Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Vaikystėje visada svajojau apie jūrą ir svetimus kraštus. Svajonė išsipildė - sėdim su laive dirbančiu vietiniu Saidov ir grožimės ekvatoriaus saulėlydžiu - Žydrūnas Naujokas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Po vandeniu į Ameriką

Vokiečių povandeninis laivas „Deutschland“ buvo pirmoji submarina (lot. sub – priešdėlis, reiškiantis buvimą po kuo nors), kuri prieš 100 metų gabeno krovinius per Atlantą.

Atvirukas išleistas pirmąjai DEUTSCHLAND kelionei per Atlantą, vadovaujant kapitonui Koenigui, pažymėti..
Atvirukas išleistas pirmąjai DEUTSCHLAND kelionei per Atlantą, vadovaujant kapitonui Koenigui, pažymėti.. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Submarina be torpedų

 

Pirmojo pasaulinio karo metais Didžiosios Britanijos karališkasis laivynas aktyviai blokavo savo priešininkės Vokietijos jūrines komunikacijas. Vokiečiams tai sukėlė didelių sunkumų importuojant strateginės paskirties žaliavas ir įrengimus, kurių reikėjo karo reikalams. Kita vertus, Antantės šalių vykdoma blokada paralyžavo ir prekybos bei pramonės kompanijų veiklą.

Visi, pradedant valdžia ir baigiant verslininkais, suko galvas ką dabar daryti? Bremeno prekybos rūmų pirmininkas Alfredas Lomanas (Alfred Lohmann, 1870-1919) pasiūlė originalią idėją. Jo manymu anglų blokadą galėtų pralaužti krovininiai povandeniniai laivai. Jie būtų statomi, dalyvaujant Vokietijos bankui ir Šiaurės Vokietijos Loido kompanijai, privačiomis lėšomis.

Pirmuoju povandeniniu komerciniu transportiniu laivu tapo 65 metrų ilgio „Deutschland“. Į vandenį jis buvo nuleistas 1916 metų kovo 28 dieną Fridricho Krupo laivų statykloje Kylio mieste. Tuo metu tai buvo pati ilgiausia submarina pasaulyje. Ji neturėjo jokios ginkluotės, todėl daugiau vietos liko kroviniams. Laivas galėjo priimti apie 750 tonų krovinių ir 200 tonų degalų, kurių turtėjo užtekti 12000 jūrmylių kelionei..

„Deutschland“ buvo aprūpintas dviem dyzeliniais varikliais po 400 AG. Plaukiant paviršiuje jie leisdavo laivui pasiekti 10 mazgų greitį, o pasinėrus – apie 6 mazgus. Maksimalus panirimo gylis 50 metrų. Laivo įgulą sudarė 4 karininkai ir 25 žemesnio rango jūreiviai.

 

Anglai įsiuto:“Skandinsime!“

 

Į savo pirmąjį reisą „Deutschland“, vadovaujamas Norddeutschen Lloyd kompanijos kapitono Pauliaus Kionigo (Paul König, 1867-1933), išplaukė 1916 m. birželio 14 dieną. Nujaučiant, kad jo išvykimas iš Bremeno neliks paslaptyje, povandeninis laivas savaitę slapstėsi tarp Fryzų salų Šiaurės jūroje. Įsitikinęs, kad britai neaptiko jo laivo pėdsakų, P. Kionigas davė įsakymą plaukti per Atlantą į Baltimorę.

Nutolęs nuo Škotijos, didžiąją likusios kelionės dalį „Deutschland“ plaukė vandens paviršiumi. Pasinerdavo tik horizonte pasirodžius kokiam nors laivui. Dėl didesnio saugumo vokiečių povandenininkai tada neiškišdavo net periskopo. Kelionės tikslą vokiečių komercinis povandeninis laivas pasiekė per 16 dienų įveikęs 3800 jūrmylių atstumą.

JAV spauda plačiai aprašė pirmojo komercinio povandeninio laivo atvykimą į Baltimorę. Tai labai sujaudino Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos vyriausybes. Jos protestavo prieš tai, kad povandeniniai laivai karinių konfliktų metu būtų naudojami komerciniais tikslais. Esą, kas ten žino, ką jie gabena, juk jų nesustabdysi ir nepatikrinsi, kaip įprastus prekybinius laivus.

Anglų ir prancūzų konsulų prašymu vokiečių povandeniniame laive „Deutschland“ apsilankė JAV Jūrų ministerijos inspekcija. Po apžiūros ji konstatavo, kad šiame laive nerasta jokių ginklų ir uniformuotų jūreivių. Taigi, „Deutschland“ pripažintas komerciniu laivu.

Anglai įsiuto. Dienraštyje „Morning Post“ buvo išspausdintas oficialus Vyriausybės pranešimas. Jame sakoma, kad „Deutschland“ pagal visas savo technines savybes laikomas kariniu laivu. Jeigu Antantės sąjungininkų laivai pastebės jį už JAV jūros teritorinių vandenų, jis bus atakuojamas ir nuskandinamas.

 

Taranavo vilkiką

 

Nepaisant rimtų grasinimų, „Deutschland“ laimingai sugrįžo į Bremeną, nors tik apie 190 jūrmylių plaukė panirusi. Šiuo reisu povandeninis laivas pargabeno 341 toną nikelio, 93 tonas alavo ir 348 tonas kaučiuko. Krovinys buvo vertas 17,5 milijonų markių ir kelis kartus viršijo laivo statybos kaštus.

Pelningas reisas skatino pakartoti pavojingą žygį. 1916 m. spalio 10 dieną „Deutschland“ vėl paliko Bremeno uostą. Šį kartą jis turėjo nugabenti chemines medžiagas, vaistus, vertybinius popierius, brangakmenius ir pašto siuntas į Naująjį Londoną Konektikuto valstijoje.

Čia vokiečių povandeninis laivas vėl sukėlė vietinės visuomenės susidomėjimą. Juk daugelis jo gyventojų buvo susiję su jūreivyste ir laivų statyba. Vokiečių submariną aplankė garsus amerikiečių inžinierius Simonas Lake, kuris projektavo ir statė pirmuosius povandeninius laivus JAV.

Į laivą pakrovus įvairių krovinių, tarp kurių buvo ir 6,5 tonos sidabro luitų, „Deutschland“ susiruošė kelionei į namus. Deja, pradžia buvo nesėkminga. Palikdamas Naująjį Londoną vokiečių povandeninis laivas taranavo kelyje pasitaikiusį uosto vilkiką. Vietinis laikraštis „Newe London Day“ rašė, kad smūgis buvo toks stiprus, jog vilkikas iš karto nugarmėjo į dugną, nusinešdamas ir visus penkis jo įgulos narius. Vienas kompanijos, kuriai priklausė vilkikas, teisininkas manė, kad „Deutschland“ kapitonas P. Kionigas turėtų būti kaltinamas nužudymu.

Avariją tyrusi komisija jokių kaltinimų vokiečių laivo kapitonui nepateikė. Buvo konstatuota, kad pats vilkikas netikėtai atsidūrė prieš sunkaus geležinio monstro nusmailintą nosį.

 

Sugrįžo į karą

 

Vokiečių verslininkai planavo ir 1917 metais organizuoti „Deutschland“ reisus į JAV. Teko juos atidėti, nes pablogėjo vokiečių-amerikiečių santykiai. JAV ir Antantės šalys buvo pasipiktinusios vokiečių karinių povandeninių laivų veiksmais, kurie Atlanto vandenyne užpuldinėjo prekybinius laivus.

Netekęs darbo taikioje srityje, „Deutschland“ 1917 metų vasaryje buvo perduotas Vokietijos karinio jūrų laivyno žinion. Buvusiose krovinių patalpose buvo sumontuoti 6 torpediniai aparatai. Du 105 mm pabūklus pritvirtino korpuso paviršiuje. Ant laivo bokštelio vietoj senojo pavadinimo atsirado skaičiai – 155.

Kreiserinis povandeninis laivas U-155 iki Pirmojo pasaulio karo pabaigos sėkmingai dalyvavo trijose kovinės operacijose. Per tą laiką jo įgula sugebėjo paskandinti 42 priešininkų laivus, kurie plaukiojo su Kanados, Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Italijos, Prancūzijos ir kitų Antantės šalių vėliavomis.

Vokietijai pralaimėjus karą, U-155 atiteko Didžiajai Britanijai. Jis buvo nuplukdytas į Angliją, eksponuojamas Londone bei kituose miestuose, primenant vokiečių povandeninių laivų klastingus ir žiaurius antpuolius prieš prekybos laivus. 1921 metais buvo parduotas į metalo laužą.

Fotoreportažas
  • Po vandeniu į Ameriką-Foto-nr-6832_6836.jpg
  • Po vandeniu į Ameriką-Foto-nr-6832_6833.jpg
  • Po vandeniu į Ameriką-Foto-nr-6832_6834.jpg
  • Po vandeniu į Ameriką-Foto-nr-6832_6835.jpg
  • Po vandeniu į Ameriką-Foto-nr-6832_6837.jpg
  • Po vandeniu į Ameriką-Foto-nr-6832_6838.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Po vandeniu į Ameriką"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.