Lietuvos marinistikos žurnalistų klubasLietuvos marinistikos žurnalistų klubas
Lenkiu žilą galvą prieš savo kartos jūrininkus. Buvome romantikai, sužavėti jūros bangų, jos šėlsmo. Vardan jos paaukojome jaunystę, sveikatą, netgi meilę. Ir to bendravimo su jūra nesigailime - Rimantas Ragaišis, laivo bocmanas.
Albatroso paminklas Klaipėdoje - išplaukusiems ir negrįžusiems

Žuvų aukciono valstybei nebereikia

Klaipėdos žuvų produktų aukcionas toliau tampa vieta, kuri kelia diskusijų ne tik Klaipėdoje, bet ir Vilniuje, valdžia puoselėja viltis juo atsikratyti.

Žuvų aukcionas.
Žuvų aukcionas. @ Vidmanto Matučio nuotr.

Vėl vadovų pasikeitimas

 

Su didžiulėmis fanfaromis pernai kovo 1 dieną po rekonstrukcijos buvo atidaryta nauja menkių file apdorojimo linija Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcione. Buvo įmesta 1,5 mln. eurų ES lėšų. Atidaryme aukso kalnus žuvų apdorojimo verslui žadėjęs tuometis aukciono direktorius Ernestas Doržinkevičius šiandien jau nebedirba. Po jo aukcione spėjo pasikeisti net keli direktoriai -  Artūras Sabaliauskas, Vytautas Mockus.

Naujausiomis žiniomis, šiomis dienomis Klaipėdos žuvininkystės produktų aukciono direktoriumi tapo privačios veterinarinės klinikos, esančios Gargžduose, savininkas Šarūnas Nenartavičius. Jis pakeitė iki tol aukcionui trumpai vadovavusį vilnietį V.Mockų, kurio tarp žvejų niekas net nežinojo.  

Aukcionas turėjo tapti vieta, kur patys žvejai atplukdę žuvį atiduotų ją apdoroti, o po to užmokėję už tą paslaugą sėkmingai parduotų jas. Bet santykiai tarp žvejų ir Aukciono klostėsi sudėtingai. Pernai prasidėjus žvejybos sezonui Aukcionas nesugebėjo žvejų aprūpinti ledu, nors jis yra perėmęs iš vienos ES lėšas netinkamai panaudojusios grupės ledo generatorių. 

Žvejų teigimu, Aukcionas žuvis su nauja našia ir kokybiška linija dar sugebėdavo tinkamai apdoroti, bet jam nepavykdavo jų parduoti.  

 

Palaikomas gyvybingumas

 

Aukcionas su nauja menkių apdorojimo linija pradėjo buksuoti dar 2016 metų antroje pusėje. Trūko apyvartinių lėšų ir žuvų.

Keitėsi valdžios, o karu su jomis ir aukcionų vadovai. Vienas iš jų išgainiojo visus patalpų nuomininkus. Tegul jos stovi tuščios, bet tik, kad netekėtų pinigai aukcionui. Kam jų reikia - valstybė skirs.

Ir iš tiesų valstybė neseniai Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionui skyrė papildomus 200 tūkst. eurų. Iš esmės tam, kad būtų palaikomas jo gyvybingumas, kad aukcionas neužsilenktų iki galimo jo privatizavimo. Apie tai, kad būtina privatizuoti aukcioną prabilo žemės ūkio ministru tapęs Bronius Markauskas.

Žvejai piestu stojasi prieš tai, kad Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas būtų privatizuotas. Jie patys siūlėsi jį valdyti panaudos pagrindais, tačiau Žemės ūkio ministerija kažkodėl nepasitiki žvejais.

Praėjusią savaitę Vilniuje vyko karšta diskusija apie tai, ar reikia privatizuoti aukcioną. Dauguma žvejų nesutinka, kad jis būtų privatizuotas. Žvejai mano, kad paslaptingiems pirkėjams reikalingas ne aukcionas, o jo gera vieta prie krantinių.

Žvejų nuomone, negalima imti Europos sąjungos pinigus, juos panaudoti, o po to objektą privatizuoti. Iš šalies žvelgiant tokiu atveju susidaranti nuomonė, kad tais viešais pinigais galėjusi pasinaudoti kažkokia grupė asmenų.

Jei būtų siekiama Aukcioną privatizuoti, žvejai ketinantys inicijuoti, kad būtų atliekami tyrimai, ar nevyko pinigų plovimas?

 

Ministras įžvelgė klaidų

 

Daugumos žvejų norus iš principo palaiko ir Seimo narys, klaipėdietis Eugenijus Gentvilas. Jis dėl aukciono privatizavimo Vyriausybės valandoje Seime neseniai kamantinėjo žemės ūkio ministrą B.Markauską. 

Šiandien ne tik jam, bet ir daugumai klaipėdiečių, ypač tiems, kurie susieti su aukcionu svarbus klausimas - ar tikslinga jį privatizuoti. Kaip įvertins ES tai, kad į aukciono menkių file liniją įmerkta 1,5 mln. eurų, o naudos iš to kaip ir nėra?

Ministras B.Markauskas Žuvų aukciono veikloje įžvelgė daugybę klaidų. Klaida jis vadina ir tai, kad bu­vo in­ves­tuo­ta 1,5 mln. eu­rų iš auk­cio­no pa­da­rant žu­vies per­dir­bi­mo įmo­nę.

„Ko­dėl taip bu­vo pa­da­ry­ta, ne­ži­nau, tik­rai jo­kio pa­grin­di­mo ne­ran­da­me. Bu­vo pa­da­ry­ta di­džiau­sia ne­są­mo­nė, nes vals­ty­bei už­si­im­ti žu­vies ver­slu, aš tik­rai ma­nau, ne­rei­kė­jo, bet čia jau tu­rė­jo žiū­rė­ti tie, kas tą da­rė pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je“, - aiškino B.Markauskas.

Jo teigimu, dėl papildomų 200 tūkst. eu­rų, Žemės ūkio ministerija ne­tu­rė­jusi pa­si­rin­ki­mo, nes prie­šin­gu at­ve­ju įmo­nė ban­kru­tuo­tų ir ta­da tik­rai tuos 1,5 mln. eu­rų gau­tos pa­ra­mos tek­tų grą­žin­ti.

„Rengiamos Klaipėdos žuvininkystės produktų aukciono pri­va­ti­za­vi­mo są­ly­gos. Į jas bus įtraukta, kad įmonę bus privaloma išlaikyti numatytą pen­ke­rių me­tų laikotarpį. Naujas šeimininkas turės už­si­im­ti žuvų per­dir­bi­mu. Ten tik­rai la­bai ne­di­de­lė apy­var­ta, ro­dos, apie 30 tūkst. eurų, to­dėl la­bai ti­ki­mės, kad in­ves­tuo­to­jas, pir­kė­jas tą prie­vo­lę pri­si­ims ir mums ne­rei­kės grą­žin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos“, - svarstė žemės ūkio ministras B.Markauskas.

 

Fotoreportažas
  • Žuvų aukciono valstybei nebereikia-Foto-nr-6369_6370.jpg
  • Žuvų aukciono valstybei nebereikia-Foto-nr-6369_6371.jpg
  • Žuvų aukciono valstybei nebereikia-Foto-nr-6369_6372.jpg
  • Žuvų aukciono valstybei nebereikia-Foto-nr-6369_6373.jpg
 
0
 
0

Pateikite papildomą informaciją susijusią su straipsniu "Žuvų aukciono valstybei nebereikia"

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.

"Albatrosas.lt" gali tapti kiekvieno jūros ošimui neabejingo žmogaus svetaine. Kartu su jos leidėjais kurk jūrines naujienas. Siųsk pranešimus, straipsnius, nuotraukas, vaizdo įrašus, filmus, knygų PDF. Jūsų informaciją analizuosime, skelbsime "Albatrosas.lt" svetainėje.

Prisegti failai:


* - privalomi laukai

Užpildę ir išsiuntę šią formą, suteikiate teisę "Albatrosas.lt" svetainėje be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą. "Albatrosas.lt" pasilieka sau teisę redaguoti jūsų atsiųstą informaciją, išskyrus knygas, negarantuoja, kad visos nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, filmai, knygos bus publikuoti.