).

Pirkimo dokumentai pateikti CVP portale ir "Albatrosas.lt" interneto svetainėje

Pirkimas Nr. 213757

Pasiūlymus galima teikti CVP priemonėmis iki 2015-01-15   10 val.

Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas "Marinus"

 

Pridedama: Viešojo pirkimo sąlygos, techninė specifikacija, Sutarties projektas

 

 

 

TIEKĖJŲ KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

PAGAL VYKDOMĄ APKLAUSĄ

 

Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas "Marinus" (įmonės kodas 141574658, Birutės g.8, Klaipėda, biuras Agluonos g.5, Klaipėda) atlieka apklausą dėl projekto „Bendradarbiavimo su Baltijos jūros regiono valstybėmis galimybių studijos rengimas ir įgyvendinimas“ pagal šį punktą - Video ir fototechnikos įsigijimas.

 

 

1. Trumpas pirkimo aprašymas: 1). Video ir fototechnikos įsigijimas. Prekė (BVPŽ kodas – 38600000)

2. Pirkimo būdas: Mažos vertės pirkimas (Apklausa) vykdoma naudojantis CVP IS priemonėmis. Apie pirkimą skelbti internetinėje svetainėje "Albatrosas.lt". Apklausoje gali dalyvauti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Perkamas objektas nepasižymi meninėmis ar išskirtinėmis savybėmis.

 

3. Reikalavimai:

3.1. Paslaugos teikėjas privalo užpildyti pasiūlymo lentelę  - Video ir fototechnikos įsigijimas (2 priedas).

3.2. Vykdomas vienas pirkimas, kuris neskaidomas į dalis.

3.3.  Detalesnė informacija apie reikalavimus pateikiama Tecninės specifikacijos sąlygose (1 priedas).

 

4. Kitos sąlygos:

4.1. Vadovautis griežtai nurodytomis Techninės specifikacijos sąlygomis (1 priedas), neleidžiama teikti alternatyvių pasiūlymų.

4.2. Pateiktas sutarties pavyzdys (3 priedas), kurios punktų pateikus pasiūlymą nebebus galima keisti.

 

5. Kvalifikacijos reikalavimai: TIEKĖJUI netaikomi kvalifikaciniai reikalavimai.  

 

6. Pasiūlymų vertinimas: mažiausia kaina.

 

7. Perkančioji organizacija Techninėje užduotyje išvardintoms prekėms įsigyti nustato didžiausias leidžiamą bendrą sumą - 4198 (keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni  eurai).

 

8. Pasiūlymų pateikimo terminas: Perkančioji organizacija pasiūlymus pagal pridedamą formą prašo pateikti CVP sistemos priemonėmis iki 2015 m. sausio 15 d.. 10 val.

 

9. Kontaktinis asmuo: Apklausą vykdo viešųjų pirkimų organizatorius Vidmantas Matutis, tel. 8 686 02050; el. paštas: vidmantasmatutis@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

PROJEKTAS „BENDRADARBIAVIMO SU BALTIJOS JŪROS REGIONO VALSTYBĖMIS GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“,

Video ir fototechnikos įsigijimas.

 

1. ĮVADINĖ DALIS

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas "Marinus".

1.2. Informacija apie projektą: Bendradarbiavimo su Baltijos jūros regiono valstybėmis galimybių studijos rengimas ir įgyvendinimas. Projekto vykdymo metu rengiamos ekspedicijos su žuvininkystės verslo veikla, kultūros, istorijos, tradicijų pažinimu susietos ekspedicijos po Baltijos jūros regiono šalis - Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją, Daniją, Vokietiją, Lenkiją, Rusijos Kaliningrado sritį. Pagal surinktą medžiagą parengiama Bendradarbiavimo su Baltijos jūros regiono valstybėmis galimybių studija, knyga „Žvejybos tradicijos Baltijos jūros regione“, 3 dokumentiniai filmai, pateikiama apdorota informacinė medžiaga pagal šį projektą jau sukurtai Interneto svetainei "Albatrosas.lt"                                                                                        

Išsamiau apie projektą: www.albatrosas.lt.

          1.3. Paslaugos perkamos įgyvendinant šią projekto dalį:       

Video ir fototechnikos įsigijimas

 

2. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

 

2.1. Sudaroma viena atskira pirkimo sutartis.

 

2.2. Perkama ši nauja video ir fototechnika

 

Techniniai reikalavimai:

 

 

Eil.Nr.

Priemonė

Parametrai

Kiekis/vnt

1.

Fotoaparatas

Vaizdo taškai - ne mažiau nei 22 milijonai (5760x3840)

Viso kadro jutiklis

Ne blogesnis nei 1/8000-30 sekundės išlaikymas

Ne mažiau 8.6 cm, 1040 tūkst. taškų, didelio ekranėlio LCD ekranas; 

Jautrumas - ne blogesnis nei 100-25600 (102400) ISO;

Fotosesija - Fokusuojant ne mažiau 6 kadrai per sekundę;

Greitas fazinis fokusavimas ne mažiau nei 60 taškų;

Videofunkcija - FullHD, MPG4/H264 formatu su 1920x1080 (30p,25p,24p), 1280x720 (60p,50p), 640x480 (30p,25p,24p) video formatais

Laikmenos - SD, SDHC, SDXC, CF, CF2

Apsaugotas nuo drėgmės ir dulkių magnio lydinio korpusas;

Veidrodinis - didelis, su keičiamais objektyvais;

Išorinė blykstė;

Programų perjungimo ratukas;

Optinis vaizdo ieškiklis;

USB2, HDMI jungtys;

Ličio akumuliatorius vienu įkrovimu ne mažiau 900 nuotraukų;

 

1

2.

Fotobjektyvas

Pilno kadro, 70-200 mm objektyvas. Šviesumas F/2.8, su stablizatoriumi, Di VC USD

 

1

3

Atminties kortelė

CF (Compacht flash), ne mažiau 16GB, 800x

1

4

Atminties kortelė

SDHC ne mažiau 16GB, 600x

1

5

Kuprinė

Juodos arba mėlynos spalvos talpinanti ne mažiau kaip 3380 gr svorį - aparatą su objektyvu, blykste bei įvairiais priedais; nešiojamąjį kompiuterį iki 15,4".

 

1

6

Trikojis su galva

Velbon arba panašaus tipo, suskleistas ne ilgesnis 58 cm, max aukštis ne mažiau 160 cm, minimalus aukštis ne daugiau 65 cm. Rekomenduojamas laikymo svoris ne mažiau 2 kg, paties svoris ne daugiau 2 kg

1

 

 

2.3. Prekės Perkančiąjai organizacijai turi būti pateikiamos Klaipėdoje Tiekėjo nurodytu adresu.

2.4. Prekėms Tiekėjas turi suteikti ne mažiau kaip trijų metų garantijas.

 

 

3. VYKDYMO TERMINAI

 

3.1. Pradžios data: sutarties pasirašymo data.

3.2. Prekės pateikiamos ir už jas atsiskaitoma nuo 2015 m. sausio 20  iki 2015 m. kovo 1 dienos. Prekės pirkimo laiką šiuose rėmuose nurodo Pirkėjas.

 

 

4. APMOKĖJIMO TVARKA

 

Paslaugų teikėjui apmokama už faktiškai suteiktas prekes pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus įkainius ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo.

 

     

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 priedas

 

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

Video ir fototechnikos įsigijimas

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

TIEKĖJO pavadinimas

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)

 

TIEKĖJO kodas

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai)

 

TIEKĖJO adresas

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

El. pašto adresas

 

Bankas

 

Banko kodas

 

Sąskaitos numeris

 

 

(Pastaba. Pildoma, jei TIEKĖJAS ketina pasitelkti subrangovus)

Subrangovo pavadinimas

 

Subrangovo kodas

 

Subrangovo adresas

 

 

Pareiškiame, kad sutinkame su visomis nustatytomis sąlygomis.

Pareiškiame, kad esame suinteresuoti dalyvauti poirkime ir sudaryti pirkimo sutartį pagal PIRKIMO DOKUMENTUOSE nustatytus reikalavimus.

Pareiškiame, kad pasiūlymas yra parengtas nepasinaudojant ryšiais, informacija, sulygintais duomenimis arba susitarimu su kitais ūkiniais subjektais arba asmenimis.

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pranešame, kad rūpestingai išnagrinėję PIRKIMO DOKUMENTUS, esame pasirengę atlikti PREKIŲ pardavimą pagal reikalavimus už:

 

(numatoma PREKIŲ kaina - suma skaičiais ir žodžiais su PVM eurais)

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 priedas

 

 

 

Projekto „Bendradarbiavimo su Baltijos jūros regiono valstybėmis galimybių studijos rengimas ir įgyvendinimas“ priemonė - Video ir fototechnikos įsigijimas.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonės „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“ pagal 2013-03-01 sutartį Nr. EŽF-KL-12-01-005.

 

VIDEO IR FOTOTECHNIKOS ĮSIGIJIMO

 PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Data

Nr.

 

Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“, juridinio asmens kodas 141574658, ne PVM mokėtojas, kurios registruota vieta yra Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda, buveinė Agluonos g. 5, Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama prezidento Vidmanto Matučio, veikiančio pagal klubo įstatus  (toliau – Pirkėjas), ir ................., juridinio asmens kodas ............, buveinė ....................., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ......................., veikiančio pagal Įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Kompiuterių ir kompiuterinių programų įsigijimas (toliau – Prekių) pirkimas. Teikiamų Prekių techninė specifikacija pateikiamia Sutarties sąlygų priede Nr. 1 (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. PROJEKTAS „BENDRADARBIAVIMO SU BALTIJOS JŪROS REGIONO VALSTYBĖMIS GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“,

                                                         Video ir fototechnikos įsigijimas

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis negali būti ilgesnė nei  iki 2015 m. kovo 1 d.

2.2. Sutarties pradžios data nuo sutarties pasirašymo datos.

 

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

Pinigų rūšis

 

Kaina eurais

Sutarties kaina be PVM

 

 

PVM

 

 

Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)

 

 

 

       

 

3.2. Mokėjimai atliekami eurais per 10 dienų po prekės sukomplektavimo ir Tiekėjo pateiktos sąskaitos faktūros.

3.2.1. Pirkėjas už suteiktas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos nr.: 

Bankas:

Banko kodas:

3.2.2. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.3. Sutartyje numatyta Prekės kaina negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Per vykdymo laikotarpį padidėjus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) jo dydis įskaičiuojamas į konkursinio pasiūlymo metu nustatytą kainą.

3.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo nereikalaujama - sutartis yra nedidelės vertės, pinigai sumokami ją įvykdžius.

 

4. Šalių atsakomybė

4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas - 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Pirkėjas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės neatlieka Prekės pardavimo nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus .įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio .delspinigius nuo neatliktų Paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos.

4.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc.  bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

4.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

4.3.2. nutraukti Sutartį.

5. Susirašinėjimas

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

 

Pirkėjas

Tiekėjas

Vardas, pavardė

Vidmantas Matutis

 

Adresas

Žalgirio 18-2, Priekulė, Klaipėdos raj.

 

Telefonas

8 686 02050

 

Faksas

 

 

El. paštas

vidmantasmatutis@gmail.com

 

 

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš tris dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6. Sutarties nutraukimas

6.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Tiekėjui raštu prieš 15 kalendorinių dienų:

6.1.1. jeigu Tiekėjas bankrutuoja (jo turto ir pareigų perėmėjas nesutinka toliau vykdyti Sutarties tomis pačiomis sąlygomis) arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Pirkėjui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

6.1.2. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

6.1.3. jeigu Tiekėjo atliekamame darbe yra esminių nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių esminių trūkumų, nesilaikoma sutartyje numatytų punktų.

6.1.4. jeigu dėl nenugalimos jėgos Pirkimo- pardavimo atlikimas turi būti atidėtas neapibrėžtam laikotarpiui;

6.1.5. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, Tiekėjas sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti, paduotas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Tiekėjui iškėlimo, iškelta bankroto ar restruktūrizacijos byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai ar yra kitos svarbios aplinkybės ir surinktų duomenų visetas sudaro prielaidą, kad Tiekėjas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Pirkimas-pardavimas bus atliktos nekokybiškai, ar gali būti apsunkintas nuostolių išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo;

6.1.6. kitais šios Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

6.3. Jeigu Pirkėjas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų 6.1 punkte (išskyrus 6.1.4 punktą), Pirkėjas sumoka tik už tinkamai atliktą pardavimą. Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui visas dėl šio Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas, susietas su Sutartyje numatytu pirkimu, bei kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolius.

6.4. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Pirkėjui raštu prieš 15 kalendorinių dienų:

6.4.1. jeigu Pirkėjas be pagrindo nutraukė privalomuosius mokėjimus ir yra įsiskolinęs arba nevykdo kitų Sutartyje numatytų esminių įsipareigojimų ir, nepaisydamas Tiekėjo raštu įteiktų prašymų, nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti.

6.5. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, susitarimą įforminant dvišaliu dokumentu.

7. Kitos nuostatos

7.1. Šią Sutartį sudaro pati Sutartis ir Sutarties specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1 (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. PROJEKTAS „BENDRADARBIAVIMO SU BALTIJOS JŪROS REGIONO VALSTYBĖMIS GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“ VIDEO IR FOTOTECNIKOS ĮSIGIJIMAS).

 

7.1. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

7.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-76 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“

7.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Papildomai Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

7.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

7.5 Kiekviena iš Sutarties šalių įsipareigoja, kad gavusi ar sužinojusi konfidencialią informaciją apie kitą šalį, jos neskelbs viešai (išskyrus privalomus pagal įstatymus atvejus) be kitos šalies išankstinio sutikimo raštu.

7.6. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

7.6.1. priedas Nr. 1 (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. PROJEKTAS „BENDRADARBIAVIMO SU BALTIJOS JŪROS REGIONO VALSTYBĖMIS GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS" VIDEO IR FOTOTECNIKOS ĮSIGIJIMAS)

 

Pirkėjo vardu                                                                                                               Tiekėjo vardu

 

  Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“

 

 

Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda

 

     

Tel.  8686 02050

 

 

El. paštas: vidmantasmatutis@gmail.com

 

 

A.s. LT 56 7044 0600 0787 6751

AB SEB  bankas

 

 

Banko kodas 70440

 

 

Įmonės kodas 141574658

 

 

Ne PVM mokėtojas

 

___________________                                                          __________________

Vidmantas Matutis                                                       

 

 (parašas)                                                                                                           (parašas)

                      A.V.                                                                                                                     A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Mažos vertės pirkimo kvietimas "

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.