Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Didesne ar mažesnė rizika - nuolatinė jūrininkų palydovė. Visą laivybos istoriją galėtume vadinti ištisiniu narsumo, rizikos ir nuotykių metraščiu. - Eimutis Astikas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Sovietinio „Titaniko“ istorija

1941 metais prie Estijos krantų žuvęs sovietinis keleivinis-krovininis laivas „Josif Stalin“ pareikalavo dvigubai daugiau aukų, negu kadaise Atlante nuskendęs britų laineris „Titanikas“.

Laivo IOSIF STALIN paskutinis reisas. Vokiečių dailininko Adolf Bok piešinys.s..
Laivo IOSIF STALIN paskutinis reisas. Vokiečių dailininko Adolf Bok piešinys.s.. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Naujas laivas Stalino užsakymu

 

Daugiau kaip pusę amžiaus SSSR karinio jūrų laivyno archyvų dulkėse su užrašu „visiškai slaptai“ išgulėjo palaidota tiesa apie negailestingai mirčiai bei kančioms ciniškai pasmerktus „Josif Stalin“ keleivius. Gal ir simboliška, kad toks likimas ištiko laivą, kuris diktatoriaus įsakymu buvo pastatytas Olandijoje ir pavadintas jo vardu.

Beveik tuo pat metu, kai Molotovas su Ribentropu pasirašinėjo sutartį apie Rytų Europos pasidalijimą, Amsterdame olandų bendrovė „Nederlandsche Dok & Scheepsbouw Maats“ perdavė sovietams ką tik pastatytus du identiško tipo laivus – „Josif Stalin“ ir „Viačeslav Molotov“.

Abu laivai buvo po 135,7 metro ilgio, turėjo po 7 denius, po dvi galingas 12000 AG garo turbinas, po du elektros variklius, kurie sukdami sraigtus suteikdavo laivams 15 mazgų greitį. Kiekvieno laivo įgulą pagal pareigybių sąrašą sudarė 108 įvairaus rango jūreiviai ir aptarnavimo personalas.

Be krovinių šie laivai dar galėjo priimti apie 500 keleivių. Pagal idėją sovietiniai laineriai turėjo tarnauti „darbo klasės“ atstovų kruizams. Pats Stalinas to meto propagandiniuose plakatuose buvo vaizduojamas kaip kapitonas vedantis laivą į pergalės jūras.

„Molotovą“ buvo planuojama pasiųsti į Tolimuosius Rytus, o „Stalinui“ numatyta kursuoti tarp Leningrado ir Londono. Prasidėjus karui viskas pasikeitė. Likimo ironija! Didysis tautų vadas mirė 1953 metais, kai jo vardo laivas jau seniai buvo atsidūręs jūros dugne. Molotovas, žmogus ir laivas, pergyveno abu Stalinus. Prieš tai netekęs visų postų, jis mirė 1986 metais, beveik tuo pat metu į metalo laužą iškeliavo ir kadaise Molotovo vardą turėjęs laineris.

Tokia būtų sovietinio „titaniko“ priešistorė, o toliau – „Josif Stalin“ tragedijos aplinkybės.

 

Sovietų karinė bazė Suomijoje

 

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, „Iosif Stalin“ buvo mobilizuotas ir tapo kariniu transporto laivu. 1941 metų gruodžio mėnesį jam buvo pavesta evakuoti sovietinę karinio jūrų laivyno bazę Suomijoje. Ji čia atsirado 1940 metais, kai, pasibaigus Žiemos karui, Suomija pagal Maskvos primestą taikos sutartį trisdešimčiai metų sovietams išnuomojo Hanko uostą ir tvirtovę. Visi čia gyvenę suomiai buvo priversti palikti savo namus, o į Hanko pusiasalį plūstelėjo 28 tūkstančiai sovietinių karių. Kartu su jais atvyko karininkų šeimos, nemažai įvairių profesijų civilių. 

Hanko pusiasalyje, piečiausiame Suomijos taške, sovietai per trumpą laiką sukūrė stiprią karinę bazę, kurioje buvo dislokuotos jūrų, aviacijos ir sausumos pajėgos. Ši bazė prižiūrėjo jūrų eismą Suomijos įlankoje ir aplinkiniuose Baltijos jūros regionuose.

1941 metų žiemą, vokiečiams peržygiavus per visas tris Baltijos šalis, iškilo reali grėsmė ir Suomijoje sovietų įkurtai karinei bazei. Kol vokiečių karinis laivynas neužblokavo, reikėjo skubiai evakuoti jos įgulą.

Panaudoti priešo panosėje laivą, turintį simbolinį pavadinimą, buvo rizikinga. Deja, kitokios išeities nebuvo, nes evakuacijai labai trūko transportinių laivų. Iki šiol sklando mitas, kad pats Stalinas įsakė pašalinti nuo laivo visus užrašus su savo pavarde. Jie buvo pakeisti anoniminiu kodu „VT-521“. Deja, tokia maskuotė, atėjus momentui, nesuklaidino vokiečių. Jie nesunkiai atpažino išskirtinę sovietinio lainerio „figūrą“.

 

Laivas su žmonėmis minų lauke

 

Kai laivas atplaukė į Hanko uostą, čia niekam nebuvo paslaptis, kad jų gelbėti atvyko naujausias sovietų laineris „Josif Stalin“ .Į jį buvo sulaipinti 5589 asmenys, daugiausia karių, bet nemažai ir moterų bei vaikų. Nesunku įsivaizduoti kokia spūstis tvyrojo laive, kuris buvo pritaikytas 10 kartų mažesniam keleivių skaičiui. Į trijų vietų kajutes būdavo sugrūdama vos ne pusšimtis žmonių. Jų buvo pilna koridoriuose ir viršutiniame denyje.

Lydėjimui į Kronštatą plaukiantį laivą buvo paskirti minininkai „Stojkij“ ir „Slavnyj“, penki minų traluotojai ir vienuolika įvairios paskirties karinių katerių. Laivų karavanas pajudėjo iš Hanko uosto 1941 metų gruodžio 2-sios naktį. Tuo metu snigo, termometras rodė 10 laipsnių žemiau nulio, laivams teko brautis per vandens paviršiuje plaukiojančius ledokšnius.

Transportinio laivo „VT-521“ kapitonas Nikolajus Stepanovas, vadovavęs jam ir tada, kai jis dar vadinosi „Josif Stalin“, buvo civilis. Matyt, todėl negavo jūrlapio su pažymėtomis vietomis, kur Suomijos įlankoje sovietai išbarstė povandenines minas, skirtas apsaugai nuo vokiečių laivų.

Po vidurnakčio „Josif Stalin“, keisdamas kursą pagal flagmaninio laivo „Stojkij“ signalą, nukrypo nuo saugaus farvaterio ir paeiliui užplaukė ant trijų minų. Laivas patyrė rimtų sužalojimų: po sprogimų iš rikiuotės išėjo vairavimo mechanizmai, į kai kuriuos triumus plūstelėjo vanduo. Negana to, iš netolimos Makiluoto salos suomių artilerija atidengė ugnį. Pataikius stambaus kalibro sviediniui, detonavo laive buvusios sprogstamosios medžiagos. „Josif Stalin“ palengva pradėjo grimzti.

 

Gelbėti ar torpeduoti?

 

Gelbėti transportinio laivo keleivių ir įgulos priplaukė abu minininkai, keli kateriai. Panikos apimti jauni kareiviai pradėjo be tvarkos šokti į greta stovinčius laivus. Dėl bangavimo nemaža jų dalis nukrito ant vandens tarp laivų ir buvo negyvai sutraiškyti. Vyko kova dėl nuleidžiamų gelbėjimosi valčių ir plaustų. Ginkluoti jūreiviai, norėdami suvaldyti padėtį, nušovė ne vieną supanikavusį keleivį.

Nepaisant pavojaus užplaukti ant minų ar pakliūti po suomių artilerijos ugnimi, „Staliną“ lydėjusiems laivams pavyko paimti iš skęstančio lainerio ir ištraukti iš vandens 1740 žmonių. Pasitraukus gelbėtojams, likusieji laive iki išsekimo siurbliais pumpavo vandenį iš užtvindytų pertvarų.

Beveik iki viršutinio denio nugrimzdęs laivas dreifavo Estijos krantų link. Galiausiai jis sėdo ant seklumos netoli Lohusalu pusiasalio. Laive dar buvo likę apie 3000 žmonių.  Žaizdos ir šaltis kasdien juos žudė, bet jie vis dar tikėjosi pagalbos ir nekantriai jos laukė.

Baltijos karinio jūrų laivyno vadovybė iš tiesų nepamiršo nei laivo, nei jo keleivių. Tačiau visai dėl kitos priežasties. Jei didžiojo vado vardą turintis laivas žus kartu su jame esančiais žmonėmis, Stalinas nepasmerks admirolų. Bet jei vokiečiai užgrobs laivą, susijusį su Stalino vardu, ir paims į nelaisvę jame likusius karius, žiauraus diktatoriaus rūstybės niekas neišvengs.

Gruodžio 5-osios naktį buvo įsakyta dviem torpediniams kateriams atakuoti dreifuojantį laivą „Josif Stalin“ ir jį paskandinti. Kateriai išplaukė, tačiau įsakymas nebuvo įvykdytas. Iki šiol nėra tikslaus atsakymo kas atsitiko. Tuoj po karo sklido kalbos, kad esą viename iš katerių sugedo variklis. Kita versija – jūra buvo pernelyg audringa, o ir dreifuojantis laivas atsidūrė arti kranto. Kai kurie iki šiol mano, kad katerių jūrininkai tiesiog morališkai negalėjo skandinti saviškių.

 

Paskutiniai tragedijos puslapiai

 

Gruodžio 5 dieną apie 10 valandą ryto prie „Josif Stalin“, plūduriuojančio ant seklumos, priplaukė keli vokiečių kariniai laivai. Grupė ginkluotų vokiečių persikėlė į sovietinį laivą ir pagrasino sušaudyti kiekvieną, kas bandys pasipriešinti. Visi likę gyvi kariai ir jūreiviai buvo paimti į nelaisvę ir vokiečių laivais evakuoti į Taliną.

Po karo tapo žinoma, kad apie 400 sovietinių belaisvių vokiečiai perdavė suomiams, norintiems atkurti Hanko miestą ir uostą. Kadangi suomiai laikėsi tarptautinių teisės normų, su belaisviais buvo elgiamasi humaniškai ir po karo visi grįžo į savo tėvynę. O čia jų jau laukė sovietiniai teismai ir konclageriai. Buvęs „Josif Stalin“ kapitonas N.Stepanovas, kaip ir kiti civiliai, atsidūrė Taline, dirbo įvairius darbus. Nejausdamas jokios kaltės, jis ramiai laukė sovietų sugrįžimo. Naivuolis! Pagal viską jį be teismo sušaudė čekistai vos sovietų kariuomenė užėmė Estijos sostinę.

Didžioji dalis „Josif Stalin“ laive buvusių kariškių atsidūrė vokiečių koncentracijos lageriuose ir belaisvių stovyklose. Ten mažai kas iš jų išgyveno. Tų, kurie išgyveno, laukė naujas pragaras savo tėvynėje.

Nepriklausomi ekspertai tvirtina, kad po paskutinio „Josif Stalin“ reiso iš beveik 6 tūkstančių jame buvusių žmonių 3849 tapo šios tragedijos aukomis. Apie 2000 žuvo ar nuskendo laivui užplaukus ant povandeninių minų. Likusieji – vokiečių ir sovietinių koncentracinių stovyklų aukos. Palyginimui – „Titanikos“ katastrofa pareikalavo 1514 aukų

1945 metų liepos 11 dieną „Josif Stalin“ liekanos buvo pakeltos iš vandens ir nuvilktos į Taliną. Oficialiai tragiška šio laivo istorija niekur nebuvo minima per visą sovietmetį. Pirmą kartą dar gyvų tragedijos liudininkų prisiminimai ir jau išėjusių iš gyvenimo užrašai buvo paskelbti 1991 metais seniausiame ir populiariausiame rusų mokslinės pakraipos žurnale „Vokrug svieta“ (Nr.6).

Fotoreportažas
  • Sovietinio „Titaniko“ istorija-Foto-nr-7604_7605.jpg
  • Sovietinio „Titaniko“ istorija-Foto-nr-7604_7606.jpg
  • Sovietinio „Titaniko“ istorija-Foto-nr-7604_7607.jpg
  • Sovietinio „Titaniko“ istorija-Foto-nr-7604_7608.jpg
  • Sovietinio „Titaniko“ istorija-Foto-nr-7604_7609.jpg
  • Sovietinio „Titaniko“ istorija-Foto-nr-7604_7610.jpg
  • Sovietinio „Titaniko“ istorija-Foto-nr-7604_7611.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Sovietinio „Titaniko“ istorija"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.