Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Nepaprasta „Komendant Pilsudski“ odisėja

Prieš šimtą metų Gdanske iškilmingoje aplinkoje buvo inauguruotas pirmasis nepriklausomos Lenkijos karinis jūrų laivas „Komendant Pilsudski“.

Atvirukas. Kanonierė "Komendant Pilsudski".
Atvirukas. Kanonierė "Komendant Pilsudski". @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Sugrįžimas į jūrą

 

Lenkija turi senas karinio jūrų laivyno tradicijas. Pirmosios profesionalios jūrų pajėgos buvo pradėtos formuoti Žygimanto Senojo laikais (XVI a.). Karališkasis jūrų laivynas vykdė operacijas prieš rusus ir švedus. Didžiausia ir kartu paskutinė Lenkijos karališkojo laivyno pergalė buvo pasiekta Olivos mūšyje (1627) su švedais.

Po pirmojo pasaulinio karo, kai Lenkija atkūrė savo nepriklausomybę, lenkai ėmėsi kurti ir savo karinį jūrų laivyną. Į tėvynę sugrįžo daug patyrusių karininkų, kurie tarnavo Rusijos, Austrijos-Vengrijos ir Vokietijos karinėse jūrų pajėgose. Tarp jų buvo nemažai aukšto rango karinių jūrininkų, kurie, pasinaudodami savo buvusia padėtimi, bandė ieškoti paramos kai kuriose užsienio valstybėse. Iš pradžių Didžioji Britanija pažadėjo perduoti Lenkijai vieną kreiserį, keturis minininkus, du aptarnavimo laivus ir keletą torpedinių katerių. Vėliau britų Admiralitetas tokių planų atsisakė.

Versalio taikos sutartis suteikė Lenkijai daugiau kaip 140 kilometrų Baltijos jūros pakrantės su mažais uostais Helyje ir Pucke. Pastarasis tapo besiformuojančio Lenkijos karinio jūrų laivyno pagrindine baze.

 

Suomių pasiūlymas

 

Naujai kuriamas Lenkijos karinis jūrų laivynas susidūrė su laivų trūkumu. Jūrinių reikalų departamentas pradėjo ieškoti galimybių juos nusipirkti. 1920 metų kovo mėnesį du departamento pasiuntiniai nuvyko į Suomiją, kur jiems buvo pateiktas pasiūlymas įsigyti du „lengvo tipo kreiserius“. Iš Lenkijos atvykę jūrų karininkai buvo nuvežti į Abo (dabar Turku) apžiūrėti parduodamų laivų.

Ten paaiškėjo tokia istorija. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, carinės Rusijos Baltijos laivynui prireikė nedidelių, bet manevringų, lengvai šarvuotų ir gerai ginkluotų karo laivų. Rusijos imperijai priklausiančioje Suomijos Abo laivų statykloje buvo užsakyta pastatyti 12 tokių laivų.

Iki Spalio perversmo, po kurio Rusijoje į valdžią atėjo bolševikai, buvo tik pradėta tokių laivų statyba. Suomija, paskelbusi nepriklausomybę, perėmė Abo laivų statyklos valdymą kartu su jame nebaigtais statyti laivais.

Lenkams siūlomi laivai buvo baigti statyti, tačiau neįtraukti į Suomijos karinį jūrų laivyną, nes nutarta juos parduoti. Dėl komunistinės propagandos, kurią skleidė bolševikinė Rusija po pralaimėto Varšuvos mūšio, Lenkijos jūrinių reikalų departamento atstovai sutarė su suomiais, kad laivai oficialiai bus parduodami Gdansko vokiečių draugijai kaip prekybiniai laivai. Todėl jie buvo nudažyti balta spalva.

 

Kelionė į Lenkiją

 

Vienam iš perkamų laivų, dar jam tebesant Suomijoje, Lenkijos karo ministras oficialiai suteikė „Komendant Pilsudski“ pavadinimą, kad primintų lenkų tautai Józefo Pilsudskio nuopelnus. Panašia intencija ir pirmajam Lietuvos karo laivui buvo suteiktas „Prezidentas Smetona“ pavadinimas.

Atlikus laivo bandymus, pašalinus pastebėtus trūkumus, buvo pasirašyta pirkimo sutartis. Lenkija už laivą sumokėjo 2 913 818 Suomijos markių. Dėl to, kad laivas į Lenkiją turėjo plaukti su komercine vėliava, jis buvo įregistruotas Helsinkyje. 1920 metų lapkričio 30 dieną 20 valandą prekybiniu laivu apsimetęs būsimasis „Komendant Pilsudski“ iš Abo išvyko į Lenkiją su suomiu įgula, vadovaujama suomių kapitono Arvido Resko. Gdanską laivas pasiekė gruodžio 3 dieną 8 valandą ryto.

Gruodžio 29 dieną, trečiadienį, laive buvo pakelta Lenkijos karinė vėliava. Tai reiškė, kad „Komendant Pilsudski“ tapo pirmuoju Lenkijos karo laivu Baltijos jūroje. Tai buvo 50 metrų ilgio lengvai šarvuota kanonierė (pranc.. canon-patranka), ginkluota dvejomis patrankomis, keturiais zenitiniais kulkosvaidžiais ir 30 minų. Laivo standartinis greitis siekė 15 mazgų. Į laivą buvo galima pakrauti 64 tonas anglies ir 22 tonas vandens. Plaukiant maksimaliu greičiu tokių atsargų turėjo pakakti 700 jūrmylių įveikimui.

 

Su slapta misija į Klaipėdą

 

Pradiniu tarnybos laikotarpiu „Komendant Pilsudski“ dažniausiai atlikdavo reprezentacinę rolę, atstovaudamas Lenkijos karines jūrų pajėgas. 1921 metų kovo viduryje laivas išvyko į savo pirmąjį užsieninį reisą. Jis gabeno Lenkijos vyriausybės atstovus į Klaipėdą. Po poros metų „Komendant Pilsudski“ dar kartą vyko tuo pačiu maršrutu gabendamas lenkų generalinio štabo atstovus ir prancūzų karininkus iš Gdansko į Klaipėdą. Tokių  kelionių tikslas buvo aiškus.

Pagal Versalio sutartį, Klaipėda ir jos kraštas buvo atskirti nuo karą pralaimėjusios Vokietijos ir tapo Antantės valstybių protektoratu. Prancūzijai buvo pavesta jį administruoti. Tuo tarpu Lenkija aktyviai reiškė pretenzijas į Klaipėdos valdymą.

Vėlesniais metais „Komendant Pilsudski“ ir Suomijoje statytas jo dvynys „General Haller“ surengė keletą reisų į Baltijos šalis, aplankydami Švediją, Daniją, Latviją ir Estiją. Klaipėdą prijungus prie Lietuvos, per visą tarpukarį nei vienas, nei kitas lenkų laivas jame nebesilankė.

 

Pasiglemžė vokiečiai

 

1939 metų rugsėjo 1 dieną, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, „Komendant Pilsudski“ dalyvavo Lenkijos pakrantės gynyboje savo zenitiniais kulkosvaidžiais atremdamas vokiečių aviacijos antpuolius. Vėliau jis kartu su kitais laivais išplaukė Helio link. Pucko įlankoje vėl teko atremti vokiečių bombonešių antpuolius.

Atplaukus į Helį ir nebeturint šansų ištrūkti iš Baltijos jūros ir pasiekti Angliją, visa laivo ginkluotė buvo perkelta į sausumos pozicijas, o įgula papildė priešlėktuvinės gynybos pajėgas. Prasidėjus deryboms dėl kapituliacijos, spalio 1 dieną lenkai patys nuskandino „Komendant Pilsudski“ Helio uosto akvatorijoje.

Vokiečiai, užėmę uostą, skenduolį iškėlė ir jau 1939 metų gruodžio mėnesį jį pilnai atnaujino. Pavadintas „Heisternest“, papildė vokiečių karo laivyną – Kriegsmarine. Buvo dislokuojamas Danijoje ir Prancūzijoje, atlikdavo minų tralavimo operacijas. 1943 metais Nanto uoste jis buvo nuskandintas po anglų ir amerikiečių aviacijos antpuolių. Tolesnis laivo likimas nežinomas.

Fotoreportažas
  • Nepaprasta „Komendant Pilsudski“ odisėja-Foto-nr-9202_9203.jpg
  • Nepaprasta „Komendant Pilsudski“ odisėja-Foto-nr-9202_9204.jpg
  • Nepaprasta „Komendant Pilsudski“ odisėja-Foto-nr-9202_9205.jpg
  • Nepaprasta „Komendant Pilsudski“ odisėja-Foto-nr-9202_9206.jpg
  • Nepaprasta „Komendant Pilsudski“ odisėja-Foto-nr-9202_9207.jpg
  • Nepaprasta „Komendant Pilsudski“ odisėja-Foto-nr-9202_9208.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Nepaprasta „Komendant Pilsudski“ odisėja"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.