Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Plieninio jūrų monstro galas

Sukanka 77 metai, kai pralaimėjęs mūšį, Atlanto vandenyne nuskendo didžiausias ir galingiausias nacistinės Vokietijos karo laivas „Bismarck“.

Paskutinis „Bismarck“ mūšis
Paskutinis „Bismarck“ mūšis @ nuotr.

Krikštamotė – Bismarko anūkė

 

Nuotykių pilna šio laivo istorija prasidėjo Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. 1939 m. vasario 14 d. Hamburgo laivų statykloje „„Blohm & Voss“ į vandenį buvo nuleistas 250 m ilgio plieninis monstras.

Pagal Versalio taikos sutartį, pasirašytą 1919 m., Vokietijai buvo draudžiama viršyti numatytą karinių laivų tonažą ir jų skaičių. Hitleris nusispjovė į tas sankcijas. Naujasis karo laivas „Bismarck“, taip pavadintas Vokietijos imperijos pirmojo kanclerio Otto von Bismarcko garbei, viršijo visus sutartyje numatytus apribojimus.

Pabrėždamas išskirtinę šio laivo svarbą, pats fiureris atvyko į jo krikštynas ir pasakė kalbą. Krikštamote buvo viceadmirolo Wilfried von Loewenfeldo žmona Dorotėja – Bismarcko anūkė. Pagal tradiciją ji laivą „pakrikštijo“ sudaužydama šampano butelį į plieninį jo bortą.

1940 m. rugpjūčio 24 d. šarvuotis „Bismarck“ oficialiai buvo įtrauktas į Vokietijos karinio jūrų laivyno sudėtį. Jo vadu paskirtas 46 m. Ernestas Lindemannas (1894-1941), turintis „Kapitän zur See“ rangą, kuris sausumos pajėgose atitinka pulkininko laipsnį.

 

Plaukiojanti tvirtovė

 

1941 m. „Bismarck“ buvo sėkmingai išbandytas Baltijos jūroje. Jis pasiekė 30,01 mazgų (55,58 km/val.) greitį ir tapo vienu greičiausiu tokios klasės šarvuočiu pasaulyje. Įspūdingai atrodė ir „Bismarck“ ginkluotė. Keturiuose šarvuotuose bokšteliuose buvo sumontuoti 8 stambaus kalibro pabūklai, kurio sviediniai galėjo pasiekti taikinį už 36 kilometrų. Kituose šešiuose bokšteliuose slėpėsi 12 kiek mažesnio kalibro patrankų. Įvairiose laivo vietose buvo išdėstyta dar bent kelios dešimtys kitokių ginklų, tarp jų ir zenitinės patrankos.

Didžiuliame angare stovėjo 4 žvalgybos lėktuvai. Jų saugų ir greitą pakilimą užtikrino dvi katapultos. Laivo korpusas buvo padengtas naujos sudėties plieno šarvais, kurių storis siekė daugiau kaip 30 centimetrų.

Iki „Bismarcko“ nei vienas Vokietijos karo laivas negalėjo pasigirti tokia kovine galia. Nacistinė propaganda neklydo šį didžiulį laivą su 2000 žmonių įgula prilygindama plaukiojančiai tvirtovei.

 

Pirmasis mūšis

 

Po to, kai laivas buvo paskelbtas tinkamas karo tarnybai, grosadmirolas Erikas Rėderis (1876-1960), nusprendė šarvuotį „Bismarck“ drauge su kreiseriu „Prinz Eugen“ pasiųsti į Atlanto vandenyną. Ten jie turėjo dalyvauti operacijoje, kurios kodinis pavadinimas „Rheinübung“ („Reino pratybos“).

Pagrindinis šios karinės operacijos tikslas buvo prasiveržti į Atlanto vandenyną ir užkirsti kelią transportinių laivų konvojams, gabenantiems bet kokius krovinius į Jungtinę Karalystę. Jai vadovauti paskirtas admirolas Güntheris Lütjensas (1889-1941) su savo štabu įsikūrė šarvuotyje „Bismarck“.

Ankstų gegužės 24-osios rytą vokiečiai kirto Danijos sąsiaurį tarp Islandijos ir Grenlandijos ir pasiekė atvirą Atlanto vandenyną. Čia jiems kelią pastojo du britų kariniai laivai – kreiseris „Hood“ ir šarvuotis „Prince of Wales“.

Britai būdami dar už 22 kilometrų pradėjo šaudyti į pastebėtus priešo laivus. Vokiečiai iš pradžių nesivėlė į mūšį, nes admirolui  G.Lütjensui buvo įsakyta pulti tik konvojų – pagrindinį operacijos taikinį. Nesiliaujant apšaudymui, neišlaikė „Bismarck“ vado E.Lindemanno nervai. Jis pareiškė, kad neleis britams nebaudžiamai pleškinti į savo laivą.

Vokiečiai, naudodamiesi naujausiais nuotolio matavimo prietaisais, iš pirmo bandymo pataikė į kreiserį „Hood“. Galiausiai iš „Bismarck“ buvo paleistas lemtingas šūvis, kuris pramušė britų kreiserio šarvus ir perlaužė jį pusiau. „Hood“ agonija, kol jis nugarmėjo į gelmes, užtruko 8 minutes. Iš laive buvusių 1419 įgulos narių, išsigelbėjo tik trys.

Per susišaudymą nukentėjo ir „Bismarck“. Iš rikiuotės išėjo vienas generatorius, buvo pramuštos dvi kuro cisternos, į vieną katilinę pradėjo sunktis vanduo. Buvo nutarta laivą nukreipti į  Sen Nazero uostą vakarų Prancūzijoje.

 

Žuvo apsuptas persekiotojų

 

Londoną pasiekusi žinia, kad britų Karališkojo laivyno pasididžiavimas kreiseris „Hood“ nuskendo po vienintelio „Bismarck“ šūvio, sukėlė sąmyšį. Įsiutęs Vinstonas Čerčilis įsakė žūt būt sunaikinti tą vokiečių karo laivą.

Šiaurės Atlante patruliavę britų laivai buvo atleisti nuo ankstesnių užduočių ir pasiųsti medžioti „Bismarck“. Tuo metu admirolas G.Lütjensas padarė lemtingą klaidą. Jis nutraukė radijo tylą ir pasiuntė pranešimą laivyno štabui apie savo tolimesnius ketinimus. Signalas buvo britų perimtas ir iššifruotas.

Žinodami kur „Bismarck“ ieškos prieglobsčio, puolė jį persekioti du lėktuvnešiai, 13 kreiserių, 21 eskadrinis minininkas, 6 linijiniai kreiseriai. Pirmieji bėglį aptiko lėktuvai. Gegužės 26 d. iš lėktuvo paleista torpeda pataikė į silpniausią šarvuočio vietą – laivagalį. Vairas užstrigo 15 laipsnių kampu į kairįjį bortą. „Bismarck“ laivo vadas pasiuntė į Berlyną radijo pranešimą – „Laivas nevaldomas. Mes kausimės iki paskutinio šovinio“.

Iš rikiuotės išvesto laivo įgula suprato, kad jiems tai gali būti paskutinė naktis. Siekdamas pakelti kovinę dvasią, E.Lindemanas atvėrė savo vyrams maisto ir gėrimų sandėlių duris.

Gegužės 27 d. nevaldomą vokiečių šarvuotį apspito britų kariniai laivai. Po įnirtingo mūšio viena po kitos buvo išvestos iš rikiuotės „Bismarck“ patrankos ir valdymo postas, suniokota visa viršutinė laivo dalis. Galutinį jo likimą nulėmė iš britų laivų paleistos torpedos. 10.35 val. laivas nuskendo apvirtęs kiliu į viršų. Iš daugiau kaip 2000 įgulos narių išsigelbėjo tik 115.

Sklando legenda, kad laivo vadas E.Lindemannas nebandė nuplaukti toliau nuo skęstančio laivo, o grimzdo kartu su juo pridėjęs ranką prie savo kapitoniškos kepurės snapelio.

Fotoreportažas
  • Plieninio jūrų monstro galas-Foto-nr-7345_7346.jpg
  • Plieninio jūrų monstro galas-Foto-nr-7345_7347.jpg
  • Plieninio jūrų monstro galas-Foto-nr-7345_7348.jpg
  • Plieninio jūrų monstro galas-Foto-nr-7345_7349.jpg
  • Plieninio jūrų monstro galas-Foto-nr-7345_7350.jpg
  • Plieninio jūrų monstro galas-Foto-nr-7345_7351.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Plieninio jūrų monstro galas "

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.