Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Taisyklės

1. Suteikiame Jums galimybę nemokamai naudotis šioje svetainėje talpinama žuvininkystės ir jūrinės kultūros, ekonomikos informacija prisilaikant šių taisyklių, kurioms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2. Autorinės teisės

2.1. Visos autorines teisės, kitos nuosavybės teisės į bet kokį tinklalapio "Albatrosas.lt" turinį, tinklalapio dizainą ir naudojamą programinę įrangą priklauso Lietuvos marinistikos žurnalistų klubui "Marinus".

2.2. Perspausdindami, cituodami, platindami tinklalapyje skelbiamą turinį turite gauti mūsų sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį. Nuorodoje turi būti nurodytas straipsnio ar nuotraukos autorius ir tinklalapis "Albatrosas.lt".

2.3. Įdėdami ar siūlydami dėti į tinklalapį komentarus, nuomones, nuotraukas, vaizdo ar kitą informaciją, tuo pačiu suteikiate teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš tinklalapio.

2.4. Draudžiama keisti arba šalinti iš turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus, kenkti tinklalapio sklandžiam veikimui, trukdyti kitiems juo naudotis.

3. Juridinės nuostatos

3.1. Mes laikomės Lietuvos visuomenės informavimo įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso ir konstatuojame:

3.1.1. Šio tinklalapio veikla yra nesuderinama su tokiais veiksmais kaip tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymas, šmeižtas ir dezinformacija.

3.1.2. Gerbiame kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės teisę bei kitas konstitucines asmens teises.

3.2. Tinklapyje draudžiama spausdinti informaciją, kuri nepaiso 3.1.1.; 3.1.2. punktų nuostatų. Taip pat draudžiama talpinti informaciją, kurios skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms.

4. Veiklos garantijos

4.1. Stengiamės užtikrinti sklandų tinklalapio veikimą. Pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą dėl techninių kliūčių.

4.2. Neatsakome už tinklalapio turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus, klaidas. Galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.

4.3. Už komentarų turinį atsako jų teikėjai. Mes pasiliekame teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Taisykles ar teisės aktai. Turime teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti vartotojų komentarus, kitą šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją.

4.4. Naudodamasis tinklalapiu jo vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad turinys, kurį Jis skaito ar parsisiunčia, yra išimtinai pasirinktas jo nuožiūra bei rizika, ir tik Jis atsako už dėl to patirtą žalą.

4.5. Neatsakome už nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl tinklalapio turinio, jo veikimo sutrikimų, trečiųjų asmenų tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

4.6. Neatsakome už pateikiamą kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

4.7. Kai mūsų tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį.

5. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

6. Pageidavimus, pretenzijas, klausimus, pasiūlymus dėl šio tinklalapio galite siųsti el. paštu: redaktorius@albatrosas.lt

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.