Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Suktas ir žiaurus piratas

Piratavimas buvo tapęs pelningu, bet pavojingu verslu, kuris neretai baigdavosi kartuvėse. Taip nutiko ir airiui Filipui Roše (Philip Roche).

Taip F.Roše ir jo sėbrai susidorodavo su užgrobto laivo jūreiviais. Piešiniai iš knygos "A general history of the pyrates",  1724.
Taip F.Roše ir jo sėbrai susidorodavo su užgrobto laivo jūreiviais. Piešiniai iš knygos "A general history of the pyrates", 1724. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Daug ir greitai

 

Įvairių autorių knygose apie Piratų Aukso amžių Filipas Roše pristatomas, kaip suktas ir žiaurus piratas. Jei ne jo troškimas greitai ir lengvai praturtėti, padorioje airių šeimoje augusio Filipo gyvenimas galėjo susiklostyti visai kitaip. Pasiturinčiai gyvenęs tėvas pasirūpino, kad sūnus išmoktų ne tik skaityti ir rašyti, bet ir šio to daugiau. Kokius mokslus jis baigė tiksliai nežinoma, tačiau, matyt, jie buvo susiję su jūreivyste.

Dar ankstyvoje jaunystėje Filipas pradėjo plaukioti vietos laivais aplink savo gimtąją Airijos salą. Vėliau kelis kartus dalyvavo žygiuose į Barbadosą. Sumanus ir darbštus jaunuolis palyginti greitai tapo pirmuoju kapitono padėjėju prekybos laivuose.

Plaukiodamas tarp Airijos ir Prancūzijos, jis sėkmingai sudarinėjo prekybinius sandorius, kurie jam galėjo užtikrinti pasiturintį gyvenimą. Tačiau tai F.Roše netenkino. Pasiryžęs tapti labai turtingu, jis suprato, kad sąžiningu būdu šio tikslo greitai nepasieksi. Tada jo galvoje subrendo suktas planas: didele sumai apdrausti laivus ir paskui juos skandinti.

 

Žiaurus susidorojimas

 

Savo sumanymui įgyvendinti F.Roše reikėjo tinkamo bendrininko. Netrukus jis susipažino su žveju Nilu iš Korko. Tai buvo beraštis barbaras, kuriam nieko nereiškė be jokio sąžinės graužimo atlikinėti juodžiausius darbelius. Jis savo ruožtu F.Roše rekomendavo Pirsą Kuleną, kuris esąs tikras specialistas, kaip nekeliant įtarimų paskandinti laivą. O šis pasikvietė dar savo brolį Vaisą.

Ši niekšų trijulė, vadovaujama F.Roše, planavo užgrobti kokį nors laivą, paskui jį užregistruoti statytinio vardu ir apdrausti Londone ar Amsterdame. O toliau viskas paprasta: nuskandini laivą – gauni draudimą.

Viename iš Airijos uostų F.Roše ir jo kompanionai pasisamdė eiliniais jūreiviais prancūzų laive, kuris priklausė kapitonui Peteriui Tartu. Šis laivas labai tik jų tikslams įgyvendinti. Jis buvo nedidelis, valdyti jį galėjo ir maža įgula. 1721 metų lapkrityje laivas išplaukė į Nantą. Laivo savininkas, įsitikinęs, kad F.Roše yra patyręs jūrininkas, reiso metu patikėdavo jam laivo valdymą.

Lapkričio 15-osios naktį plėšikai, pasinaudoję patogia proga, kai kapitonas ir padėjėjas po budėjimo ramiai miegojo savo kajutėse, nutarė užgrobti laivą. Tuo metu denyje buvusius tris prancūzų jūreivius ir jungą F.Roše pasiuntė į stiebą rifuoti burių. Iš stiebo nusileidusiems jūreiviams užpuolikai suknežino galvas ir išmetė juos už borto.

Iš savo kajučių į denį pakilę P.Tartu ir jo padėjėjas buvo iš karto užpulti ir surišti. Veltui jie maldavo plėšikų pasigailėjimo, Neleidus net pasimelsti prieš mirtį, abu vyrai buvo nudurti ir išmesti į jūrą.

 

Dar viena auka

 

Baigę žudynes ir nusiplovę kruvinas rankas, plėšikai nusileido į kapitono kajutę. Ten radę romo statinę sėdo puotauti. Begerdami jie savo kapitonu išrinko F.Roše ir tarėsi ką toliau daryti. Planavo užgrobti didesnį laivą ir su juo patraukti į Vest Indiją, kur galėtų apiplėšinėti ispanų laivus, gabenančius į Europą auksą ir kitokius vertingus krovinius. Bet pirmiausia reikėjo suklastoti laivo dokumentus, kuriuose buvo surašyti duomenys apie krovinį, frachtą, laivo įgulą ir t.t.

Užsukę į Dartmuto uostą Anglijoje, jie visiems pasakojo, kad per audrą laivas smarkiai nukentėjo, dalis įgulos buvo nuplauta už borto. Bijodami, kad juos nedemaskuotų, plėšikai nutarė pakeisti laivo išvaizdą. Pasamdyti darbininkai greitai pašalino bizanio stiebą, paaukštino spardeką, sumontavo papildomus turėklus, Po to laivagalį nudažė raudona spalva ir jame įrašė naują pavadinimą „Mary“.

Taip susitvarkę plėšikai tikėjosi, kad prancūzų laivo niekas neatpažins ir jie bus visiškai saugūs.. Nuplaukę į Roterdamą, sėbrai „prakalė“ laive buvusį krovinį ir dairėsi naujų aukų. Olandijoje jiems pasitaikė vienas pirklys, kuris pasiūlė nugabenti jo krovinį į Angliją. Nenujautė vargšelis su kokiais niekšeliais susidėjo!

Vieną tamsią naktį jie išmetė krovinio savininką ir jį lydėjusį tarną už borto. Šie dar kurį laiką plaukė paskui tolstantį laivą ir šaukėsi pagalbos. Deja, veltui.

 

Gyvenimą baigė kartuvėse

 

Atplaukus į Havrą, F.Roše vadovavimą laivui perdavė savo sėbrui P. Kulenui, o pats išskubėjo į Angliją. Londone jis pareikalavo draudimo išmokos už esą nuskendusį prancūzo laivą. Draudimas buvo apiformintas Džono Justo vardu. Draudikams kilo įtarimų. Netrukus jie išsiaiškino, kad Džonas Justas iš tikrųjų yra Filipas Roše. Jis buvo areštuotas, bet viską neigė, kol atsitiktinai jį atpažino vienas kapitonas kažkada su F.Roše tarnavęs tame pačiame laive.

Per tardymą F.Roše pagaliau iš dalies pripažino savo kaltę ir pažadėjo išduoti tris savo sėbrus, kurie viską organizavo ir yra didesni nusikaltėliai, negu jis. Tai tie trys beširdžiai airiai susipyko su prancūzais ir patykoję juos visus nugalabijo.

Policijai pavyko sugauti P.Kuleną ir jo brolį, kurie metę jiems atitekusį užgrobtą laivą, slapstėsi Londone. Jie papasakojo visą tiesą. Iškilo aikštėn ir senesni F.Roše „darbeliai“. Išaiškėjo, kad plaukiodamas vyresniuoju kapitono padėjėju nesąžiningų pirklių nurodymu skandindavo laivus ir už tai gaudavo dalį draudimo išmokos.

Stojęs prieš teismą F.Roše buvo pripažintas piratu ir nuteistas myriop. 1723 metų rugsėjo 5 dieną jis buvo pakartas Egzekucijų doke ( angl. Execution Dock). Tuo metu jam tebuvo tik 30 metų.

 

Fotoreportažas
  • Suktas ir žiaurus piratas-Foto-nr-5992_5993.jpg
  • Suktas ir žiaurus piratas-Foto-nr-5992_5994.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Suktas ir žiaurus piratas"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.