Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Spąstai povandeniniam laivui

Abiejų pasaulinių karų metais jūroje buvo naudojamas laivas-masalas, kurio paskirtis – įvilioti priešo povandeninį laivą į spąstus ir jį sunaikinti.

Laivas-masalas neretai įmituodavo evakuaciją.
Laivas-masalas neretai įmituodavo evakuaciją. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Slaptas Admiraliteto projektas

 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Didžioji Britanija labai greitai pajuto kokį didelį pavojų kelia vokiečių povandeniniai laivai. Jie tiesiog paralyžavo britų jūrų transporto komunikacijas. Konvojų, prekybos laivų vilkstinių, kurias lydėtų kariniai patruliai, Admiralitetui teko atsisakyti. Tam trūko materialinių resursų,  o, be to, nenorėjo rizikuoti privačių prekybos laivų kapitonai.

Giluminės bombos, skirtos naikinti povandeniniams laivams, tais laikais buvo dar primityvokos ir ne visada efektyviai suveikdavo. Vienintelis patikimas būdas paskandinti priešo povandeninį laivą – sunaikinti jį artilerijos pabūklų ugnimi arba taranuoti. Bet kaip priversti jį iškilti į paviršių?

Sprendžiant šią problemą, britų Admiralitetas parengė vieną slapčiausių projektų kovai su vokiečių povandeniniais laivais. Išvilioti juos į paviršių turėjo „masalas“ – vienišas įprastas prekybinis laivas su neutralia vėliava. Žvelgiant per periskopą, toks laivas atrodė visai nepavojingas. Tai galėjo išprovokuoti povandeninio laivo vadą patikrinti šį laivą iškilus į paviršių.

„Masalo“ sunkioji ginkluotė buvo slepiama už melagingo antstato, aukštų falšbortų, ant denio sukrautuose konteineriuose. Paprastai tokių laivų triumai buvo pripildomi kamštinės medienos arba tuščiomis dėžėmis. Torpedai pramušus bortą, toks laivas išlikdavo plūdrus. Tai taip pat išprovokuodavo povandeninį laivą iškilti į paviršių ir patrankos šūviu pribaigti pasirinktą auką.

Atakuoto laivo įgula, norėdama galutinai apmulkinti submarinų asus, galėjo net imituoti jog ruošiasi jį palikti. Tačiau kai tik povandeninis laivas atsidurs paviršiuje, „masalas“ nusimeta maskuotę ir paleidžia į darbą anksčiau slėptą ginkluotę. Netikėtai užkluptas povandeninis laivas bematant turėjo gauti galą..

 

Pirmoji pergalė

 

Pirmoji pergalė, naudojant „masalą“, buvo pasiekta 1915 metų birželio 23 dieną. Anksti ryte Šiaurės jūroje netoli Škotijos krantų vokiečių povandeninis laivas U-40, vadovaujamas leitenanto Gerhardo Fiurbringerio, sustabdė žvejų tralerį „Taranaki“. Iš tiesų tai buvo ypatingas laivas-masalas. Jis po vandeniu tempė britų povandeninį laivą C-24. Su juo buvo sujungtas tempimo lynu ir telefoniniu kabeliu.

Kai tik vokiečiai jį sustabdė, „Taranaki“ laivo kapitonas, o iš tiesų jūrų karininkas,  Frederikas Henris Tayloras apie tai telefonu informavo po vandeniu besislepiantį C-24. Tas gerai nusitaikė ir torpedavo paviršiuje plūduriuojantį vokiečių povandeninį laivą. Torpeda pataikė į patį 64 metrų ilgio U-40 vidurį. Iš karto žuvo 32 vokiečių jūreiviai. Išsigelbėjo tik trys įgulos nariai, laivo vadas ir du jūreiviai, tuo metu buvę povandeninio laivo bokštelyje. Britai juos paėmė į nelaisvę.

Tikėdamiesi, kad U-40 bokštelis gali būti išsaugotas, Vokietijos karinio jūrų laivyno istorijos entuziastai 2009 metais atrado jo nuolaužas toje vietoje, kur įvyko lemtingas priešų susitikimas.

 

„Baralongo“ incidentas

 

1915 metų rugpjūčio 19 dieną vokiečių povandeninis laivas U-27, vadovaujamas kapitono leitenanto Berndo Wegenerio, už 70 jūrmylių nuo Kvinstauno sustabdė britų garlaivį „Nicosiam“. Iš povandeninio laivo pasiųsta apžiūros grupė nustatė, kad garlaivis gabena amuniciją, skirtą britų armijai Prancūzijoje.

Vokiečiai leido „Nicosian“ įgulai ir keleiviams persėsti į gelbėjimosi valtis, nes ruošėsi laivą su visu kroviniu sunaikinti. Tuo metu, kaip vėliau rašė laikraščiai, ant scenos pasirodė dar vienas prekybinis laivas.

Tai buvo „Baralong‘, plaukiantis su JAV vėliava. Būdamas vos už pusės mylios nuo incidento vietos, jis pakėlė signalą, kad ketina gelbėti „Nicosian“ įgulą. B.Wegeneris pripažino signalą ir įsakė savo vyrams nutraukti apšaudymą.

Staiga „Baralong“ nuleido JAV ir pakėlė Didžiosios Britanijos karinio jūrų laivyno vėliavą. Pašalinus maskuotę, prabilo iki tol paslėpti sunkieji ginklai. Netikėtai užkluptas vokiečių povandeninis laivas greitai pradėjo skęsti kartu su visa įgula. Tik 11 vokiečių jūreivių, tarp jų ir laivo vadas, atsidūrė vandenyje ir plaukte pasiekė „Nicosian“. B.Wegeneris ir dar penki jo jūreiviai greitai pasislėpė garlaivio triumuose. Kiti šeši vis dar kabojo ant virvių, nuleistų už bortų.

Matydamas tai, kas ten vyksta, „Baralong“ laivui vadovavęs leitenantas Godfrey Herbertas (1884-1961) pamanė, kad vokiečiai bando užgrobti garlaivį „Nicosian“. Jis nedelsdamas įsakė savo vyrams šaudyti. Pirmiausia žuvo tie šeši, kabantys už borto, vėliau buvo surasti ir sušaudyti tie, kurie slapstėsi triumuose. Jau krante duodamas parodymus G.Herbertas tvirtino, kad vokiečiai bandė atidaryti garlaivio „Nicosian“ kingstonus, todėl teko juos nukauti.

Šis incidentas Vokietijoje sukėlė didelį pasipiktinimą ir buvo reikalaujama nubausti G.Herbertą už žudynes. Jungtinės Karalystės Admiralitetas atmetė šiuos kaltinimus. Vietoj bausmės G.Herbertas gavo įprastinę 100 svarų priemoką už nuskandintą vokiečių povandeninį laivą, tačiau sakoma, kad visą gyvenimą bijojo vokiečių keršto

 

Nepasiteisino

 

Bendras skaičius laivų-masalų, parengtų Pirmojo pasaulinio karo metais britų laivyne, galėjo siekti apie 300 vienetų. Po karo pradėta abejoti jų efektyvumu. Per visą karą „apsimetėliai“ nuskandino tik 14 vokiečių povandeninių laivų. Nuo minų, išmėtytų jūroje, nukentėjo žymiai daugiau povandeninių ir antvandeninių priešo laivų.

Vis dėl to Antrojo pasaulinio karo išvakarėse britų Karališkasis jūrų laivynas pertvarkė 9 laivus, kurie Šiaurės Atlante turėjo tapti spąstais vokiečių povandeniniams laivams. Deja, jie nepateisino vilčių.

„Prunella“ ir Edgehill“ patys buvo torpeduoti net nepamatę vokiečių povandeninių laivų. Paskutinis britų laivas-masalas buvo „Fidelity“, apginkluotas keturiomis patrankomis ir keturiais torpediniais aparatais. Užsimaskavęs kaip Ispanijos ar Portugalijos krovininis laivas, jis kurį laiką veikė Pietų Prancūzijos pakrantėse išlaipindamas šnipus, priimdamas bėglius, ištrūkusius iš fašistinių kalėjimų.

1942 metų gruodyje „Fidelity“ lydėjo konvojų ON-154. Šiaurės Atlante jį torpedavo vokiečių povandeninis laivas U-435.

Visiškai nesėkmingai baigėsi ir penkių panašios paskirties JAV laivų karjera,. 1943 metais JAV karinis laivynas visiškai nutraukė „masalų“ patruliavimą Atlanto ir Ramiajame v vandenynuose..

 

Fotoreportažas
  • Spąstai povandeniniam laivui-Foto-nr-6469_6470.jpg
  • Spąstai povandeniniam laivui-Foto-nr-6469_6471.jpg
  • Spąstai povandeniniam laivui-Foto-nr-6469_6472.jpg
  • Spąstai povandeniniam laivui-Foto-nr-6469_6473.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Spąstai povandeniniam laivui"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.