Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Prisimename legendinį Kubą

Pokario Lietuvoje nebuvo kito buriuotojo, pelniusio tokį populiarumą, kaip Osvaldas Kubiliūnas. Jo 80-ąsias gimimo metines gruodžio 2 dieną 16 valandą Sportininkų namuose (S. Daukanto g. 24) rengiasi paminėti buvę jo mokiniai ir bendražygiai.

 

Už šturvalo jachtos kapitonas O.Kubiliūnas.
Už šturvalo jachtos kapitonas O.Kubiliūnas. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Atvėrė vartus į jūrą

Didžiausias O.Kubiliūno, tarp draugų ir bičiulių turėjusio Kubos pravardę, nuopelnas Lietuvos buriavimo sportui yra tas, kad būdamas „Atlanto“, „Lietuvos“ ir „Žilvino“ jachtų kapitonu, daugeliui mūsų tautiečių svetingai atvėrė vartus į jūrą.

Jo vadovaujamose jachtose visada atsirasdavo vietos kiekvienam susidomėjusiam buriavimu. Tokių, atgimus jūriniam buriavimui, buvo nemažai. Kai kuriems užtekdavo nors kartą išplaukti su jachta už uosto vartų. Kiti tapdavo prisiekusiais buriuotojai. Tačiau ir vieni, ir kiti jau niekada nebegalėjo likti abejingi jūriniam Lietuvos įvaizdžiui.

Ir pats Osvaldas nuolatos veržėsi jūron. Po vidurinės baigė artimojo plaukiojimo šturmanų kursus ir 1952-1955 m. plaukiojo tada dar gyvavusiuose burlaiviuose: jūreiviu barkentinoje „Meridianas“, bocmanu ir antruoju kapitono padėjėju škunose „Albatrosas“ ir „Štilis“. Matyt, neatsitiktinai ir visas jo vėlesnis gyvenimas buvo susijęs su jūra ir laivais. Osvaldas daugelį metų vadovavo Lietuvos žuvies pramonės valdybos tiekimo kontorai, vėliau panašų darbą dirbo Lietuvos jūrų laivininkystėje.

Kubos „akademija“

Kuba liko ištikimas buriavimui iki paskutinės gyvenimo valandos. Pradėjęs buriuoti Klaipėdoje 1946 m., Osvaldas išbandė visas burvalčių klases, bet labiausiai pamėgo kilines „Drakon“ klasės jachtas.

Kiekvieną vasarą jo burlaivis, kurį pavadino prieškaryje tarptautiniuose regatose garsinusios Lietuvą jachtos „Žalčių karalienės“ vardu, sėkmingai dalyvaudavo visose respublikinėse varžybose. Kubos vadovaujama trijų žmonių įgula su šios klasės jachta net tris kartus tapo prestižinės Kuršių marių regatos nugalėtoja.

Būdamas Klaipėdos buriavimo federacijos pirmininku, rūpinosi uostamiesčio burinio laivyno papildymu, kūrė mieste buriavimo sekcijas, rengė buriavimo kursus. Juose pats dėstė jachtų aprangą, buriavimo teoriją, navigaciją, meteorologiją ir kitus buriuotojams žinotinus dalykus. Kaip Lietuvos ir Klaipėdos jūrinių plaukiojimų ir kvalifikacinės komisijos pirmininkas priiminėdavo buriuotojų egzaminus.

1967 m., kai Lietuvoje vėl atgimė jūrinis buriavimas, Osvaldui vienam pirmųjų buvo suteikta jachtos kapitono kvalifikacija. Ji davė teisę vadovauti bet kokio buringumo jachtai neribojant plaukiojimo rajono. Jo iniciatyva ir pastangomis Klaipėdoje atsirado pirmoji jūrinė jachta „Atlantas“. Vėliau ir didžiausia Pabaltijyje 54 angliškų pėdų kreiserinė jachta „Lietuva“. Beveik 20 metų jis buvo nepamainomas jos kapitonas. Baigę Osvaldo Kubiliūno „akademiją“, buriuotojai papildydavo kitų jachtų įgulas, ilgam išsaugojo ištikimybę žaviam burių pasauliui.

1989 m. pagaliau išsipildė sena Osvaldo svajonė – išplaukti į vandenyną. „Lietuva“ kartu su „Audra“ ir „Daile“ pirmą kartą Lietuvos buriavimo istorijoje perplaukė Atlanto vandenyną.

Imdavo ir plunksną į rankas

Jį pažinojusius buriuotojus, ir ne tik juos, stebino O.Kubiliūno erudicija. Jis visą gyvenimą kaupė marinistinę literatūrą, domėjosi jūreivystės istorija, burlaivių konstrukcijų raida, profesionaliai išmanė navigaciją, astronavigaciją, lociją, jūrinę meteorologiją ir kitas jūreivystės sritis.

Ko gero, nedaugelis žino, kad visi straipsniai „Lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ apie navigaciją, lociją, laivus ir kitus jūreiviškus dalykus yra parašyti O.Kubiliūno. Kai Klaipėdos miesto laikraštyje buvo pradėtas leisti „Burių“ puslapis, Osvaldas buvo vienas aktyviausių jo autorių. Jo straipsniai pasižymėjo gyva, gražia lietuvių kalba.

O.Kubiliūnas nemažai prisidėjo prie jūreiviškos terminijos kūrimo lietuvių kalba. Kai 1957 m. Klaipėdos jūreivystės mokykloje atsirado pirmoji būsimų šturmanų grupė, kuriai pagrindiniai dalykai buvo dėstomi lietuvių, jis konsultavo verčiant rusiškus vadovėlius „Navigacija“ ir „Jūrų kelių locija“ į lietuvių kalba. Suredagavęs vertimą, jis parašė šiems vadovėliams ir pratarmes. Tuo metu Klaipėdos jūreivystė mokykla buvo jį pakvietusi dėstyti tokią „kietą“ jūrinę discipliną, kaip astronavigacija.

1985 m. kartu su ilgamečiu „Lietuvos“ įgulos nariu Vilhelmu Lapėnu parengė knygelę pradedantiesiems buriuotojams „Kelk bures!“. Vėliau jis išvertė iš anglų į lietuvių kalbą „Standartinį jūrinių navigacinių pokalbių žodyną“, kuris buvo išleistas 1994 m.

Jau 16 metų kai savo tarpe nebeturime legendinio Kubos. Tai buvo neeilinė asmenybė: idealistas, nesavanaudis, nevengiantis viso to, kas žmogiška, atsidavęs didžiajai aistrai – burių pasauliui.

 

 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Prisimename legendinį Kubą"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.