Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Adelė Žičkuvienė

Gimiau Salantų miestelyje. Augau prie Notės ir Salanto upelio santakoje buvusio Santeklės malūno. Po sovietmečio melioracijų nei malūno, nei tvenkinio, nei Dvarčininkų kaimo nebeliko. Vaikystės upelių vanduo tebegyvena manyje. Valtys,
Adelė Žičkuvienė

Butkus Venantas

Gimiau ir augau Sedos miestelyje prie ežero. Čia anksti išmokau plaukti, pirmą kartą pakėliau bures ir parašiau pirmą straipsnį į rajoninį laikraštį. Karinę tarnybą atlikau Juodosios jūros laivyne. Grįžęs dirbau
Butkus Venantas

Dalia Bikauskaitė

1979 m. baigiau Vilniaus universitetą, lietuvių kalbą ir literatūrą. Sužavėjo žurnalistikos vandenys, laivai, jūrininkai. 1985-1994 metais dirbau Lietuvos valstybinės žvejybos laivyno įmonės "Jūra" žinybiniame savaitraštyje "Lietuvos žvejys". 1992-1994 m. buvau
Dalia Bikauskaitė

Eugenijus Macius

Gimiau 1940 m. Palangoje. 1958 m. baigiau Palangos vidurinę mokyklą ir išvažiavau į Vilnių, kur pradėjau dirbti Lietuvos kino studijoje operatoriaus Algimanto Mockaus asistentu filmuojant V.Žalakevičiaus vaidybinį filmą ,,Adomas nori
Eugenijus Macius

Gediminas Pilaitis

Vilniaus universitete 1979 m. įgijau žurnalistikos specialybę.  Dienraščio "Lietuvos rytas" korespondentas Klaipėdoje nuo 1980 m.  Rašau įvairiomis temomis, bet prie širdies jūrinės temos - jūrų verslas, istorijos, vandens sportas ir
Gediminas Pilaitis

Jelena Listopad

Žurnalistika užsiimu per 40 metų. Pradėjo laikraštyje „Volzskaja zaria“ Samaroje, Rusijoje. Persikrausčius 1975 m. pas vyrą į Klaipėdą, penkis metus buvau korespondente miesto laikraštyje „Klaipėda“. 1980 - 1995 m. dirbau
Jelena Listopad

Juozas Mažonas

Jaučiu meilę jūrai ir pagarbą prie jos gyvenantiems žmonėms, tradicijoms, marinistiniam paveldui, mėgstu buriuoti, keliauti, žaviuosi nuostabiais jūrų ir sausumos gamtos vaizdais bei reiškiniais. Esu kinematografijos instituto Maskvoje (VGIK) diplomantas,
Juozas Mažonas

Kęstutis Oginskas

Gimiau Klaipėdoje. Toli nuo jūros buvau nutolęs savo karjeros pradžioje dar studijų metais, kai 1983 – 1984 metais dirbau tuomet apie visas techninio sporto šakas rašiusiame „Sparnų“ žurnale. Ruošdamasis diplominiam
Kęstutis Oginskas

Ramunė Bandzienė

Dirbau žinių vedėja "Klaipėdos televizijoje " ,"Vakarų Lietuvos televizijoje", kūriau laidas apie jūrą. Dabar esu LNK žinių tarnyboje - reporterė Klaipėdos krašte. 2001 m. tapau LNK žinių metų darboholike, 2003
Ramunė Bandzienė

Vida Bortelienė

1982 metais baigė tuometės LTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto (vėliau – Klaipėdos universitetas) lietuvių kalbos, literatūros, režisūros specialybę. Lietuvos nepriklausomybė paskatino keisti pedagogės profesiją į žurnalistiką. 1992-1997 m. – savaitraščio
Vida Bortelienė

Vidmantas Matutis

Vilniaus universitete 1991 m. įgijau žurnalisto specialybę. 1986 – 1991 m. fotokorespondentas, skyriaus vedėjas Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“, 1991 – 1996 m. Šilutės zonos korespondentas Klaipėdos laikraštyje „Vakarų ekspresas“, 1996
Vidmantas Matutis

Adelė Žičkuvienė

I was born in Salantai town. I grew up in the Notes and Salantas stream at the confluence of the former mill. After the Soviet land reclamation over the mill
Adelė Žičkuvienė

Butkus Venantas

I was born and grew up in the town of Seda at the lake. It soon learned to swim for the first time lifted the sails and I wrote the
Butkus Venantas

Dalia Bikauskaitė

In 1979 I graduated from the University of Vilnius, Lithuanian language and literature. Charmed journalism waters, ships, sailors. 1985-1994 he worked Lithuanian state fleet companies "Sea" departmental weekly Lithuania fisherman.
Dalia Bikauskaitė

Eugenijus Macius

I was born in 1940 Palanga. In 1958 Palanga finished high school and went to Vilnius, Lithuania started working film studio operator Algimanto Mockus assistant recording Žalakevičius feature film "Adam
Eugenijus Macius

Gediminas Pilaitis

 Vilnius University in 1979 I gained journalism profession. Daily "Lietuvos rytas" ("Lithuanian Morning") correspondent Klaipėda since 1980. I am writing on a variety of topics, but at the heart of
Gediminas Pilaitis

Jelena Listopad

Been practicing journalism for 40 years. Began newspaper "Volzskaja Zaria" in Samara, Russia. He moved in 1975. with a man in Klaipeda, five years ago I was a newspaper correspondent
Jelena Listopad

Juozas Mažonas

I can feel the love and respect for the sea, the people living traditions marinistiniam heritage, I love sailing, traveling, admire the beautiful sea and land scenery and phenomena. I
Juozas Mažonas

Kęstutis Oginskas

I was born in Klaipeda. Far away from the sea was early in his career while still a student , when from 1983 - 1984 when I worked on all
Kęstutis Oginskas

Ramunė Bandzienė

I worked newscaster Klaipeda television, western Lithuania on TV ", which broadcasts on the sea. Now I am LNK news service - reporter Klaipeda region. In 2001. I became a
Ramunė Bandzienė

Vida Bortelienė

In 1982 graduated from the then Lithuanian State Conservatory Faculty of Klaipeda (later - Klaipeda University), Lithuanian language, literature, and directing. Lithuania's independence triggered a change in teacher profession of
Vida Bortelienė

Vidmantas Matutis

Vilnius University in 1991.acquired the journalist profession. 1986 - 1991 m. photographer, Head of the Department of Klaipeda district newspaper "Banga", 1991 - 1996 m. Silutes area correspondent for the
Vidmantas Matutis

Аделе Жичкувене

Я родилась в городе Салантай. Выросла в близи рек Нотес, и Салантас возле места их слияния на бывшей мельнице. После советской мелиорации земель возле мельницы и плотины нестало. Деревня Дварчининкай,
Аделе Жичкувене

Венантас Буткус

Я родился и вырос в городе Седа на озере. Здесь научилься плавать, первый раз поднял паруса, и написал первую статью в районую газету. Военную службу провел в Черноморском флоте. Когда
Венантас Буткус

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.