Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Plaukimo tarp piratų įspūdžiai

Kelionė į Rytus arba Kalėdos Somalio piratų vandenyse.

Plaukdama per Adeno sąsiaurį „Deltuvos“ įgula įdėmiai stebėjo aplinką
Plaukdama per Adeno sąsiaurį „Deltuvos“ įgula įdėmiai stebėjo aplinką @ Arūno Bružo nuotr.

Jūrų kapitonas

Kelionė į Rytus arba Kalėdos Somalio piratų vandenyse. Taip Lietuvos Jūrų laivininkystės motorlaivio „Deltuva“ kapitono Arūnas Bružo pavadinti pateikti įspūdžiai apie plaukimą per piratų knibždantį Adeno sąsiaurį.

Užsitęsęs remontas

Liepoja. Laivo remontas. Atplaukėme į gamyklą spalio pradžioje, o dabar jau lapkričio vidurys. Atsibodo. Jūreivių paskirtis – plaukti. Mes vis remontuojame laivą. Daug darbų atliko pati įgula. Kad laivą remontuoja ir įgula užsienyje mažai kas tiki. Pas mus niekas nesikeitė nuo sovietinių laikų.

Remontas eina į pabaigą. Laukiame reiso užduoties. Gauname. Grūdų pakrovimas Liepojoje, išsikrovimas – Mauritanijoje. Beveik niekas iš įgulos narių ten nebuvo. Iki lapkričio 25d. laivą reikia pristatyti pakrauti. Nespėja jo suremontuoti. Reisas anuliuojamas.

Gruodžio pradžioje laivas palieka remonto įmonę. Kur plaukti? Kol kas niekas nežino. Po kelių dienų gauname užduotį. Iš Olandijos Flisingeno gabensime krovinį į Irano Bandar Abbas uostą. Niekas iš įgulos narių ten nebuvo. Jausmai prieštaringi – džiaugtis ar bijoti? Plaukiame į kai kurių politikų skelbiamą „blogio ašies šalį“ – Iraną. Reikės kirsti Somalio piratų rajoną.

Juodas reketas

Iš Flisingeno uosto išplaukėme 2009 m. gruodžio 9 d. su 13524 tonomis krovinio. Ilgas reisas. Iki Sueco kanalo ne kartą plaukta. Anglijos kanalas, Biskajaus įlanka, Atlanto vandenynas, Gibraltaro sąsiauris, Viduržemio jūrą. Oras geras, nuotaika puiki.

Kyla nerimas. Vis arčiau Somalio piratų vandenys. Nesinori su jais susitikti. Kas mus išpirks? Lietuvos jūrų laivininkystė? Mums nuolat primenama, kad ji neturi pinigų. Sunkmečiu nors smarkiai ir sumažino atlyginimus, bet nuolat juos mokėjo.

Gruodžio 19 d. priplaukėme Sueco kanalą. Beveik 200 kilometrų plaukimas dykuma. Įspūdis didžiulis. Nuosėdų paliko bendravimas su locmanais, Sueco kanalo inspekcija. Vyko „juodas reketas“. Locmanai griežtai reikalavo dovanų. Kartais net rėkdami ant laivo tiltelio. Dovano tokios apie kurias Klaipėdos uosto locmanai net nedrįstų svajoti.

Užpuolimai iš „laivų-motinų“

2009 m. gruodžio 20 d. įplaukėme į Egipto, Sudano, Saudo Arabijos, Jemeno valstybių krantus skalaujančią Raudonąją jūrą. Ji ramesnė nei Baltija. Įveikėme per keturias paras. Atsivėrė Adeno įlanka - Somalio piratų zona. Jie turi greitaeigius katerius. Peilius ir kardus piratai pakeitė į automatus ir granatsvaidžius. Specialiosios tarnybos kovai su piratavimu skelbia, kad nuo 2009 m. pradžios iki 2010 m. sausio 27d. piratai atakavo 221 laivą, iš jų užgrobė 49.

Piratai naudoja „Laivus-motinas“. Tai oficialus, visų tarnybų kovai su piratavimu, terminas. „Laivas-motina“ gali būti bet koks užgrobtas prekybinis ar žvejybinis laivas. Jie naudojami kaip plaukiojančios piratų bazės.

Iš „Laivų-motinų“ žaibiškai puolami laivai. Katerių greitis gali viršyti 30 mazgų (apie 60 km/val). Puolimas trunka 5-6 minutes. Ataka vykdoma nuo saulės pusės. Piratus sunku pastebėti. Raketiniais granatsvydžiais, automatais apšaudomas tiltelis, mėginama paralyžuoti laivo valdymą, ryšį. Mums būnant regione taip atakuotas tanklaivis. Jo nepavyko užgrobti. Piratų auka tapo autovežis „Asian Glory“. Jis pavarstas „Laivu-motina“. Specialiosios tarnybos kovai su piratavimu pranešė jo koordinates ir patarė aplenkti per 100 jūrmylių. 

Rusų karinė palyda

Šventosios Kalėdos - šeimos šventė. Prisimename namus, žmonas, vaikus.

Tačiau esame Adeno įlankoje. Taškas „A“ yra vakarinio tranzito koridoriaus pradžia. Mūsų laukė modernus rusų karinis laivas „Admiral Chabanenko“ su 650 karinių jūreivių įgula. Atplaukimo laikas į tašką „A“ buvo suderintas jau prieš keletą dienų. Nerekomenduojama ten pasirodyti anksčiau nei karinis laivas. Per dvi valandas susirinko 9 prekybiniai laivai. Karavane 8 laivai galėjo plaukti 12 mazgų greičiu, vienas lėtesnis. Į jį, nes plauks atsilikęs, pasodintas specialiosios paskirties būrys. Į greitesniuosius laivus priėmėme po šešis automatais ginkluotus Rusijos armijos karinius jūrininkus. Tai žymiai saugiau nei atsimušinėti nuo piratų gaisrinėmis žarnomis. Yra instrukcija kovoti vandens srove prieš piratų grantsvaidžius ir automatus. Jėgos nelygios, bet tokias nęsamones kažkas kuria. Mums, jūreiviams, reikia jų laikytis. Yra ir teisingų instrukcijų. Patariama užlipus piratams su automatais ant laivo, „neduoti jiems į nosį“, o elgtis diplomatiškai.

Rusijos karinio laivo lydimas konvojus pajudėjo gruodžio 25 d. 10 val. laivo laiku. Plaukiame į tašką „B“. Tai rytinis tranzitinio koridoriaus taškas. Iki jo 594 jūrmylės. Sustiprinti įgulos budėjimai, atidžiai stebima aplinka. Ant tiltelio nuolat budi ginkluotas Rusijos karinio laivyno karininkas. Automatais ginkluoti karo jūrininkai įsitaisę laivo priekyje ir gale. Duotas įsakymas – neprileisti prie laivo nieko arčiau nei 500 metrų. Atsiradus pavojui – įspėjamieji šūviai į orą, po to į mėginančiuosius priartėti. Jautėmės saugiai, nors įtampa buvo.

Plaukimo konvojuje metu įvyko keli incidentai. Konvojaus priekyje praplaukė greitaeigis kateris. Jemeno karinis kateris kirto kelią tarp konvojaus laivų. Tai daryti griežtai draudžiama. Tarp palydos kariškių jautėsi sujudimas.

 Pavojus šalia

Į tašką „B“ atplaukėme gruodžio 27 d. rytą. Iš mūsų laivo į katerį išsilaipino rusų „desantas“. Padėkojome Rusijos kariškiams už saugų laivo vedimą. Jiems ir dovanų negaila.

Niekas iš įgulos narių nebuvo Indijos vandenyne. Piratų gali būti ir čia. Gruodžio 30-oji. Nuotaika nekokia – norisi namo, kur ruošiamasi sutikti Naujuosius Metus. Motorlaivio „Deltuva“ įgula sutiks juos Irane.

11.40 val. laivo laiku atėjau ant tiltelio. Trečiasis kapitono padėjėjas pranešė, kad iš dešiniojo borto už triejų jūrmylių mato keturis katerius. Ant tiltelio susirinko visi šturmanai. Atidžiai stebime aplinką. Pasukome laivą į kairę, kad praplauktume katerius didesniu atstumu. Palikome juos dreifuoti laivugalyje. Pagalvojome, kad pavojus nebegręsia. Klydome. Staiga kateriai dideliu greičiu pradėjo plaukti link mūsų. Paskelbiau pavojų, įgula atliko veiksmus numatytus pagal „laivo užpuolimo“ instrukciją. Atlikome laivo manevrus, įjungėme tifoną (garsinis prietaisas), pranešėme aplinkinėms kranto bei laivų radijo stotims apie galimą piratų puolimą. Buvome pasiruošę išsiūsti „nelaimės signalą“ specialiosioms tarnyboms kovai su piratavimu. Žaibiškai priartėję prie laivo iki 50 m., kateriai sulėtino greitį ir sustojo. Kateriuose matėme galimus piratus. Jie buvo vienodai apsirengę, su gelbėjimosi liemenėmis. Po kelių minučių per radijo ryšį mums pranešė, kad tai buvo kariniai patruliai. Kas pranešė liko neaišku. Jokio karinio laivo mes nematėme. Gal paskubėjome skelbti pavojaus signalą? Tačiau, bet kurie kariškiai privalo pranešti laivui apie atliekamą veiksmą. Mums nebuvo pranešta.

Vėliau 2010 m. vasario 5-11 d. būdami Italijos Augusta uoste, sužinojome, kad Irano kariniai kateriai užpuldinėja prekybinius laivus ir reikalauja išpirkos. Nurodyta, kad laivai plaukdami šiame rajone atliktų imtųsi atsargumo veiksmų, jei kas mėgintų pulti. Taip sužinojome, kad mūsų veiksmai gruodžio 30-ąją buvo teisingi.

Krovėjai gyveno laive

2009 m. gruodžio 31d. prisirišome prie krantinės Bandar Abbas uoste Irane, kur stovėjome iki sausio 10 d.

Įspūdį paliko švara uoste. Vykstant iškrovimui laive ant pagrindinio denio gyveno 15 iraniečių. Jie valė laivo triumus, šlavė prieplauką. Darbininkai miegojo ant kartono lapų, turėjo savo „lauko“ virtuvę. Kiekvieną dieną jiems atveždavo produktus. Iraniečiai su įgula bendravo draugiškai, nerodė priešiškumo.

Iš Irano išplaukėme į Panajy uostą Indijoje. Romantiška šalis. Niekas iš įgulos narių Indijoje nesilankė. Žinojome, kad visiems neteks išlipti į krantą. Toks mūsų darbas, esame - ne turistai.  Pavyko organizuoti kelionę iš reido į krantą ir 11 įgulos narių pamatė Indiją.

Kol krovė laivą jame ant pagrindinio denio gyveno 15 indų -  krovėjų. Kaip ir irakiečiai, jie turėjo lauko viryklę, gaminosi valgį. Bendravimas su indais mums paliko geresnį įspūdį nei su iraniečiai.

2010 m. sausio 18 dieną į laivą pakrauta 16130 tonų krovinio. Paskirties uostas Italijoje. Vėl reikės plaukti Indijos vandenynu ir Adeno įlanka.

Kelias namo

Sėkmingai pasiekėme rytinį tranzitinio koridoriaus tašką „B“. Jau laukė rusų karinis laivas „Neustrashimy“ su 350 žmonių įgula. Jis turėjo malūnsparnį ir netgi du branduolinius užtaisus. Rusai lydėjo trijų laivų konvojų. Į mūsų laivą leidome įlipti ginkluotam specialiosios paskirties būriui. Pasijutome žymiai saugiau. Adeno įlanką iki taško „A“ praplaukėme be nuotykių.

Priekyje vėl Sueco kanalas, vėl „juodasis reketas“. Ta pati įtampa ant laivo tiltelio.

Viduržemio jūroje mus pasitiko audra. 2010 m.vasario 5 dieną atplaukėme į Italijos Augusta uostą Sicilijos saloje.Ten išsikrovėme pusę krovinio, likusį nuplukdėme į antrąjį pagal dydį Italijos Barletta uostą. Čia musų jau laukė autobusu atvežta nauja 12 narių įgula.

Mes, 14 įgulos narių atidirbome daugiau nei septynis mėnesius. Greičiau namo pas žmonas ir vaikus. Liko autobusu pravažiuoti visą Italiją, Austriją, Vokietiją, Lenkiją. Namo – kas į Klaipėdą, kas į Šiaulius, Uteną ar Baisiogalą. Aš radviliškietis. Jūrininkų sutiksi visoje Lietuvoje.

 

 

Fotoreportažas
  • Plaukimo tarp piratų įspūdžiai-Foto-nr-322_323.jpg
  • Plaukimo tarp piratų įspūdžiai-Foto-nr-322_324.jpg
  • Plaukimo tarp piratų įspūdžiai-Foto-nr-322_325.jpg
  • Plaukimo tarp piratų įspūdžiai-Foto-nr-322_326.jpg
  • Plaukimo tarp piratų įspūdžiai-Foto-nr-322_327.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Plaukimo tarp piratų įspūdžiai"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.