Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Senovinis laivas „nuskendo“ biurokratijos jūroje

Teismuose padėtas galutinis taškas dėl senovinio laivo, kuris taip ir nebuvo nuleistas, statybos Klaipėdoje.

Senovinis kuršių krovininis laivas (Reisekahn)
Senovinis kuršių krovininis laivas (Reisekahn) @ nuotr.

Už laivą mokėjo pinigus

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas balandžio 9 d. priėmė neskundžiamą sprendimą, kad Klaipėdoje esanti Jūrinio paveldo asociacija privalės grąžinti dar 2013 m. gautą 126 tūkst. 402 eurų paramą.

Jūrinio paveldo asociacija buvo pirmoji organizacija, kuri 2013 m. kovo 1 d. pasirašė sutartį su Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupe ir Nacionaline mokėjimo agentūrą dėl projekto vykdymo. Ji įsipareigojo atstatomame senoviniame IX a. Kuršių laive pristatyti žvejybos tradicijas. Paramą iš Žuvininkystės fondo planuota panaudoti įrengti laivo mašinų skyriui bei navigacinei įrangai.

Tuomet 2013 m. projektas nekėlė jokių abejonių, jis buvo laikomas vienu geriausių, nes juo buvo siekiama atlikti konkrečius darbus. Be to jau buvo ir tam tikras startas - IX a. laivo statybos idėja atrodė šauniai.

Jūrinio paveldo asociacijos atstovai tikino, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra 2015 m. spalio 10 d. atliko projekto vykdymo patikrą ir nustatė, kad visi darbai atlikti - investicija įvykdyta. Už laivo statybą Jūrinio paveldo asociacijai per 4 kartus netgi buvo sumokėti visi numatyti pinigai.

 

Laivo nenuleido į vandenį

 

Vėliau Nacionalinė mokėjimo agentūra pradėjo aiškinti, kad laivo statybos projektas sustojo nebaigus jo vykdyti.

Kas nutiko, kad projekto vykdymas tapo ginčo objektu ir galiausiai atsidūrė teismuose?

Laivo statyba užstrigo lietuviškos biurokratijos jūroje.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai 2015 m. lapkričio 21 d. atliekant baigiamąjį tikrinimą ėmė aiškėti, kad ne visi darbai užbaigti, laivas neparengtas eksploatacijai, neįregistruotas laivų registre.

Lietuvos transporto saugos administracija (tuomet dar Lietuvos saugios laivybos administracija) 2015 m. lapkričio 24 d. pareiškė, kad nėra pateikti statomo laivo dokumentai, Pagal susisiekimo ministro įsakymą privalo būti patvirtintas laivo techninis projektas. Taip pat ji nurodė, kad nebuvo užregistruota laivo statybos pradžia, todėl administracija neturėjusi galimybės vykdyti statomo laivo priežiūros.

Nacionalinė mokėjimo agentūra nepaisant to, kad laivas beveik baigtas, pasiūlė nutraukti sutartį ir susigrąžinti visą paramos sumą. 2016 m. vyko aiškinimasis. 2017 m. kovo 9 d. Žemės ūkio ministerijos komisija pasiūlė suteikti terminą iki 2017 m. liepos pabaigos ištaisyti nustatytus trūkumus.

Po dar vienos 2017 m. rugsėjo 20 d. patikros Nacionalinė mokėjimo agentūra konstatavo, kad laivo statyba neužbaigta, jis neparengtas nuleisti į vandenį ir eksploatuoti, neparengti laivo dokumentai, jis neįregistruotas. 2017 m. lapkritį priimtas galutinis sprendimas susigrąžinti pinigus už laivo atstatymą.

 

Nepamatė visuomeninio poreikio

 

Nuo 2017 m. gruodžio prasidėjo ginčai įvairiose teisingumo institucijose. Pradžioje Jūrinio paveldo asociacijos skundą 2018 m. sausio 24 d. atmetė Lietuvos administracinių ginčų komisija. 

2018 m. spalio 31 d. sprendimu Jūrinio paveldo asociacijos skundą atmetė Vilniaus apygardos administracinis teismas. Jis pagrindiniu motyvu nurodė tai, kad nebuvo pasiektas Jūrinio paveldo asociacijos prisiimtas įsipareigojimas parengti laivą plaukiojimui. Laivas ne tik nebuvo nuleistas į vandenį, bet ir nebaigti jo apdailos, įrengimo darbai, neparengti dokumentai, jis neįregistruotas. Pagal įsipareigojimą atstatytas tradicinis senovinis Kuršių laivas turėjo plaukioti ir žvejoti, mokyti žvejybos tradicijų.

Teigdama skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui Jūrinio paveldo asociacija tikino, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. Vidaus vandens transporto kodekse atsirado sąvoka „Tradicinis laivas“, kuri įturėjo įtakos statomo laivo tipo nustatymui ir techninio projekto dokumentų rengimui. Tokios nuostatos pasirašant sutartį dėl laivo statybos nebuvusios. Taip pat nurodyta, kad kai kurios nuostatos pernelyg kategoriškai kvalifikuojamos, nes asociacija nenustojusi vykdyti projekto, o pasunkėjęs jo vykdymas dėl naujų aplinkybių.

Byloje užfiksuota, kaip po paskutiniojo Nacionalinės mokėjimo agentūros tikrinimo 2017 m. rugsėjo 20 d. atrodė laivas. Buvo užfiksuota, kad laivas uždengtas tentu, jo įranga saugoma sandėlyje ir laivo viduje, sraigtas nuimtas, nesumontuotas radaras, tualetas, neįrengtas takelažas, ryšio, navigacijos įranga.

Jūrinio paveldo asociacija Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teigė, kad sankcija atimti visą paramą nėra proporcinga, nes didžioji dauguma laivo atstatymo darbų atlikta. Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos argumentai buvo geležiniai - „paramos teikimo tikslas buvo ne asmeninių, o visuomeninių poreikių tenkinimas, tačiau apeliaciniame skunde nepateikta jokių argumentų projekto įgyvendinimo pasėkoje net ir 2020 metais visuomenė turi ar turėjo kokią nors naudą“.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija neskundžiama nutartimi pasisakė, kad visa paramos suma už nebaigtą statyti laivą turi būti grąžinta valstybei. Tikėtina, kad senovinis laivas dar atgys - gal kas nors jį nupirks ir baigs atstatyti?

Fotoreportažas
  • Senovinis laivas „nuskendo“ biurokratijos jūroje-Foto-nr-8990_8991.jpg
  • Senovinis laivas „nuskendo“ biurokratijos jūroje-Foto-nr-8990_8992.jpg
  • Senovinis laivas „nuskendo“ biurokratijos jūroje-Foto-nr-8990_8993.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Senovinis laivas „nuskendo“ biurokratijos jūroje"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.