Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Skelbiamas naujas “Albatroso” apdovanojimų konkursas

Jau trečią kartą paskelbtas Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamas jūrinės kultūros apdovanojimo „Albatrosas“ konkursas. Apdovanojimo tikslas - pagerbti  jūrinės kultūros srityje dirbančius žmones ir organizacijas.  „Albatroso“ konkursas suranda vis daugiau jūrinės kultūros srityje gerai dirbančių žmonių ir organizacijų.

Pasiūlymai dėl apdovanojimo pateikiami raštu ir priimami iki š.m. kovo 4 d. (penktadienis) 17 val. Kultūros skyriuje, 510 kab., Liepų g. 11.

Kontaktinis asmuo: Kultūros skyriaus vyr. specialistė Raimonda Mažonienė, tel. 39 61 74, el,.p.: raimonda.mazoniene@klaipeda.lt.

Teikimo formą ir Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimo "Albatrosas" nuostatus  galima rasti Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt   skyriuose Naujienos ir Skelbimai bei jūrinės informacijos svetainėje www.albatrosas.lt .

Vienas iš renginių prie "Albatroso" paminklo.
Vienas iš renginių prie "Albatroso" paminklo. @ Vidmanto Matučio nuotr.

Išrinks vertingiausius projektus

 

Pretendentus „Albatroso“ nominacijoms siūlo visi klaipėdiečiai, nugalėtojus renka Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos.

Kasmet skiriamos vienas, dvi arba trys „Albatroso“ skulptūrėlės nugalėtojams atskirose nominacijų kategorijose.

Iki šiol per nugalėtojų rinkimus vis kildavo ginčų. Ir kasmet po rinkimų vis tobulinami konkurso nuostatai ir balsavimo tvarka.

Ir šiemet, jei tik nuostatams spės pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, nugalėtojų rinkimai vyks naujoviškai.

Iki šiol būdavo renkami šešių kategorijų - Geriausio jūrinio socialinio projekto, Geriausio jūrinio kultūrinio projekto, Metų poelgio jūrinėje srityje, Geriausio jūrinės grožinės, mokslinės literatūros kūrinio, Geriausio marinistinės žurnalistikos darbo, kiti su jūrine kultūra susiję siūlymai. Po to iš kategorijų nugalėtojų būdavo išrenkami 3 siūlymai, kuriems ir skirdavo „Albatroso“ statulėles.

Dabar priimama nuostata kategorijas išlaikyti, bet neberinkti jų nugalėtojų, o rinkti projektus, kurie gaus didžiausią Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos narių palaikymą. Tokiu būdu iš vienos kategorijos gali būti ir du, ir netgi trys „Albatroso“ nugalėtojai.

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos primininko Petro Bekėžos nuomone, tai leis išrinkti labiausiai vertus „Albatroso“ nugalėtojus, nes ir konkurso tikslas yra pagerbti  jūrinės kultūros srityje dirbančius žmones ir organizacijas.

 

Dvasinis ryšys su negrįžusiais

 

„Albatroso“ skulptūrėlės nugalėtojams teikiamos per Europos jūros dieną. Ji tradiciškai švenčiama gegužės 20-ąją. Šiemet tai penktadienis. Bet Europos jūros dienai skirti renginiai Klaipėdoje tradiciškai vyksta savaitgalį. Gali būti, kad „Albatrosų“ teikimai vyks gegužės 21-ąją.

Apdovanojimai tradiciškai teikiami Smiltynėje prie paminklo išplaukusiems ir negrįžusiems laivams ir jūrininkams. Pagal Lietuvos marinistikos žurnalistų klubo „Marinus“ idėją, ją įgyvendinus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai ir uosto kompanijoms šis paminklas buvo atidengtas 2011 metais.

Nuo to laiko buvo kuriamos „Albatroso“ paminklo įamžinimo ir pagerbimo tradicijos. Prie paminklo dedamos gėlės žuvusiems jūrininkams, kasmet priesaiką duoda Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos pirmakursiai.

Taip pat prie paminklo kasmet teikiami ženkleliai „Jūros veteranas“. Šią idėją sugalvojo ir puoselėja Asociacija „Jūros veteranai“ ir Lietuvos jūrininkų sąjunga.

2014 metais Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“ sukūrė jūrinės ir žuvininkystės kultūros informacinę svetainę „Albatrosas.lt“. Pats pavadinimas – nuoroda, kad ji susieta su Albatroso paminklu.

Renginiai prie „Albatroso“ yra dvasinis ryšys su anapilin iškeliavusiais jūrininkais, kurie negrįžo iš jūros. XX–XXI amžiuje, įskaitant ir sovietmetį, yra nuskendę 28 Lietuvos laivai ir žuvę apie 400 žmonių. Vien 1928-1929 metais Lietuvos pajūryje nuo Nidos iki Šventosios nuskendo apie 120 žvejų.

 

Apdovanotųjų sąrašas ilgėja

 

Idėją teikti „Albatroso“ apdovanojimus taip pat sugalvojo Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“. „Albatroso“ apdovanojimus jis teikė 2007, 2008 ir 2009 metais.

Vėliau ši idėja perduota Klaipėdos miesto savivaldybei, tikintis, kad jūrinės kultūros konkursas įgis didesnę reikšmę. Tai ir vyksta.

„Albatroso“ apdovanojimų konkursas, kaip ir pats paminklas, tapo populiarus. Prie jo lankėsi šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pernai „Albatroso“ apdovanojimų teikimo ceremonijoje dalyvavo susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.

„Albatroso“ skulptūrėles yra gavę 2007 metais - žurnalistas ir buriuotojas Kęstutis Oginskas už leidinį „Šturmano žinynas“, kuris propaguoja keliones vandeniu Kuršių mariomis į Karaliaučiaus kraštą, 2008 metais - tolimojo plaukiojimo kapitonas Sigitas Šileris, parašęs autobiografinių novelių rinktinę „Kodėl anksti pražyla kapitonai“ ir žurnalistė Adelė Žičkuvienė, išleidusi marinistines apybraižų knygas „Likimai ir jūra“, 2009 metais -  buriuotojas Rimtautas Rimšas už išleistą knygą „Ne Karibų kruizas“, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla už monografiją „Jūrininkų rengimas Lietuvoje Jūreivystės istorijos retrospektyvoje“ ir Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojai Brigita Kreivinienė ir Mindaugas Rugevičius už knygelę „Delfinų terapija“ ir darbą šioje srityje. Šiuos apdovanojimus teikė „Marinus“ klubas.

2014 metais jau Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko įsteigtos „Albatroso“ skulptūrėlės įteiktos jūrų kapitonui Žydrūnui Naujokui ir Adelei Žičkuvienei už knygą „Laiškai iš jūros“, kurią išleido „Marinus“ klubas, Lietuvos aukštajai jūreivystės mokyklai už organizuojamą konkursą moksleiviams „Jūrų keliais“ ir Lietuvos jūrų muziejui už vykdytą mokyklų lankymo projektą, kur pristatinėta jūrinė Lietuva.

2015 metais „Albatrosai“ teikti  Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcijai už pirmojo Klaipėdos uosto kapitono Liudviko Stulpino medalio sukūrimą ir apdovanojimą, Aloyzui Každailiui knygos „Laivai ir jūra“ naują leidimą, kino operatoriui ir prodiuseriui Juozui Mažonui už dokumentinio filmo, skirto Lietuvos jūrininkų sąjungos 25-mečiui sukūrimą, televizijos laidų „Jūros spalvos“ kūrimą ir prodiusavimą.

 

 

„Albatroso“ apdovanojimų teikimo forma

 

 Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimo „Albatrosas“ nuostatų

priedas

 

(Teikimo forma)

 

TEIKIMAS

KLAIPĖDOS MIESTO JŪRINĖS KULTŪROS APDOVANOJIMUI „ALBATROSAS“

 

Pateikiama kasmet Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriui (Liepų g. 11, 91502 Klaipėda).

 

1. Duomenys apie pretendentą:

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, darbovietė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys – kai pretendentas fizinis asmuo) ________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(pavadinimas, registracijos adresas, kontaktiniai duomenys – kai pretendentas juridinis asmuo)

________________________________________________________________________________

 

2. Siūloma apdovanoti Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimu „Albatrosas“ už reikšmingiausią praėjusių kalendorinių metų darbą jūrinės kultūros srityje: (pagal Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimo „Albatrosas“ nuostatų 9 punktą):

________________________________________________________________________________

 

3. Apdovanojimui teikiamo darbo aprašymas (trumpas pristatymas):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pretendentą apdovanojimui „Albatrosas“ teikiantis fizinis ar juridinis asmuo:

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė arba pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(telefonas, el. paštas, adresas)

 

Apsisprendimas, ar teikėjas dalyvaus išsamesniame kandidato pristatyme (pagal Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimo „Albatrosas“ nuostatų  17 punktą): ____________________.

 

______________________                                                                   ________________________________

(teikimo data)                                                                                                         (teikėjo parašas, antspaudas)

 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO JŪRINĖS KULTŪROS APDOVANOJIMO „ALBATROSAS“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimo „Albatrosas“ nuostatai nustato Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimo „Albatrosas“ (toliau – apdovanojimas) formą, nominacijas, finansavimo šaltinius, suteikimo ir įteikimo tvarką bei laureatų teises.

2. Apdovanojimo tikslas yra įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančius žmones ir organizacijas.

3. Apdovanojimą skiria Klaipėdos miesto savivaldybės meras (toliau – meras) Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos (toliau – JKKT) teikimu. Sprendimas dėl apdovanojimo įforminamas mero potvarkiu.

4. Apdovanojimas yra sumažinta negrįžusiems jūrininkams ir laivams skirto paminklo „Albatrosas“ skulptūra ir raštas, patvirtinantis apdovanojimo suteikimą, pasirašytas mero.

5. Apdovanojimo suteikimo procedūrą ir apdovanojimo ceremoniją organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius (toliau – Kultūros skyrius).

6. Apdovanojimo skulptūros pagaminimas ir apdovanojimo ceremonija finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programai skirtų asignavimų.

7. Apdovanojimas įteikiamas Europos jūros dienos proga arba kitos jūrinės šventės metu prie negrįžusiems jūrininkams ir laivams skirto paminklo „Albatrosas“ Smiltynėje.

8. Jeigu laureatas (fizinis asmuo) miršta, nespėjus įteikti jam apdovanojimo, apdovanojimas gali būti įteiktas jo šeimos nariams ar artimiems giminaičiams.

 

II SKYRIUS

APDOVANOJIMO NOMINACIJOS

 

9. Apdovanojimu įvertinami reikšmingiausi praėjusių kalendorinių metų darbai jūrinės kultūros srityje: jūriniai socialiniai projektai, jūriniai kultūriniai projektai, jūrinės grožinės, mokslinės literatūros leidiniai, marinistinės žurnalistikos darbai. Teikėjų iniciatyva gali būti teikiami ir kiti su jūrine kultūra susiję siūlymai.

10. Vienas nominantas gali pretenduoti tik į vieną apdovanojimą.

11. Kiekvienais metais gali būti įteikiami ne daugiau kaip trys apdovanojimai.

 

III SKYRIUS

APDOVANOJIMO SUTEIKIMO TVARKA

 

12. Kultūros skyrius žiniasklaidoje paskelbia kvietimą siūlyti pretendentus apdovanojimui gauti. Pasiūlymai priimami vieną mėnesį nuo paskelbimo datos.

13. Pretendentus apdovanojimui gauti gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys.

14. Pretendentai apdovanojimui siūlomi pateikiant raštu užpildytą formą (priedas), kurioje pateikiami duomenys apie pretendentą ir nurodoma, už kokius 9 punkte išvardytus darbus jis teikiamas apdovanojimui, trumpai aprašomi išskirtiniai pretendento nuopelnai jūrinės kultūros srityje.

15. Kultūros skyrius gautus pasiūlymus pateikia JKKT.

16. JKKT, išanalizavusi pateiktus siūlymus, balsų dauguma išrenka apdovanojimo laureatus.

17. JKKT posėdyje svarstant apdovanojimo skyrimą, pristatyti pretendentus be balsavimo teisės gali ir juos pasiūliusios įstaigos, įmonės, organizacijos, asociacijos, asmenys.

18. Jeigu JKKT narys yra pretendentas į apdovanojimą arba su pretendentu (fiziniu asmeniu) susijęs artimais giminystės ryšiais, jis neturi teisės balsuoti priimant sprendimą jo atžvilgiu ir privalo nusišalinti.

19. Iki apdovanojimo ceremonijos laureatai viešai neskelbiami.

 

 

Fotoreportažas
  • Skelbiamas naujas “Albatroso” apdovanojimų konkursas-Foto-nr-4932_4933.jpg
  • Skelbiamas naujas “Albatroso” apdovanojimų konkursas-Foto-nr-4932_4934.jpg
  • Skelbiamas naujas “Albatroso” apdovanojimų konkursas-Foto-nr-4932_4935.jpg
  • Skelbiamas naujas “Albatroso” apdovanojimų konkursas-Foto-nr-4932_4936.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Skelbiamas naujas “Albatroso” apdovanojimų konkursas"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.