Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Didesne ar mažesnė rizika - nuolatinė jūrininkų palydovė. Visą laivybos istoriją galėtume vadinti ištisiniu narsumo, rizikos ir nuotykių metraščiu. - Eimutis Astikas, jūrų kapitonas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Įteisinama nauja tradicija - žuvų kvotas pardavinėti aukcione

Liepos 30-ąją 10 val. Klaipėdoje, Naujoji uosto g. 8a, pirmą kartą Lietuvos žvejybos istorijoje, vyks Baltijos jūros žvejybos kvotų aukcionas. Jame bus parduodami penki procentai žuvų kvotų nuo bendros Lietuvai skirtos kvotų dalies.

Žuvys įgijo vertę

 

 

Žvejybos kvotų Baltijos jūroje kvotų skyrimas antruoju etapu (aukciono būdu) vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių skyrimo taisyklių patvirtinimo“

Aukcione bus parduotos 145 tonos rytinių menkių, kurios žvejojamos 25-32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (toliau TJTT) pakvadračiuose, 19 tonų vakarinių menkių, žvejojamų  22-24 TJTT pakvadračiuose, 272 tonios strimėlių, žvejojamų 25-27, 28.2, 29, 32 TJTT pakvadračiuose, 577 tonois šprotų, žvejojamų 22-32 TJTT pakvadračiuose ir 74 vnt. lašišų, žvejojamų 22-31 TJTT pakvadračiuose.

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 2 d. įsakymu patvirtintos tokios 2015 metais aukciono būdu paskirstomų Baltijos jūros žuvų pradinės kainos: 1 tona menkių (tiek rytinių, tiek vakarinių) – 9,5 Eur; 1 tona strimelių – 3,4 Eur; 1 tona šprotų – 2,2 Eur; 1 vnt. lašišų – 0,11 Eur.

 

Dalyvavimo sąlygos

 

Žvejybos įmonės, kurios pageidauja dalyvauti aukcione ir turintys teisę gauti kvotas, ne vėliau nei iki 2015 m. liepos 27 d. 17:00 val. elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) turi pateikti: prašymą, kuriame nurodo: norimų gauti rūšių žuvų kvotų dydžius; laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us); laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i); lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą: LT354010051002026581 pervedimo įrodymo dokumento kopiją.

Aukciono būdu skirstant kvotas gali dalyvauti ūkio subjektai, atitinkantys visas šias sąlygas:

pateiktas aukciono dalyvio užstatas; pirmuoju etapu skirta kvota yra mažesnė negu 40 proc. visos Lietuvos Respublikai nustatytos žvejybos kvotos.

Norintys dalyvauti aukcione dalyviai turi pervesti užstatą (ne mažesnį kaip 10 proc. sumos, kurią jis pasiruošęs mokėti už kvotas aukciono metu) į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581  .

Ūkio subjektas, turintis įsiskolinimų valstybei už kvotą, negali dalyvauti kvotų skyrimo aukcione.

 

 

Aukciono eiga

 

Aukcioną vykdys ta pati Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisija, kuri skirto kvotas ir įprasta tvarka. Jos pirmininkas Žuvininkystės tarnybos atstovas Tomas Kazlauskas. Komisijoje yra vien Žemės ūkio ministerijos atstovai - pirmininko pavaduotojas Romas Statkus (Žuvininkystės tarnyba), komisijos sekretorius Tomas Zolubas (Žuvininkystės tarnyba), nariai: Alenas Bulauskis (Žuvininkystės departamentas), Ignas Nauburaitis (Žuvininkystės departamentas), Giedrius Vaitkus (Žuvininkystės tarnyba), Irina Jakovleva (Žuvininkystės tarnyba), Tadas Bankauskas (Žuvininkystės tarnyba).

Aukciono tvarka tokia - komisijos pirmininkas paskelbs aukciono dalyvius ir kiekvieno iš jų didžiausias galimas įsigyti kvotas, atsižvelgiant į prašyme pageidautus kvotų dydžius ir vieno ūkio subjekto turimos tam tikros žuvų rūšies kvotos dydžiui taikomą apribojimą (t. y. kad vienas ūkio subjektas negali turėti daugiau kaip 40 proc. kiekvienos žuvų rūšies).

Po to duodama 1 minutė laiko (nebent Komisija posėdžio metu nuspręstų skirti kitokį laiko tarpą), kurio metu aukciono dalyviai turi teisę sumažinti prašomą įsigyti aukciono būdu kvotos dalį.

Komisija paskelbia galutinius aukciono dalyvių prašomų galimų suteikti kvotų dydžius.

Jei prašomų aukciono dalyviams galimų suteikti kvotų suma neviršija skirstomos Lietuvos Respublikai skirtų kvotų dalies, aukciono dalyviams skiriamos prašomos galimos suteikti kvotos ir aukcionas baigiamas.

Jei aukciono dalyviai toliau prašo didesnės kvotų sumos nei skirstoma aukciono metu, Komisijos pirmininkas paskelbia ne mažiau kaip 10 procentų didesnę negu pradinė kvotų kainą (Komisija posėdžio metu gali nuspręsti kainą didinti daugiau nei 10 procentų apie tai viešai pranešdama posėdžio dalyviams). Kiekvienas aukciono dalyvis pateikia norimą už naują kainą įsigyti kvotos dydį. 

Komisija įvertina, ar kiekvieno iš aukciono dalyvių prašomai už naują kainą kvotai yra pakankamas dalyvio pervestas užstatas. Jei tam tikram ūkio subjektui šis apribojimas yra viršijamas, atitinkamai mažinama tam aukciono dalyviui didžiausia galima suteikti kvota.

Jei aukciono dalyvių prašomų kvotų suma neviršija skirstomos kvotos, aukciono dalyviams skiriamos prašomos kvotos, už kurias turi būti sumokėta pagal Komisijos primininko paskelbtą kainą apskaičiuota suma. Jei aukciono dalyviams kvotų neužtenka, tęsiamas aukcionas, kiekvieną kartą palaipsniui didinant kvotos kainą, kol aukciono dalyviams mažinant prašomą kvotos dydį, prašomų kvotų suma neviršija skirstomos kvotos ir aukciono dalyviams skiriamos jų prašomos kvotos.

 

 

Neatsikaičius kvotą anuliuos

 

 

Nepaskirsčius visų kvotų aukciono būdu. Siekiant panaudoti Lietuvos Respublikai skirtas kvotas, jei lieka nepaskirstyta aukciono būdu Lietuvos Respublikai skirtų kvotų dalis ir yra nors vienas ūkio subjektas, kuris negalėjo dalyvauti aukcione skirstant kvotas, nes jam pirmo skirstymo etapu buvo skirta 40 proc. visos Lietuvos Respublikai nustatytos žvejybos kvotos, bet jis yra pateikęs prašymą gauti papildomą kvotą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinio kvotų skirstymo dienos paskelbiamas papildomas aukcionas, kuriame gali dalyvauti ir ūkio subjektai, kuriems pirmu kvotų skirstymo etapu skirta 40 proc. visos Lietuvos Respublikai nustatytos žvejybos kvotos.

Įsigijęs kvotą aukcione ūkio subjektas per 30 dienų nuo aukciono už ją (įskaitant aukciono dalyvio užstatą) turi sumokėti pervesdamas lėšas į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą: LT354010051002026581 .

Kvota anuliuojama, Žuvininkystės tarnybai raštu įspėjus apie tai ūkio subjektą ne mažiau kaip prieš tris darbo dienas:

jei ūkio subjektas nesumoka per 30 dienų nuo aukciono už kvotą ar už jos dalį, anuliuojama aukciono būdu įsigyta kvota ar jos dalis, už kurią nebuvo sumokėta;

panaikinus visų laivų, kuriais ūkio subjektui buvo leista naudoti tą kvotą, Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimus.

Jei ūkio subjektas per 30 dienų nuo aukciono atsisako aukcione įsigytos kvotos arba ta kvota anuliuojama jos nepanaudojus, aukciono dalyvio užstato dalis, sudaranti 10 proc. nuo mokėtinos už kvotą sumos, jam negrąžinama.

Jei dalį aukcione įsigytos kvotos panaudojęs ūkio subjektas per 30 dienų nuo aukciono atsisako likusios aukcione įsigytos kvotos dalies arba nepanaudota kvotos dalis anuliuojama, jam išlieka prievolė sumokėti už panaudotą kvotos dalį.

Jei ūkio subjektas atsisako aukcione įsigytos kvotos praėjus 30 dienų nuo aukciono, sumokėtos už kvotą lėšos jam negrąžinamos.

 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Įteisinama nauja tradicija - žuvų kvotas pardavinėti aukcione"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.