Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Vaikystėje visada svajojau apie jūrą ir svetimus kraštus. Svajonė išsipildė - sėdim su laive dirbančiu vietiniu Saidov ir grožimės ekvatoriaus saulėlydžiu - Žydrūnas Naujokas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Paslaptingo autoriaus „Mirusiųjų laivas“

Vokietijos Gutenbergo leidykla gavo romano rankraštį, pasirašytą nieko nesakančia pavarde – B.Travenas. Romanas tapo labai populiarus, o jo autorystė sukėlė daugybę spėlionių.

Skulptūra „Mirusiųjų laivas“ Vokietijoje, kurio autorius John Behan.
Skulptūra „Mirusiųjų laivas“ Vokietijoje, kurio autorius John Behan. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Vyniojamo popieriaus lakštai

 

 

Nemažos apimties romanas buvo parašytas pieštuku vyniojamo popieriaus lakštuose, pageltusiuose ir vabzdžių išvarpytuose. Tai rodė, kad jie ilgai gulėjo tropinio klimato krašte. Atgalinis adresas tai patvirtino: siunta atėjo iš Meksikos, Tampiko miesto.

 

Autorius, lyg tyčia, apie save neparašė nė vienos eilutės. Nebūtų apmaudu, jeigu būtų pasirodę, kad kūrinys niekam tikęs. Tačiau leidėjų nuomone romanas rodė, kad jo autorius – puikus rašytojas. Į leidėjų prašymus pateikti savo autobiografiją, paslaptingasis rašytojas atsakė: „Aš visiškai nesuprantu, kodėl skaitytojai turi domėtis rašytojo asmeniniu gyvenimu, kodėl tiek triukšmaujama dėl jo vardo“.

 

Taip nieko ir nesužinojusi apie rankraščio autorių, leidykla 1926 metais romaną išspausdino. Jis turėjo milžinišką pasisekimą ir visame pasaulyje išgarsino B.Traveno vardą. Tai buvo „Mirusiųjų laivas“

 

 

Išplaukė nesulaukęs jūreivio

 

 

Nedarbas, infliacija, darbo klasės išnaudojimas – tokia buvo daugelio Europos šalių kasdienybė, kai pasirodė paslaptingojo autoriaus romanas. Jame aprašomas negailestingas jūrininkų, dirbančių sudėtingomis sąlygomis, išnaudojimas.

Pagrindinis romano veikėjas ir pasakotojas yra amerikiečių prekybos laivo „Tuscaloosa“ jūreivis Gerhardas Gale, kurio vardas knygoje minimas tik vieną kartą.

Jo laivas su medvilnės kroviniu iš Naujojo Orleano atvyko į Antverpeną. Paskutinį vakarą prieš naują reisą, gavęs avansą, jūreivis nutarė prasiblaškyti niekada nemiegančiame mieste. Naktį praleidęs su prostitute, į uostą jūreivis grįžo ankstų rytą, tačiau savo laivo čia jau neberado. Pasirodo, „Tuscaloosa“ išplaukė dar trečią valandą nakties.

Liko krante be dokumentų ir pinigų. O svarbiausia – išplaukusiame laive liko ir jo jūrininko knygelė. Sėdėdamas krantinėje jis savo laivui linkėjo, kad tas užplauktų ant pakrantės uolų ir būtų priverstas grįžti į uostą. Deja!

Netrukus jį sulaikė Belgijos policija ir, kaip asmenį be pilietybės, deportavo į Olandiją. Bet ir čia niekas nelaukia žmogaus be tapatybės dokumentų. Kiekviena šalis stengiasi tokiais atsikratyti. Taip prasideda nelaimingo jūrininko odisėja per visą Vakarų Europą. Iš Olandijos jį vėl grąžina į Belgiją, belgai deportuoja į Prancūziją, prancūzai – į Ispaniją. Laivo ir dokumentų netekęs jūrininkas valdžios biurokratų buvo prievarta, kaip koks teniso kamuoliukas, mėtomas iš vienos šalies į kitą. Jam nepadėjo net JAV konsulatas Paryžiuje, nors G.Gale dirbo amerikiečių laive.

 

Kito pasirinkimo nėra

 

Pagrindinis romano herojus vis dar tikisi, kad vieną gražią dieną kas nors šūktels iš uoste stovinčio laivo: „Bičiuli, gal nori dirbti mūsų laive?“. Pagaliau taip ir atsitiko nedideliame pietinės Portugalijos uoste. Seniai lauktas pasiūlymas nuskambėjo iš apgailėtinos išvaizdos garlaivio „Yorikke“. Laivas labai nušiuręs, įgula vilki nuskarusiais rūbais, bet jūreivių prietarai neleidžia atsakyti „ne“, jei esi tvirtai „sėdęs ant seklumos“.

G.Gale priėmė pasiūlymą. Jo naujojo laivo įgulą sudarė įvairių tautybių jūrininkai. Daugelis jų, kaip ir G.Gale, buvo netekę dokumentų. Negalėdami įsidarbinti žinomose laivininkystės kompanijose, jie tiesiog vergavo prastos reputacijos laivuose. Laivas, kurio jūrininkai neturi jokių dokumentų ir tarsi neegzistuoja šiame pasaulyje, anais laikais pačių jūrininkų buvo vadinamas „mirusiųjų laivu“.

Sukčiavimo ir negailestingo išnaudojimo auka tapo ir B.Traveno aprašytas jūreivis. Paaiškėjo, kad garlaivyje „Yorikke“ vargu ar kada nors plauks į Liverpulį, kaip sakė kapitonas samdomam jūreiviui. G.Gale pateko į garlaivio katilinę, kuri priminė daugiau pragarą, negu mašinų skyrių. Gyvenimo ir darbo sąlygos čia buvo siaubingos. Bet, pasirodo, gali būti ir dar blogiau. Apie tai jūrininkas pasakoja paskutiniuose romano puslapiuose.

 

 

Kurtas iš Mėmelio

 

Vieninteliu romano herojaus draugu vargo kelionėse tapo lenkas Stanislawas Koslowskis, Jutlandijos jūrų mūšio dalyvis. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, buvusioje Prūsijoje gimęs lenkas nesugebėjo sureguliuoti savo pilietybės teisinės padėties, todėl blaškėsi po pasaulį. Tarp kitų nelaimėlių, dirbančių „mirusiųjų laive“, minimas ir jaunas jūreivis Kurtas, kilęs iš Memelio.

 

Jį gyvenimas taip pat vėtė ir mėtė po pasaulį. Susidėjęs su streikininkais ir liumpenais, jis kažkur prarado savo dokumentus. Visi bandymai per vokiečių konsulatus sugrįžti namo jam baigdavosi nesėkme. Klaipėdiškio Kurto istorijai romane skirtas visas skirsnis. Jo ir kitų romano herojų gyvenimas baigiasi tragiškai.

 

 

Mitai ir legendos

 

Netrukus po „Mirusiųjų laivo“ pasirodė nauji B.Traveno pavarde pasirašyti romanai – „Medvilnės rinkėjai“, „Siera Madrės lobiai“, „Baltoji rožė“ ir kiti. Skaitančioji visuomenė, milijonai rašytojo talento gerbėjų ėmė reikalauti: pasakykite kas yra tas paslaptingas rašytojas, neretai pasirašantis tik raidėmis „B.T.“.

Literatūrinis pasaulis sukūrė ne vieną legendą. Vieni tvirtino, kad tai Džekas Londonas, imitavęs mirtį, ir dabar šia pavarde pasirašinėjantis savo naujus kūrinius. Kiti buvo įsitikinę, kad tai Meksikos prezidento Adolfo Lopez pseudonimas. Mat visi romanų rankraščiai į leidyklas atkeliaudavo iš Meksikos. Viena „Štern“ žurnalistė paskelbė hipotezę, kad B.Travenas yra nesantuokinis Vokietijos kaizerio Vilhelmo sūnus.

B.Travenas turėjo kelis vadinamuosius „generalinius įgaliotinius“. Jie tvarkydavo visus jo reikalus, susirašinėdavo su leidėjais. Vokiečių literatūrologas Rolfas Recknagelis dešimt metų bandė atsekti B.Traveno pėdsakus: ieškojo archyvuose, analizavo daugybę spaudos pranešimų, apklausė daug asmenų, kurie gal būt ką nors žinojo apie paslaptingąjį rašytoja. Žingsnis po žingsnio tyrinėtojas artėjo prie savo tikslo, tačiau savo knygoje „B.Traven. Beiträge zur Biografie“, išleistoje 1965 metais Leipcige, rašo, kad šio rašytojo gyvenimas vis dar skendi rūkuose.

 

 

Ar atskleista B.Traveno paslaptis?

 

1969 metais Meksikos spaudoje pasirodė pranešimas apie B.Traveno mirtį ir jo artimų draugų straipsniai apie jį. Taip pat viešai padarė pareiškimą B.Traveno našle prisistačiusi Rosa Elen Lujan. Pagaliau šiek tiek paaiškėjo paslaptingos rašytojo gyvenimo aplinkybės.

Esą tikroji rašytojo pavardė buvusi Traven Torsvan Croves. Gimė jis 1890 metais Čikagoje, emigrantų – išeivių iš Skandinavijos – šeimoje. Anksti tapo našlaičiu. Jaunystėje valkatavo, dirbo krovėju, junga, denio jūreiviu, kūriku laivuose, kurie gabendavo medvilnę iš Naujojo Orleano į Antverpeną.

Pirmojo pasaulinio karo metais atvyko į Vokietiją. Čia išryškėjo jo publicistinis talentas. Reto Maruto slapyvardžiu jis bendradarbiavo spaudoje. Būdamas kairiųjų pažiūrų sveikino Bavarijos Tarybų Respublikos susikūrimą, dalyvavo revoliucinių komitetų veikloje. Žlugus respublikai, Travenas pabėgo iš Vokietijos. Jo antrąja tėvyne tapo Meksika. Čia esą ir buvo parašyti romanai, išgarsinę paslaptingą autorių.

Kai kas ir šiandien abejoja ar iš tikrųjų atskleistas B.Traveno paslaptis. Juk jis buvo nepralenkiamas mistifikatorius.

Fotoreportažas
  • Paslaptingo autoriaus „Mirusiųjų laivas“ -Foto-nr-4390_4391.jpg
  • Paslaptingo autoriaus „Mirusiųjų laivas“ -Foto-nr-4390_4392.jpg
  • Paslaptingo autoriaus „Mirusiųjų laivas“ -Foto-nr-4390_4393.jpg
  • Paslaptingo autoriaus „Mirusiųjų laivas“ -Foto-nr-4390_4394.jpg
  • Paslaptingo autoriaus „Mirusiųjų laivas“ -Foto-nr-4390_4395.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Paslaptingo autoriaus „Mirusiųjų laivas“ "

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.