Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Nesijuokit, jei senas matrosas braižo smėly bures ramentu - Poetas Bronius Mackevičius.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Taifūnas išdaigininkas

Taifūnų pasekmės beveik visada tragiškos. Juokas ir šypsenos – tik trumpi antraktai jų istorijoje, bet juos mielai mini meteorologai.

Taifūno pėdsakai.
Taifūno pėdsakai. @ Venanto Butkaus archyvo nuotr.

Perkėlė namą

 

Prancūzų meteorologas Pierre Andre Molene“ aprašinėdamas garsųjį uraganą, kuris 1790 metais ant Puerto Rikos salos kranto išmetė bent kelias dešimtis laivų, papasakojo ir tokią istoriją, kurią pergyveno tūlas Hamiltonas

Prasidėjus uraganui, Hamiltonas buvo mieste ir grįžti namo galėjo tik siautulingiems vėjams aprimus. Teko laukti iki sutemų. Kai jis pagaliau pasiekė savo puikų namą pastatytą ant sijų jūros pakrantėje, buvo taip tamsu, kad nors durk į akį. Suradęs terasą, esančią priešais namą, Hamiltonas apsidžiaugė. Dieną jis matė, kaip mieste taifūnas laužė storiausias palmes, plėšė namų stogus, griovė lengvas medines vilas. O mano namas atlaikė uraganinio vėjo atakas! Vos spėjęs apie tai pagalvoti, Hamiltonas staiga pajuto krintąs į tuštumą...

Tuo tarpu jo žmona, du vaikai ir dvi  įsvečius atėjusios draugės ramiausiai sau gėrė arbatą svečių kambaryje, kurį tik šiek tiek aplamdė vėjas. Jos net nepajuto, kaip uraganas nukėlė Hamiltono namą nuo polių ir saugiai nutupdė už kelių šimtų metrų kitoje gatvės pusėje. O vargšas Hamiltonas, nukritęs nuo terasos, kuri vienintelė liko senoje vietoje, kelias savaites praleido ligoninėje.

Ką reiškia geram taifūnui kažkoks bambukinis namas, jei jis 1896 metais sugebėjo net britų fregatą perskraidinti per Port Rojalio (Jamaika) varpinės bokštą ir kelių namų stogus.

 

„Skraidantys“ laivai

 

P.A. Molene knygoje pateikiamas ir toks pavyzdys. Dar burlaivių laikais, šiaurės rytų vėjas pūtė su tokiu įniršiu, kad net sustabdė Golfo srovę, o sezoninių taifūnų spaudžiamas vanduo Meksikos įlankoje pakilo taip aukštai, kad beveik apsėmė Tortugos ir kitas šalia esančias salas.

Tuo metu anglų škuna „Liberty“, patekusi į uraganą, ėmė skęsti netoli kranto. Visa įgula, išskyrus kapitoną, paliko laivą. Kitą rytą po sunkios nakties atsigavęs kapitonas Jhonas Lorensas pastebėjo, kad jo laivas stovi ant aukštos kalvos krante, o inkaras kabo didžiulio medžio viršūnėje.

Panašus nuotykis ištiko ir anglų piratą, rašytoją, mokslininką Williamą Dampierą (1651-1715), kuris pirmasis trissyk apiplaukė aplink pasaulį. Kažkur netoli Sumatros jo laivą užklupo uraganas. Laimei jūreiviai spėjo pasprukti nuo jo iki artimiausio kranto.

Kapitono įsakymu įgula kaip begalėdama pritvirtino laivą lynais prie storiausių medžių kamienų, nuleido visus inkarus ir pasislėpė krante. Staigiai atūžęs taifūnas siautėjo pakrantėje kelias valandas. Staiga viskas aprimo: taip būna patekus į ciklono „akį“.

Kapitonas pasiuntė kelis vyrus pažiūrėti kas atsitiko laivui. Jie grįžo su liūdna žinia: laivas apsivertė, guli ant šono krante, stiebai susmegę į smėlį. Po kiek laiko taifūno sūkuriai vėl atgijo, bet dabar sukosi priešinga kryptimi.

Kitą dieną, nurimus uraganui, jūreiviai, grįžę prie savo laivo nustebo. Jis vėl stovėjo, kaip ir anksčiau. Tai padarė tas pats taifūnas: pradėjęs pūsti iš kitos pusės, jis laivą sugrąžino į pirmykštę padėtį.

P.A.Molene, papasakojęs šį britų laivo nuotykį, palydėjo jį tokiu komentaru: „Uraganas pasielgė, kaip sąžiningas nuomininkas, paliekantis butą tokios pat būklės, kokioje rado į jį įsikeldamas“.

 

Taifūnų medžiotojo istorijos

 

Trumpai verta supažindinti ir su šias istorijas rinkusiu autoriumi. Tai – prancūzų lakūnas Pierre Andre Molene. Jis 1959 metų rugsėjo mėnesį patyrė nepakartojamą įspūdį, kai galingas taifūnas „Vera“ užklupo didžiausią Japonijos salą Honšiu. Tada ir susidomėjo taifūnų istorijomis. Jis skraidė JAV karinio jūrų laivyno ir oro pajėgų orlaiviais, kurie turėdavo aptikti vietą, kur formuojasi tropiniai ciklonai ir išlanksto perspėti jūreivius bei pakrančių gyventojus apie artėjančią grėsmę.

Studijavęs taifūnus kartu su amerikiečių ir japonų specialistais, rinkęs istorinius faktus apie taifūnų „išdaigas“, P.A. Molene parašė prancūzams būdinga maniera šmaikščią ir įdomią knygą „Taifūnų medžiotojai“ (pranc. „Chasseurs de Typhons“, 1964 m. Paryžius). Ji buvo išleista Rusijoje (1967) ir Estijoje (1978). Gaila, kad niekam dar nešovė mintis išversti ją ir į lietuvių kalbą. Tad neturime progos išsamiau susipažinti su rimtomis ir tik šypseną keliančiomis taifūnų istorijomis.

Fotoreportažas
  • TAIFŪNAS – IŠDAIGININKAS-Foto-nr-4820_4821.jpg
  • TAIFŪNAS – IŠDAIGININKAS-Foto-nr-4820_4822.jpg
  • TAIFŪNAS – IŠDAIGININKAS-Foto-nr-4820_4823.jpg
  • TAIFŪNAS – IŠDAIGININKAS-Foto-nr-4820_4824.jpg
  • TAIFŪNAS – IŠDAIGININKAS-Foto-nr-4820_4825.jpg
  • TAIFŪNAS – IŠDAIGININKAS-Foto-nr-4820_4826.jpg
  • TAIFŪNAS – IŠDAIGININKAS-Foto-nr-4820_4827.jpg
  • TAIFŪNAS – IŠDAIGININKAS-Foto-nr-4820_4828.jpg
  • TAIFŪNAS – IŠDAIGININKAS-Foto-nr-4820_4829.jpg
  • TAIFŪNAS – IŠDAIGININKAS-Foto-nr-4820_4830.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Taifūnas išdaigininkas"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.